Nämns i Bibeln vid namn
Rekav (Jonadabs son)

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Rechav, Rekab
Engelska namn: Rechab
barn (1): JonadavRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Rechav H7394
רֵכָב (Rechav)
13 ggr i GT
Totalt    13 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Rekavs föräldrar, barn och barnbarn.

  • Rekav

   födelseordning ej tillgänglig

   • Jonadav

    födelseordning ej tillgänglig

    Jonadav

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (12 st)

Filter:

Endast vid namn (12)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (0)
När han sedan gick från platsen mötte han Jehonadav, Rechavs son, som kom för att möta honom. Och han [Jehu] hälsade honom och frågade honom: "Är ditt hjärta rakt [är du med mig], som mitt hjärta är med ditt hjärta?"
Och Jehonadav svarade: "Ja, det är det."
"Räck mig då din hand." [Antingen Jeohondav eller Jehus ord att ta hand på detta, se Gal 2:9.] Och han gav honom sin hand och han tog upp honom till sig i vagnen.
Och Jehu och Jehonadav, Rechavs son, gick in i Baals hus och han sa till Baals tillbedjare: "Sök och se att ingen av Herrens (Jahves) tjänare är ibland er, utan bara Baals tillbedjare."
De skriftlärdas släkter, de som bodde i Jabes [stad nära Betlehem; en person med samma namn nämns i 1 Krön 4:9–10], var tiratiterna, simatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter som härstammade från Hammat, stamfar till Rekabs släkt.
"Gå till Rechaviternas hus och tala till dem och för dem till Herrens (Jahves) hus, in i en av kamrarna och ge dem vin att dricka."
[Rechaviterna var en nomadstam som var relaterade till kenaniterna (1 Krön 2:55) och härstammade från Jonadav (2 Kung 10:15). De förknippas med att arbeta med metall och gjorde vagnar, se 2 Kung 10. Anledningen att Jeremia tar med denna profetiskt symboliska händelse är att jämföra lojaliteten hos denna släkt att hålla ett löfte till en förfader som levde 250 år tidigare med trolösheten hos Juda folk mot den levande Gudens bud.]
Och jag tog Jaazanja, Jeremias [inte profeten, utan Rechavitens Jeremias] son, Chavatsinjas son och hans bröder och alla hans söner och hela Rechaviternas hus
Och jag ställde framför Rechaviternas hus söner kannor fyllda med vin och bägare och sa till dem: "Drick vin."
Men de sa: "Vi ska inte dricka vin för Jonadav, Rechavs son, vår far har befallt oss och sagt: Du och dina söner ska inte dricka vin för alltid (aldrig någonsin).
Och vi har lyssnat på Jonadav, Rechavs sons röst, vår far, i allt det som han har befallt oss, att inte dricka vin i alla våra dagar, vi, våra hustrur, våra söner och våra döttrar,
Jonadav, Rechavs sons ord som han befallt sina söner att inte dricka vin har efterlevts och till denna dag dricker de inte, för de lyssnade till sin fars befallning. Men jag har talat till er, jag har stigit upp och talat (alternativ översättning: talat många gånger och ofta), men ni har inte lyssnat till mig.
Eftersom Jonadav, Rechavs sons, söner har efterlevt sin fars befallningar som han befallde dem men detta folk inte har lyssnat till mig,
Och till Rechaviternas hus säger Jeremia: Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), Israels Gud: Eftersom ni har lyssnat till er far Jonadavs befallning och hållit (vaktat, skyddat, bevarat) alla hans budord (tydliga befallningar) och gjort efter allt som han har befallt er,
därför säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) Israels Gud (Elohim): Det ska inte huggas av från Jonadav, Rachavs son, en man som står inför mitt ansikte alla dagar (för alltid).