Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
Shealtiel

Fader till Zerubbabel, i jesu genealogi (Matteusevangeliet), samma Zerubbabel som levde på Ezras tid

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Sealtiel, Shaltiel
Engelska namn: Salathiel, Shealtiel
Far: Jehojachin
Syskon: Sidkia, Assir, Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama, Nedavja
barn (1): Serubbabel

  Visa Shealtiel i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Shealtiel H7597a
שְׁאַלְתִּיאֵל (Shealtiel)
6 ggr i GT
Shaltiel H7597b
שַׁלְתִּיאֵל (Shaltiel)
4 ggr i GT
Shealtiel G4528
Σαλαθιήλ (Salathiel)
3 ggr i NT
Totalt    13 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Shealtiels föräldrar, barn och barnbarn. Visa Shealtiel i stora familjeträdet

 • Jehojachin

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Jehojachin
  • Shealtiel

   barn nr: 3

   Extra: Var en av kristi förfäder.

   • Serubbabel

    Shealtiels förstfödde

    Jesu släktavla

    Serubbabel
    • Avihud

     födelseordning ej tillgänglig

     Jesu släktavla

     Avihud

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (11 st)

Filter:

Endast vid namn (11)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
Jekonjas söner i fångenskap var: hans son Shealtiel,
Då stod Jotsadaks son Jeshoa upp och hans bröder, prästerna, och Serubbabel, Shealtiels son, och hans bröder, och de byggde altaret för att offra brännoffer till Israels Gud (Elohim) som det står skrivet i gudsmannen Moses undervisning.
I den andra månaden på det andra året, efter att de kommit till Herrens (Elohims) hus i Jerusalem, Shealtiels son Serubbabel, och Jotsadaks son Jeshoa, och resten av deras bröder, prästerna, leviterna och alla de som återvänt från fångenskapen till Jerusalem, började arbetet. De utsåg leviterna från 20 års ålder och äldre till att övervaka arbetet på Herrens (Jahves) hus.
Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.
Dessa var de präster och leviter som drog upp med Serubbabel, Shealtiels son, och Jeshua. [Prästerna var:]
Seraja, Jeremia, Esra,
I kung Darejavesh 2:a regeringsår, i sjätte månaden [elul] på den första dagen [29 augusti 520 f.Kr.], kom Herrens (Jahves) ord genom profeten Haggais hand till:
Serubbabel, son till Shealtiel, guvernör i Juda [Esra 2:2; 3:2; Sak 6:9–14]
och till Jehoshua (Josua), son till Jehotsadak, översteprästen [Esra 2:2; 3:2; 5:2; Sak 3:1–10].
[Budskapet riktas först till ledarna, det är först och främst deras ansvar, men det profetiska ordet riktas även till folket, se vers 3–4.]
Han sa [Haggai profeterade]:
Serubbabel, son till Shealtiel,
och Josua, son till Josadak (Jehotsadak), översteprästen,
tillsammans med kvarlevan av folket
lyssnade till Herren, deras Guds (Jahve Elohims) röst och till profeten Haggais ord som Herren, deras Gud (Jahve Elohim) hade sänt till honom, och folket kom i vördnad (gudsfruktan) inför (framför ansiktet på) Herren (Jahve).
Herren (Jahve) uppväckte Serubbabels ande, son till Shealtiel, guvernör i Juda och Jehoshuas ande, son till Jehotsadak, översteprästen, och anden hos hela kvarlevan av folket, och de kom och tog del i arbetet på deras Guds (Elohims), Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) hus.
[Hebreiska, engelska och våra nordiska grannländer har 15 verser i kapitel 1. I Svenska Biblar finns denna 15:e vers som första vers i kapitel 2, varvid kapitlet då får 24 verser. Den svenska versifieringen följer den äldsta ursprungliga versindelningen från Vulgata (latinska översättningen) som publicerades med kapitel och versnummer 1555 e.Kr. Det är oklart varför alla andra har ändrat versifiering här. Versen ifråga är omdiskuterad var den egentligen hör hemma. Vanligaste uppfattningen tycks vara att 15a avslutar kapitel 1 och 15b inleder kapitel 2.]
[Lövhyddohögtiden (hebr. sukkah) firas från kvällen den 15:e tishri och sju dagar. Det har nu gått knappt två månader sedan Haggais första budskap. Det andra budskapet kommer den 21:a dagen i månaden, vilket är den 7:e dagen i högtiden. Detta är ett passande sammanträffande eftersom Haggais namn (hebr. Chaggai) just betyder "mina högtider". Det är också exakt 440 år sedan 960 f.Kr. då Salomo färdigställde det första templet, se 1 Kung 6:38; 8:2.]
I den 7:e månaden [tishri] på den 21:a dagen i månaden [17 okt 520 f.Kr.], kom Herrens (Jahves) ord till Haggais, profetens hand, han sa:
och jag ska omstörta tronerna
i kungariken
och jag ska fördärva kungarikenas styrka
i länderna
och jag ska omstörta deras vagnar
och dem som far i dem,
och hästarna
och deras ryttare
ska falla varenda en,
genom sin brors svärd."
[Tredje delen har fjorton led från Jojakin till Jesus. Jojakin räknas till både denna och föregående uppräkning. Tjugosju namn nämns, inklusive upprepningen av Jojakin. Av dessa är 26 män och en kvinna.]
Efter exilen i Babylon:
Jojakin födde Shealtiel,
Shealtiel födde Serubbabel,