Rebecka
Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Rivqah
Engelska namn: Rebecca, Rebekah
Far: Betoel
Syskon: Laban
Relationer: Isak (äktenskap)
barn (2): Esau, Jakob

  Visa Rebecka i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Rebecka H7259
רִבְקָה (Rivqah)
30 ggr i GT
Rebecka G4479
Ῥεβέκκα (Rhebekka)
1 ggr i NT
Totalt    31 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Rebeckas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Rebecka i stora familjeträdet

 • Betoel

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Betoel
  • Rebecka

   Isak

   förstfödd

   Extra: Var en av kristi förfäder.


   Isak

   • Esau

    Ada, Oholivama, Machalat

    Rebeckas förstfödde

    Esau
    Ada
    Oholivama
    Machalat
    • Korach

     födelseordning ej tillgänglig

     Moder: Oholivama

     Korach
    • Reguel

     födelseordning ej tillgänglig

     Moder: Machalat

     Reguel
    • Jeush

     födelseordning ej tillgänglig

     Moder: Oholivama

     Jeush
    • Elifaz

     (Timna)

     födelseordning ej tillgänglig

     Moder: Ada

     Elifaz
     Timna
    • Jalam

     Esaus barn nr: 4

     Moder: Oholivama

     Jalam
   • Jakob

    Leah, Rakel
    (Bilha), (Zilpa)

    Rebeckas barn nr: 2

    Jesu släktavla

    Jakob
    Leah
    Rakel
    Bilha
    Zilpa
    • Ruben

     -Bilha-

     Jakobs förstfödde

     Moder: Leah

     Ruben
     Bilha
    • Simon

     Jakobs barn nr: 2

     Moder: Leah

     Simon
    • Levi

     Jakobs barn nr: 3

     Moder: Leah

     Levi
    • Juda

     Bat-Shua
     -Tamar-

     Jakobs barn nr: 4

     Moder: Leah

     Jesu släktavla

     Juda
     Bat-Shua
     Tamar
    • Dina

     -Shechem-

     Jakobs barn nr: 5

     Moder: Leah

     Dina
     Shechem
    • Dan

     Jakobs barn nr: 6

     Moder: Bilha

     Dan
    • Naftali

     Jakobs barn nr: 7

     Moder: Bilha

     Naftali
    • Gad

     Jakobs barn nr: 8

     Moder: Zilpa

     Gad
    • Asher

     Jakobs barn nr: 9

     Moder: Zilpa

     Asher
    • Isaskar

     Jakobs barn nr: 10

     Moder: Leah

     Isaskar
    • Sebulon

     Jakobs barn nr: 11

     Moder: Leah

     Sebulon
    • Josef

     Asenat

     Jakobs barn nr: 12

     Moder: Rakel

     Josef
     Asenat
    • Benjamin

     Jakobs barn nr: 13

     Moder: Rakel

     Benjamin

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (30 st)

Filter:

