Simon
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Född: 1568 f.Kr.  (2193 AM*)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Symeon, Shimon, Simeon
Engelska namn: Simeon
Far: Jakob
Mor: Leah
Syskon: Ruben, Levi, Juda, Dina, Isaskar, Sebulon
Halvsyskon: Dan, Naftali, Gad, Asher, Josef, Benjamin
barn (6): Jemoel, Jamin, Ohad, Jachin, Zerach, Saul

  Visa Simon i stora familjeträdet

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Användning i Bibeln


Simon H8095
שִׁמְעוֹן (Shimon)
48 ggr i GT
Symeon G4826
Συμεών (Sumeon)
7 ggr i NT
Totalt    55 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Simons föräldrar, barn och barnbarn. Visa Simon i stora familjeträdet

 • Jakob

  Leah

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob
  Leah
  • Simon

   barn nr: 2

   • Jemoel

    Simons förstfödde

    Jemoel
   • Jamin

    Simons barn nr: 2

    Jamin
   • Ohad

    Simons barn nr: 3

    Ohad
   • Jachin

    Simons barn nr: 4

    Jachin
   • Zerach

    Simons barn nr: 5

    Zerach
   • Saul

    Simons barn nr: 6

    Saul

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (43 st)

Filter:

Endast vid namn (43)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (11)
Och hon [Lea] blev gravid igen och födde en son och sa: "Eftersom Herren (Jahve) har hört (hebr. shama) att jag är hatad (oälskad, motbjudande, avvisad), har han gett mig även denna son." Och hon gav honom namnet Simon (hebr. Shimon – betyder: "höra").
Och det skedde på den tredje dagen när de var i smärta, att två av Jakobs söner, Simon och Levi, Dinas bröder, tog var man sitt svärd och kom över staden obemärkt och slog alla dess män.
Och Jakob sa till Simon och Levi: "Ni har gett mig bekymmer, att göra mig förhatlig för landets invånare, för kanaanéerna och periséerna, och jag är få i antal, de kommer att samla ihop sig mot mig och slå mig, och jag blir fördärvad, jag och mitt hus."

Leahs [sex egna] söner:
Ruben, Jakobs förstfödde
och Simon
och Levi
och Juda
och Isaskar
och Zevolun.
[Josef blev djupt rörd av vad han hörde.] Han vände sig ifrån dem och grät. Han återvände till dem och talade till dem och tog Simon från dem och band honom inför deras ögon. [Simon betyder "den som hör". Josef prövar sina bröder om de skulle överge Simon, på samma sätt som de övergav honom. Simon var känd för sin hårdhet, se 1Mos34:25; 49:5–7. Kanske var det han som var den drivande bakom hur bröderna behandlade Josef 20 år tidigare.]
Jakob, deras far, sa till dem: "Ni har berövat mig på mina barn. Josef finns inte och Simon finns inte och nu vill ni ta bort Benjamin. Över mig har allt detta kommit (allt detta har drabbat mig)."
Josef svarade: "Frid (shalom) vare med er, frukta inte. Er Gud (Elohim) och era fäders Gud har gett er skatter i era säckar. Jag hade era pengar." Sedan förde han ut Simon till dem.
Simons (Shimons) söner:
Jemoel och Jamin och Ohad och Jachin och Sochar (Tsochar) och Saul (Shaol), sonen till en kanaaneisk kvinna.
[Jakob fortsätter tala till Josef:] Nu är dina två söner mina, de som föddes till dig i Egyptens land innan jag kom till dig i Egyptens land, Efraim och Manasse, precis som Ruben och Simon är och ska vara mina.
Simon och Levi är bröder
– våldets vapen är deras blodsband.
[Simon betyder "att höra"; Levi "sammanfogad med".]

