Nämns i Bibeln vid namn
Zerach (Judas son)

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Serach, Sera
Engelska namn: Zara, Zerah
Far: Juda
Mor: Tamar
Syskon: Perets
Halvsyskon: Er, Onan, Shela
barn (4): Savdi, Heman, Jeguel, Kalkol

  Visa Zerach i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Zerach H2226
זֶ֫רַח (Zerach)
Betyder: stigning
21 ggr i GT
Serach G2196
Ζαρά (Zara)
1 ggr i NT
Totalt    22 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Zerachs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Zerach i stora familjeträdet

 • Juda

  Tamar

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Juda
  Tamar
  • Zerach

   barn nr: 5

   • Savdi

    födelseordning ej tillgänglig

    Savdi
    • Karmi

     födelseordning ej tillgänglig

     Karmi
   • Heman

    födelseordning ej tillgänglig

    Heman
   • Jeguel

    födelseordning ej tillgänglig

    Jeguel
   • Kalkol

    födelseordning ej tillgänglig

    Kalkol

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (12 st)

Filter:

Endast vid namn (12)
Endast nyckelverser (4)
Dölj genitiv (7)
Efter kom hans bror som hade den röda tråden runt sin handled. Han fick namnet Zerach (Sera).
[I detta kapitel finns namnen Boaz, Rut, Oved, Jishaj och David inkodade i vers 11–28 med 49 bokstävers mellanrum. De fem namn som leder upp till David i släkttavlan i avslutningen i Ruts bok, se Rut 4:21–22, återfinns alltså exakt i rätt ordning med 7 x 7 bokstävers intervall just i detta stycke som handlar om Perets, fem släktled innan Boaz. Man måste vara lite försiktig med bibelkoder, men det är ändå ett märkligt sammanträffande som pekar på att Bibeln är en gudomligt inspirerad bok.]
Juda söner:
Er och Onan [uttalas "Ånan"] och Shela och Perets och Zerach,
men Er och Onan dog i Kanaans land.
Perets sönder var Chetsron (Hesron) och Chamol.
Juda söner efter deras familjer:
Av Shela, sheliternas familj,
av Perets, peretsiternas familj,
av Zerach, Zerachiternas familj.
[Nu vänder den första kiasmen och rör sig tillbaka. Detta stycke hör ihop med kapitel 2. Här kommer missmod på grund av en trolös israelit. Han gömmer plundrat byte trots att Gud befallt dem att inte göra det. Denna berättelse har sin "spegelbild" i kapitel 2. Där kommer uppmuntran till israeliterna från en kanaaneisk kvinna, som gömmer två israeliska spejare.]
Men Israels söner begick en överträdelse med de avskilda (helgade) tingen. Achan, son till Karmi, son till Zavdi, son till Zerach som tillhör Juda stam, tog (stal) av de avskilda (heliga) tingen och Herrens (Jahves) vrede tändes mot Israels söner.
Och han samlade ihop hans hushåll man för man och Achan, son till Karmi, son till Zavdi, son till Zerach, som tillhör Juda stam visades (togs, pekades ut).
Och Josua och hela Israel med honom, tog Achan, son till Zerach, och silvret och manteln, och tungan (staven) av guld, och hans söner och hans döttrar, och hans oxar och hans åsnor och hans får, och hans tält och allt som han hade, och de förde det till Achors dal [betyder: "Olyckans dal"].
Gjorde inte Achan, Zerachs son, en överträdelse angående de heliga tingen, och vreden föll över hela Israels församling? Och den mannen förgicks inte ensam i sin synd."
Tamar, hans sonhustru, födde åt Juda Perets och Zerach, så att Judas söner var tillsammans fem.
Zerachs söner var Simri, Ejtan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.
av Zerachs barn Jeguel och deras bröder, 690,
Petachja, Meshesabels son, av Judas son Zerachs barn, var kungens högra hand i varje sak som rörde folket.
Juda födde Peres och Serach, vilkas mor var Tamar [sonhustru till Juda inblandad i en komplicerad relationshistoria, se 1 Mos 38],
Peres födde Hesron,
Hesron födde Ram,