Sheba
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod:
Ålder: -
Fader: Raama
Syskon: Dedan

  Visa Sheba i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Sheva H7614
שְׁבָא (sheva)
25 ggr i GT
Totalt    25 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Shebas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Sheba i stora familjeträdet

 • Raama
  • Sheba

   förstfödd

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Kung
 • Drottning
Referenser (21 st)

Filter:

Endast vid namn (21)
Endast nyckelverser (0)
Dölj genitiv (21)
Kushs söner var: Seva och Chavila och Savetta och Raama och Savettecha. Raamas söner var: Sheva [betyder "sju" eller "ed"; troligtvis Saba i nuvarande Jemen eller Aksum i Etiopien] och Dedan [nuvarande Saudiarabien].
[Detta kapitel hör tematiskt i kiasmen ihop med 1 Kung 3:16-28 där två kvinnor kommer till Salomo och han dömer med vishet.] När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och Herrens namn [sambandet mellan hans ära och hans gudsrelation, hans moraliska och andliga vishet], kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor (ordspråk, problem). [Saba låg antagligen i södra Arabien och var ett stort rike som kan ha sträckt sig över Röda havet ända till Etiopien. Sträckan upp till Israel genom öken och bergigt landskap är över tvåhundra mil. Det var vanligt att man diskuterade praktiska, existentiella och etiska problem genom ordspråksliknande frågor och svar. I Ordspråksboken finns många av dessa nedskrivna. Ett exempel på en fråga som drottningen kunde ha ställt var: "Vilken kroppsdel är starkast?" Salomo skulle då ha svarat: "Tungan, eftersom den har makt över död och liv", se Ords 18:21.]
När drottningen av Saba själv såg all Salomos vishet, såg huset som han byggt [hans eget palats eller templet],
Och hon gav kungen 120 talenter [4 ton] guld och kryddor i mycket stora mängder och dyrbara stenar, där kom aldrig mer en så stor myckenhet av kryddor som den Sabas drottning gav kung Salomo.
Och kung Salomo gav Sabas drottning allt hon önskade, som hon bad om, förutom det han gav till henne som kung Salomos hand. Och hon vände och gick till sitt land, hon och hennes tjänare.
då attackerade (överföll) sabéerna [ett folkslag från söder, Saba var ett barnbarn till Abraham, se 1 Mos 25:3] oss, rövade bort djuren och dödade alla dina tjänare (ordagrant: "unga män") med svärd. Jag – den ende överlevande – undkom för att berätta detta för dig." [Sabéerna var en stam från Seba, nuvarande Jemen på den södra delen av Arabiska halvön. De var handelsmän, se Job 6:19. Tidpunkten verkar vara under senhösten, eftersom oxarna plöjde. Totalt hade Job 500 oxar och 500 åsninnor. Samtliga blev stulna av dessa pirater som under attacken också dödade tjänarna. Detta är den första av totalt fyra olyckor som drabbar Job. Alla dessa fyra katastrofer inleds och avslutas på samma sätt genom att beskriva budbäraren. Ordföljden i hebreiskan förstärker att budbäraren nätt och jämt överlevde. Samma fras återkommer i vers 16, 17 och 18. Att han nätt och jämt överlevde var en listig strategi uträknat av Satan. Syftet var att överväldiga Job och inte ge honom någon tid att återhämta sig.]
Kungarna från Tarshish och avlägsna kuster [i väst] ska komma med gåvor. Kungarna från Saba och Seba [i öst] ska bära fram gåvor.
Må han leva [länge leve Konungen] och må man offra guld från Saba till honom [vers 10]. Må man ständigt vädja till (falla ner i bön inför) honom och välsigna (falla ner och ge gåvor till) honom hela dagen lång.
Så säger Herren (Jahve): "Egyptens arbetare och Kushs [Etiopien och Sudans] handelsmän och Sebas [Saudarabiens] resliga män, ska alla komma över till dig och vara dina slavar, de ska gå efter dig, i bojor ska de komma över och de ska falla ner inför dig och de ska vädja till dig: "Gud (El) bor sannerligen hos dig, och där finns ingen annan, där finns ingen annan Gud (Elohim)."
Mängder av kameler ska övertäcka dig [vandra på dina vägar, Jerusalem], unga kameler från Midjan och Efa [nuvarande Saudiarabien]. Alla köpmän från Saba [som en gång kom för att göra affärer] ska komma med guld och rökelse och förkunna Herrens lov (ära).
Shevas handelsresande och Raama de är dina handelsresande, de handlar för dina krig med alla viktiga kryddor och med alla dyrbara stenar och guld.
Chatan och Kane och Eden, Shevas handelsresande, Assyrien, var som dina lärlingar i handel.
Då ska Saba och Dedan [nuvarande Saudarabien; hebr. Shva och Dedan, se 1 Mos 10:7; 25:3] och Tarshishs köpmän [i väst, nära Gibraltar] och dess unga lejon [yngre ledare – en ung nation] fråga dig: 'Har du kommit för att röva? Har du samlat dina skaror för att plundra, för att hämta silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?'
Jag ska sälja era söner och era döttrar till Juda söners händer, och de ska sälja dem vidare till Shevas folk, till ett land långt borta, för Herren (Jahve) har talat.