Endast vid namn (30)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (28)
Och Betoel födde Rebecka, dessa åtta födde Milkah åt Nachor, Abrahams bror.
Och det hände att medan han fortfarande talade kom Rebecka ut [redan innan han avslutat sin bön], hon var född till Betoel, Milkahs son, hustru till Nachor, och hon hade sin kruka på axeln.
Rebecka hade en bror som hette Laban, och Laban sprang ut till mannen vid källan.
Det hände sig att när han såg ringen och armbanden på sin systers händer och när han hörde orden som Rebecka, hans syster, talade då hon sa: "Så talade mannen med mig", så han kom ut till mannen och se, han stod med kamelerna vid källan.
Och innan jag slutat tala till mitt hjärta, se, då kom Rebecka med sin kruka på axeln och hon gick ner till källan och drog. Och jag sa till henne: "Låt mig dricka, jag ber dig".
Se, Rebecka är framför dig, ta henne och gå, och låt henne bli din herres sons hustru, så som Herren (Jahve) har talat."
Tjänaren tog fram juveler av silver och juveler av guld och vackra kläder och gav till Rebecka, han gav också dyrbara ting till hennes bror och hennes mor.
De kallade på Rebecka och sa till henne: "Vill du följa med denna man?"
Hon svarade: "Jag vill gå."
De sände iväg Rebecka, sin syster, och hennes barnskötare [Debora, se 1Mos35:8] och Abrahams tjänare och hans män.
De välsignade Rebecka och sa till henne:
"Vår syster, må du bli mor
till tusen och tiotusen
och låt din säd (dina barn) inta
portarna hos dessa som hatar dem."
Rebecka reste sig med sina tjänarinnor och de red på kamelerna och följde mannen. Tjänaren tog Rebecka och gick sin väg.
Rebecka lyfte upp sin blick och när hon såg Isak steg hon av sin kamel.
Isak tog in henne i sin mor Sarahs tält och äktade Rebecka och hon blev hans hustru och han älskade henne. Isak blev tröstad efter sin mor.
Isak var 40 år gammal när han tog Rebecka, araméen Betoels dotter från Paddan-Aram, syster till araméen Laban, till att bli hans hustru.
Isak bad enträget till Herren (Jahve) för sin hustru, eftersom hon var barnlös. Herren lät sig bönfallas av honom och Rebecka blev gravid.
Isak älskade Esau eftersom han åt av hans byten och Rebecka älskade Jakob.
Männen på platsen frågade honom om hans hustru och han sa: "Hon är min syster", för han fruktade att säga: "Min hustru" annars skulle männen på platsen döda mig för Rebeckas skull, eftersom hon var så vacker att se på. [Isak gör på samma sätt som hans far Abraham gjort två gånger tidigare, se 1Mos12:13–19; 20:2–5. På samma sätt som Abraham var fruktan orsaken till lögnen.]
Det hände när han hade varit där en lång tid att filistéernas kung Avimelech tittade ut genom ett fönster och såg och se, Isak (hebr. Jitschaq) skrattade (kelade, roade sig, vänslades, "skojbråkade" – hebr. metsachaq) med Rebecka, sin hustru.
[Hebr. metsachaq är snarlikt Isaks namn som betyder "skratt", se 1Mos17:17, 19. Samma ord används av Potifars hustru när hon anklagar Josef för att ha antastat henne, se 1Mos39:14, 17. Ordet används också om hur Ismael förlöjligande Isak, se 1Mos21:9. Allt detta förstärker hur Isak ignorerade och "förlöjligade" Guds löfte om beskydd, och ljög för att skydda sig själv.]
Dessa [kvinnor] blev en källa till bitterhet (en sorg, ordet kan även betyda uppror) för Isak och Rebecka.
[Att bara den äldre brodern Esau nämns, och att föräldrarna är besvikna på honom, gör att läsaren anar att detta kommer att utvecklas mer i nästa kapitel. Esaus ingifte hos hettiterna används av Rebecka som en täckmantel för att skicka iväg Jakob till Paddan Aram för att hitta en hustru till honom, se 1Mos27:46; 28:5.]
Rebecka hörde när Isak talade med sin son Esau. Och Esau gick ut på fältet för att jaga en hjort och ta hem den.
Rebecka talade med sin son Jakob och sa: "Se, jag hörde din far tala med din bror Esau och säga:
Jakob sa till Rebecka: "Se, Esau min bror är en hårig man och jag är en slät man.
Och Rebecka tog Esaus, hennes äldre sons, utvalda kläder som hon hade hos sig i huset, och satte dem på sin yngre son Jakob.
Och Esaus, hennes äldre sons ord, berättades för Rebecka och hon skickade efter Jakob, hennes yngre son och sa till honom: "Se, din bror Esau som rör vid dig, tröstar sig själv och har för avsikt att döda dig.
Och Rebecka sa till Isak: "Jag är livrädd på grund av Chets döttrar. Om Jakob tar en hustru av Chets döttrar, en som dessa av döttrarna från landet, vilken glädje har jag då av livet?"
Och Isak sände iväg Jakob och han gick till Paddan-Aram, till Laban, Betoels son, araméen, Rebeckas bror, Jakobs och Esaus mor.
Och Jakob berättade för Rakel att han var hennes fars släkting och att han var Rebeckas son. Då sprang hon i väg och berättade det för sin far.
Och Debora, Rebeckas barnflicka dog, och hon begravdes nedanför Betel under eken, och den fick namnet Alon-Bachot [betyder: "eken som gråter"].
Där begravde de Abraham och Sarah, hans hustru. Där begravde de Isak och Rebecka, hans hustru, och där begravde jag Leah.
[Någon kanske kan invända att löftet gällde ju Isak, eftersom han var Saras barn. I nästa exempel tar han därför upp Rebecka som var Isaks enda fru. Här utväljer Gud den yngre tvillingen innan de ens är födda och har varken gjort gott eller ont.]
Men inte bara det, även Rebecka fick två söner med en och samme man, vår far Isak.