Sheba
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod:
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Sheva, Saba
Engelska namn: Sheba
Far: Raama
Syskon: Dedan

  Visa Sheba i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Sheva H7614
שְׁבָא (Sheva)
25 ggr i GT
Totalt    25 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Shebas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Sheba i stora familjeträdet

 • Raama
  • Sheba

   förstfödd

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (21 st)

Filter:

Endast vid namn (21)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
[Chams första son] Kushs söner var:
Seva (Seba) [övre Egypten (södra Egypten)] och
Chavila ["sand land", ismaeliterna 1Mos25:18; östra Arabia och persiska viken] och
Savetta [folk i Arabien] och
Raama [folk i Arabien] och
Savettecha.
[Kushs fjärde son] Raamas söner var:
Sheva [betyder "sju" eller "ed"; troligtvis Saba i nuvarande Jemen eller Aksum i Etiopien]
och Dedan [folk i Arabien; nuvarande Saudiarabien].
[Detta kapitel hör tematiskt i kiasmen ihop med 1Kung3:16–28 där två kvinnor kommer till Salomo och han dömer med vishet.]
När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och Herrens namn [sambandet mellan hans ära och hans gudsrelation, hans moraliska och andliga vishet], kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor (ordspråk, problem).
[Saba låg antagligen i södra Arabien och var ett stort rike som kan ha sträckt sig över Röda havet ända till Etiopien. Sträckan upp till Israel genom öken och bergigt landskap är över 200 mil. Det var vanligt att man diskuterade praktiska, existentiella och etiska problem genom ordspråksliknande frågor och svar. I Ordspråksboken finns många av dessa nedskrivna. Ett exempel på en fråga som drottningen kunde ha ställt var: "Vilken kroppsdel är starkast?" Salomo skulle då ha svarat: "Tungan, eftersom den har makt över död och liv", se Ords 18:21.]
När drottningen av Saba själv såg all Salomos vishet, såg huset som han byggt [hans eget palats eller templet],
Och hon gav kungen 120 talenter [4 ton] guld och kryddor i mycket stora mängder och dyrbara stenar, där kom aldrig mer en så stor myckenhet av kryddor som den Sabas drottning gav kung Salomo.
Och kung Salomo gav Sabas drottning allt hon önskade, som hon bad om, förutom det han gav till henne som kung Salomos hand. Och hon vände och gick till sitt land, hon och hennes tjänare.
Kushs söner var
Seva och
Havila och
Sabta och
Raama och
Sabteka.
Raamas söner var
Sheva och
Dedan.
När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta.
När drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset han hade byggt,
Hon gav kungen hundratjugo talenter guld samt väldoftande kryddor i stor mängd samt dyrbara stenar. Väldoftande kryddor av det slag som drottningen av Saba gav åt kung Salomo har aldrig mer funnits.
Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och begärde, förutom gengåvor för det som hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och reste hem med sina tjänare till sitt land igen.
då attackerade (överföll) sabéerna [ett folkslag från söder, Seva var ett barnbarn till Abraham som flyttade österut, se 1Mos25:3, 6] oss, rövade bort djuren och dödade alla dina tjänare (ordagrant: "unga män") med svärd. Jag – den ende överlevande – undkom för att berätta detta för dig."
[Sabéerna var en stam från Seba, nuvarande Jemen på den södra delen av Arabiska halvön. De var handelsmän, se Job6:19. Senare nämns att de var ovanligt långa, se Jes45:14. Drottningen av Saba var också troligen härifrån, se 1Kung10:1. Tidpunkten verkar vara under senhösten, eftersom oxarna plöjde. Totalt hade Job 1000 oxar och 500 åsninnor. Samtliga blev stulna av dessa pirater som under attacken också dödade tjänarna. Detta är den första av fyra olyckor som drabbar Job.]
Karavaner från Tema
spanar efter dem,
resande från Saba
sätter sitt hopp till dem.
Kungarna från Tarshish och avlägsna kuster [i väst]
ska komma med gåvor.
Kungarna från Sheva [troligtvis Saba i nuvarande Jemen eller Aksum i Etiopien] och Seva [i öst]
ska bära fram gåvor.
Må han leva [länge leve Konungen] och må man offra
guld från Saba till honom [vers10].
Må man ständigt vädja till (falla ner i bön inför) honom
och välsigna (falla ner och ge gåvor till) honom hela dagen lång.
Så säger Herren (Jahve):
"Egyptens arbetare och Kushs [Etiopien och Sudans] handelsmän
och Sebas [Saudarabiens] resliga män,
ska alla komma över till dig och vara dina slavar,
de ska gå efter dig,
i bojor ska de komma över
och de ska falla ner inför dig och de ska vädja till dig:
"Gud (El) bor sannerligen hos dig,
och där finns ingen annan, där finns ingen annan Gud (Elohim)."
Mängder av kameler ska övertäcka dig [vandra på dina vägar, Jerusalem],
unga kameler från Midjan och Efa [nuvarande Saudiarabien].
Alla köpmän från Saba [som en gång kom för att göra affärer]
ska komma med guld och rökelse och förkunna Herrens lov (ära).
Till vilken nytta är för mig rökelsen som kommer från Sheva och den söta vassen från avlägsna länder? Era brännoffer ger ingen nåd (villkorad nåd – hebr. ratson), och era offer behagar mig inte.
Shevas handelsresande och Raama de är dina handelsresande, de handlar för dina krig med alla viktiga kryddor och med alla dyrbara stenar och guld.
Chatan och Kane och Eden, Shevas handelsresande, Assyrien, var som dina lärlingar i handel.
Då ska Saba och Dedan [nuvarande Saudarabien; hebr. Shva och Dedan, se 1Mos10:7; 25:3] och Tarshishs köpmän [i väst, nära Gibraltar] och dess unga lejon [yngre ledare – en ung nation] fråga dig: "Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?"
Jag ska sälja era söner och era döttrar till Juda söners händer, och de ska sälja dem vidare till Shevas folk, till ett land långt borta, för Herren (Jahve) har talat.