Ussia (Asarja)
Ingår i Jesu släktträd Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn

Den åttonde kungen i Juda sedan uppdelningen i norra och södra riket. Han kom till tronen som 16 åring och regerade i 52 år (791-739 f.Kr.). Han var en god kung på samma sätt som hans far Amasja, se 2 Krön 26:4. Dock föll han i högmod när han var stark, se all 2 Krön 26:16.

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Född: 810 f.Kr.  (2951 AM*)
Död: 742 f.Kr.  (3019 AM*)
Ålder: 68 år
Alt. namn/stavningar: Asarja
Fader: Amasja
Moder: Jekolja
1 barn: Jotam
Relaterade: Amasja (företrädare)
Jotam (efterträdare)


  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2022) motsvaras av år 5783 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Användning i Bibeln


Ussia H5818
עֻזִּיָּהוּ (ozijaho)
27 ggr i GT
Asarja H5838
עֲזַרְיָ֫הוּ, עֲזַרְיָה (azarjaho, azarja)
49 ggr i GT
Ussia G3604
Ὀζίας (Ozias)
2 ggr i NT
Totalt    78 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Ussias föräldrar, barn och barnbarn.

 • Amasja

  Jekolja

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Amasja
  Jekolja
  • Ussia

   förstfödd

   Extra: Var en kung och förfader till kristus.

   • Jotam

    Ussias förstfödde

    kung
    Jesu släktavla

    Jotam
    • Achas

     Avi

     Jotams förstfödde

     kung
     Jesu släktavla

     Achas
     Avi

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (34 st)

Filter:

Endast vid namn (34)
Endast nyckelverser (8)
Dölj genitiv (22)
Och hela Juda folk tog Azarja som var 16 år och gjorde honom till kung i hans far Amatsjahos ställe.
I det 27:e året till Jerovam, Israels kung, började Azarja, Amatsjahos son, Juda kung att regera.
Vad mer finns om Azarjas gärningar, och allt vad han gjorde det är skrivet i Juda kungars krönika.
Och Azarja sov hos sina fäder och de begravde honom i Davids stad. Och Jotam, hans son regerade i hans ställe.
I det 38:e året till Azarjaho, Juda kung regerade Zecharjaho (Sakarja), Jerovams son över Israel i Samarien i sex månader.
Shallum, Javesh son, började regera i det 39:e året till Uzzija, Juda kung, och han regerade en månad i Samariens område.
I det 39:e året till Azarja, Juda kung, började Menachem, Gadis son, att regera över Israel och han regerade i tio år i Samarien.
I det 15:e året till Azarja, Juda kung, började Peqachja, Menachems son, regera över Israel i Samarien och regerade två år.
I det 52:e året till Azarja, Juda kung, började Peqach, Remaljas son, regera över Israel i Samarien och regerade 20 år.
Och Hoshea, Elas son, gjorde en sammansvärjning mot Peqach, Remaljas son, och slog honom och dödade honom och regerade i hans ställe i det 20:e året till Jotam, Uzzijas son.
I det andra året till Peqach, Remaljas son, Israels kung började Jotam, Uzzijas son, Juda kung att regera.
Och han gjorde det som var rakt (rätt) i Herrens (Jahves) ögon, han gjorde allt som hans far Uzzija hade gjort.
Synen av Jesaja, son till Amots, som han såg angående Juda och Jerusalem (i de tider, under de dagar)Ussia [regerade 792-740 f.Kr. – en god kung, men dog som spetälsk, se 2 Krön 26], Jotham [regerade ca 750-772 f.Kr. – en god kung, se 2 Krön 27], Ahas [regerade ca 735-715 f.Kr. – gjorde det som var ont, se Jes 7-8; 2 Kung 16; 2 Krön 28] och Hiskia [hebr. Chizkijaho; regerade 715-686 f.Kr. – en god kung och reformator, se Jes 36-39; 2 Kung 18-20; 2 Krön 29-32] var kungar i Juda. [Jesajas far hette Amots. Hans namn är snarlikt profeten Amos från Tekoa (som levde tidigare i mitten på 700-talet) och skrev Amos bok, se Amos 1:1. Jesaja fick sin kallelse 740 f.Kr. (Jes 6:1-3, 6) och hans 50-åriga tjänst sträcker sig över fyra kungars regeringsperioder fram till 686 f.Kr. Enligt traditionen blev han ihjälsågad som martyr av Manasse (Hiskias son), se 2 Kung 21:1-6; Heb 11:37.]
[Kung Ussia var en god kung i det stora hela och gjorde mycket bra, se 2 Krön 27:2. Dock slutade hans liv i förödmjukelse. Han överskred den gräns som Gud hade satt upp att ingen kung också skulle vara präst – detta skulle inte ske förrän Messias kommer som både var kung och präst. Han blev leprasjuk de sista åren, se 2 Krön 26:20. Profeten Jesaja hade all anledning att vara missmodig och desillusionerad vid kung Ussias död. Dock finns det en högre tron än den mänskliga tronen!] Det år kung Ussia dog [ca 740 f.Kr.] såg jag [i en vision] Herren sitta högt och upphöjd på en tron, och släpet av hans mantel uppfyllde templet.
Det hände under Achas dagar, son till Jotham, son till Ussia, Juda kung [735-715 f.Kr.], att kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Pekach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] gick upp till Jerusalem för att kriga mot det. [2 Kung 16:5-18; 2 Krön 28:16-21]
Herrens (Jahves) ord som kom till Hosea, Beris son, i de dagar då Uzzija [regerade 792-740 f.Kr.], Jotam, Achaz och Jechizkija (Hiskia) var kungar i Juda [det södra riket] och de dagar då Jaravam [Jeroboam II – regerade 793-753 f.Kr.] var Israels [det norra rikets] kung. [Hosea verkade omkring 760-722 f.Kr. Samtidigt som Jotam, Achaz och Jechizkija regerar flera kungar i norra riket som inte nämns (Sakarja, Sallum, Menahem, Pekahja, Pekah och Hoshea) från ca 750 till 722 f.Kr. då huvudstaden Samarien intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien.]
Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa [en liten stad i Juda bergsbygd, 16 km söder om Jerusalem]. Detta är vad han såg om Israel [det norra riket] när Ussia var kung i Juda [783-742 f.Kr.] och Jerovam, Joashs son, var kung i Israel [786-746 f.Kr.], två år före jordbävningen. [Jordbävningen omnämns även i Sak 14:5. Utgrävningar 2021 i de östra sluttningarna av Davids stad hittade en mängd sönderslagna kärl, skålar och lampor. Fynden stämmer överens med liknande fynd i norra Israel som visar på en jordbävning under kung Ussias styre i mitten på 700-talet f.Kr. Amos, som är från sydriket Juda, skriver alltså till Israel, det norra riket. År 722 f.Kr. faller norra riket till Assyrien, så dessa ord skrivs omkring 40 år innan denna händelse.]
Ni ska fly till bergsklyftorna, för bergsklyftorna ska nå ända till Atsel [okänd plats öster om Jerusalem; betyder "reserverad"]. Ja, ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på kung Ussias, Juda kungs tid [som regerade 792-742 f.Kr.], och Herren (Jahve) min Gud (Elohim) ska komma och alla hans heliga med honom. [Matt 25:31; 1 Thess 3:13; Jud 1:14; Upp 19:14]
Asa födde Joshafat, Joshafat födde Joram, Joram födde Ussia [här hoppar Matteus över tre led – Ahazia, Joash och Amazia, se 2 Kung 8:25; 12:1; 14:1],
Ussia födde Jotam, Jotam födde Achas, Achas födde Hiskia,