Ruben (Reoven), Simon (Shimon), Levi och Juda (Jehoda);
Sönerna till Simon [Shimon – Jakobs andra son]:
Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar (Tsochar) och Saul (Shaol), sonen till en kanaaneisk kvinna;
detta var de Simonitiska familjerna.
Från Simon: Shelumiel, son till Tsorishadaj.
Simons söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från 20 års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Simons stam, de var 59300.
Och de som slår läger näst efter honom ska vara Simons stam.
Ledaren för Simons söner är Shelumiel, Tsorishadajs son,
På den femte dagen offrade Shelumiel, son till Tsorishadaj, ledare för Simons söner.
Och över hären av Simons söners stam var Shelumiel, son till Tsorishadaj.
Av Simons stam Shafat, Choris son.
Namnet på den israeliske mannen som dödades, som dödades med midjanitiskan, var Zimri, Salos son, en ledare för fädernas hus bland Shimoniterna.
Simons söner efter deras familjer:
Av Nemoel, nemoeliternas familj,
av Jamin, jaminiternas familj,
av Jachin, jachiniternas familj,
Dessa är Simoniternas familjer 22 200.
[Första räkningen: 59300, en minskning på 37 100.]
Av Simons söners stam,
Samuel (Shmoel) Amihods son.
Dessa [sex stammar] ska stå på berget Gerizim [nuvarande Jebel-et-Tur, till söder] och välsigna folket när ni har gått över Jordan:
Simon (Shimon) och
Levi och
Juda (Jehoda) och
Isaskar (Jisashchar) och
Josef och
Benjamin (Binjamin).
Och den andra lotten föll på Simon, på Simons söners stam efter deras familjer, och deras arv var i mitten av Juda söners arv.
Och alla byar som fanns runt omkring dessa städer till Baalot-Beer, så långt som till Rama i söder. Detta är Simons söners stams arv efter deras familjer.
Ur Juda söners lott var Simons söners arv, för Juda söners del var för stor för dem, därför hade Simons söner sitt arv i mitten av deras arv.
Och lotten föll för Kehatiternas familjer, prästen Arons söner som var leviter, och lotten föll på Juda stam och på Simons stam och på Benjamins stam, 13 städer.
Och de gav från Juda söners stam och från Simons söners stam dessa städer som är namngivna.
[I sju sektioner beskrivs nu hur israeliterna misslyckades att inta landet. Den första beskriver två stammar (Juda och Simon) som har viss framgång, följt av fem stammar (Benjamin, Josef, Zevolun, Asher och Naaftali) som misslyckas, för att avslutas med Dans katastrofala nederlag, se vers34. Sjutalet finns med i den medvetna strukturen. De fem stammar som inte får en egen uppräkning är Ruben, Levi, Gad och Isaskar. Simon, som finns inom Juda område, omnämns kortfattat i inledningen tillsammans med Juda, men redan i nästa vers är inte fokus på dem utan Juda, se vers4.]
Juda [folket i Juda stam] sa till sin bror Simon (Shimon) [folket i Simons stam]: "Kom upp med mig till min lott så att vi kan strida mot kanaanéerna, och jag ska på samma sätt gå upp med dig till din lott." Och Simon gick med honom.
[Simons område ligger vid staden Beer-Sheva och Juda stams område runtomkring, mestadels österut upp mot bergen, se Jos19:9. Det är därför naturligt att dessa två stammar hjälper varandra. Simon är känd för sin iver för rättvisa och hämndlystnad när de räddar och hämnas sin syster Dina som blivit våldtagen, se 1Mos34:1, 26. Nu följer sju episoder, från norr till söder i Juda stams område, där man har viss framgång att inta landet.]
Och Juda gick med Simon, sin bror, och de slog kanaanéerna som bodde i Tsfat [12 km öster om Ber-Sheva i Negevöknen] och förgjorde dem [Jos2:10; 6:17–19]. Och de kallade staden Chorma [som låter som ordet för "total förstörelse" på hebreiska, se 4Mos21:3].
Dessa var Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Zevolun,
Simeons söner var:
Nemuel och Jamin, Jariv, Zerach, Saul (hebr. Shaol).
[Uppräkningen grupperar Nemuel först och sedan de andra fyra, se även 1Mos46:10; 2Mos6:15; 4Mos26:12.]
Av dem, av Simeons barn, begav sig femhundra man till Seirs bergsbygd. Och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jishis söner, stod i spetsen för dem.
Genom lottkastning gav man dem från Judas, Simons och Benjamins stammar de städer vilkas namn står att läsa ovan.
av Simeons söner tappra stridsmän, 7 100,
Israels stamhövdingar var dessa:
Furste för rubeniterna var Elieser, Sikris son,
för Simeoniterna Shefatja, Maakas son,
Och han samlade hela Juda och Benjamin, liksom de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde ibland dem. Många från Israel hade anslutit sig till honom när de såg att Herren hans Gud var med honom.
I Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen.
Närmast Benjamins område ska Simeon ha en lott, från östra sidan till västra.
Närmast Simeons område ska Isaskar ha en lott, från östra sidan till västra.
På samma sätt ska också den södra sidan hålla ett mått på 4 500 alnar [2,4 km] och ha tre portar: Den första Simeons port, den andra Isaskars port, den tredje Zevoluns port.
av Simeons stam 12000 [1Mos29:33],
av Levis stam 12000 [prästerna, som normalt inte räknades upp, se 1Mos29:34],
av Isaskars stam 12000 [1Mos30:18],