Nämns i Bibeln vid namn
Zilpah

Leahs tjänstekivnna. Mor till Jakobs barn: Asher och Gad.

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Silpa
Engelska namn: Zilpah
Relationer: Jakob/Israel (bihustru)
barn (2): Gad, AsherRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Zilpah H2153
זִלְפָּה (Zilpah)
7 ggr i GT
Totalt    7 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Zilpahs föräldrar, barn och barnbarn.

  • Zilpah

   (Jakob/Israel)

   födelseordning ej tillgänglig
   Jakob/Israel

   • Gad

    Zilpahs barn nr: 8

    Gad
    • Sefon

     Gads förstfödde

     Sefon
    • Chaggi

     Gads barn nr: 2

     Chaggi
    • Shoni

     Gads barn nr: 3

     Shoni
    • Esbon

     Gads barn nr: 4

     Esbon
    • Eri

     Gads barn nr: 5

     Eri
    • Arod

     Gads barn nr: 6

     Arod
    • Areli

     Gads barn nr: 7

     Areli
   • Asher

    Zilpahs barn nr: 9

    Asher
    • Imna

     Ashers förstfödde

     Imna
    • Ishva

     Ashers barn nr: 2

     Ishva
    • Ishvi

     Ashers barn nr: 3

     Ishvi
    • Beria

     Ashers barn nr: 4

     Beria
    • Serach

     Ashers barn nr: 5

     Serach

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (7 st)

Filter:

Endast vid namn (7)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (7)
Och Laban gav till sin tjänarinna Zilpah som tjänarinna till sin dotter Leah.
När Leah såg att hon hade lämnat (slutat) att bli gravid, tog hon Zilpah sin tjänstekvinna, och gav henne till Jakob som bihustru.
Och Zilpah, Leahs tjänstekvinna födde en son till Jakob.
Och Zilpah, Leahs tjänstekvinna födde en andra son till Jakob.
Leahs [två] söner via tjänstekvinnan Zilpah:
Gad och Asher. Dessa är Jakobs söner som föddes åt honom i Paddan-Aram.
[Här kommer en ny "toledot-enhet" som formar den tolfte och sista litterär enheten i Första Mosebok.]
Detta är Jakobs fortsatta historia (hans genealogi/släktträd – hebr. toledot).
[Nu följer ett nytt stycke, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Detta är den tolfte och sista sektionen i Första Mosebok. Temat är Josef som också är en förebild på Jesus. Även detta stycke följer ett kiastiskt mönster:
A Brödernas hat mot Josef (1 Mos 37:3–11)
B Josef tros vara död, Jakob sörjer (1 Mos 37:12–36)
C Mellanakt: Juda och Tamar (1 Mos 38:1–26)
D Oväntade omvända roller – Perets och Zerach (1 Mos 38:27–39:23)
E Josefs vishet (1 Mos 40:1–42:38)
F Bröderna till Egypten (1 Mos 43:1–46:7)
X Israels släkttavla (1 Mos 46:8–27)
F´ Flytten till Egypten (1 Mos 46:28–47:12)
E´ Josefs vishet (1 Mos 47:13–26)
D´ Oväntade omvända roller – Efraims och Manasses (1 Mos 48:1–22)
C´ Mellanakt: Jakob välsignar sina söner (1 Mos 49:1–28)
B´ Jakobs död, Josef begraver honom (1 Mos 49:29–50:14)
A´ Josef lugnar sina bröder (1 Mos 50:15–26)]
Josef, hans son som nu var 17 år – fortfarande en yngling, vallade småboskapen tillsammans med sina [äldre] bröder, sönerna till Bilhah [Dan och Naftali, se 1 Mos 35:25] och sönerna till Zilpah [Gad och Asher, se 1 Mos 35:26], hans fars fruar. Josef lämnade (kom hem med) dåliga rapporter om dem till sin far.
[Josef var Jakobs elfte son, Rakels förstfödda, se 1 Mos 30:24. Jakob var 108 år. Uttrycket "en yngling" kan tolkas att han var en hjälpreda, eller så betonas att han var ung och hade ansvar över flocken. Det anas att det är komplicerade familjerelationer, att Bilhah (Rakels tjänstekvinna) och Zilpah (Leahs tjänstekvinna) nämns påminner också om rivaliteten mellan Leah och Rakel, se 1 Mos 30:3, 9. En del har sett Josef som en skvallrare, men utifrån hur hans karaktär beskrivs i övrigt verkar det snarare vara så att han är noga med detaljer och trofast i det lilla, för att så småningom bli betrodd med mycket, se Luk 16:10. I vers 13 beskrivs hur han är redo och villig att skickas ut på uppdrag av sin far.]
Detta är Zilpas söner, som Laban gav till sin dotter Leah, och som hon födde till Jakob – totalt 16 personer (själar, liv).