Pinechas
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -
Fader: Elasar
1 barn: Avisua

  Visa Pinechas i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Pinechas H6372
פִּינְחָס (pinchas)
25 ggr i GT
Totalt    25 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Pinechas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Pinechas i stora familjeträdet

 • Elasar
  • Pinechas

   förstfödd

   • Avisua

    Pinechass förstfödde

    Avisua
    • Bucki

     Avisuas förstfödde

     Bucki

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Kung
 • Drottning
Referenser (16 st)

Filter:

Endast vid namn (16)
Endast nyckelverser (0)
Dölj genitiv (16)
Elasar, Arons son, gifte sig med en av Putiels döttrar, och hon födde honom: Pinechas. Dessa var överhuvuden för de levitiska släkterna, familj för familj.
Och när Pinchas [betyder "mörkhyad" på egyptiska, blev senare folkets överstepräst, se vers 13 och 4 Mos 31:6; Jos 22:13; 1 Krön 6:4], son till Elazar, son till prästen Aron, såg det, reste han sig från mitten av församlingen och tog ett spjut i sin hand.
Pinchas, son till Elazar, son till prästen Aron, har vänt bort min vrede från Israels söner när han nitälskade (var svartsjuk) för min skull ibland dem, så att jag inte förtärde Israels söner i min nitälskan (svartsjuka).
Och Mose sände iväg dem till striden, 1 000 från varje stam, och Pinchas, son till prästen Elazar, till striden med de heliga föremålen och trumpeten för stridssignal i sin hand.
Och Israels söner sände Pinchas, son till prästen Elazar, till Rubens söner och till Gads söner och till halva Manasse stam i Gileads land,
Och när prästen Pinchas och församlingens ledare, ledarna för Israels tusenden (klaner, familjer – familjegruppering) som var med honom, hörde orden som Rubens söner och Gads söner och Manasses söner talade, behagade det dem väl.
Och Pinchas, prästen Elazars son, sade till Rubens söner och Gads söner och Manasses söner: "Idag vet vi (är vi intimt förtrogna med) att Herren (Jahve) är i vår mitt, eftersom ni inte har varit förrädiska mot Herren (Jahve), och inte utlämnat Israels söner till att komma bort från Herrens (Jahves) hand."
Och Pinchas, prästen Elazars son, återvände från Rubens söner och från Gads söner ut från Gileads land till Kanaans land till Israels söner och tog med sig ord.
Och Elazar, Arons son, dog och de begravde honom på hans son Pinchas kulle, som getts till honom i Efraims berg.
son till Avishoa, son till Pinchas, son till Alazar, son till Aron, översteprästen. [Som ättling till Aron, kom han från den högsta och mest respekterade judiska prästsläkten. Hans status som präst gav honom också politiskt inflytande.]
Från Pinchas söner, Gershom, från Itamars söner, Daniel, från Davids söner, Chattosh
Men Pinechas stod upp och ingrep så att farsoten stoppades. [4 Mos 25:6-9]