Pinchas (Eleasars son)
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Pinechas, Pinehas
Fader: Elasar
1 barn: Avisua

  Visa Pinchas i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Pinechas H6372
פִּינְחָס (pinchas)
25 ggr i GT
Totalt    25 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Pinchas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Pinchas i stora familjeträdet

 • Elasar
  • Pinchas

   förstfödd

   • Avisua

    Pinchass förstfödde

    Avisua
    • Bucki

     Avisuas förstfödde

     Bucki

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (16 st)

Filter:

Endast vid namn (16)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (14)
Elasar, Arons son, gifte sig med en av Putiels döttrar, och hon födde honom: Pinchas. Dessa var överhuvuden för de levitiska släkterna, familj för familj.
Och när Pinchas [betyder "mörkhyad" på egyptiska, blev senare folkets överstepräst, se vers 13 och 4 Mos 31:6; Jos 22:13; 1 Krön 6:4], son till Elazar, son till prästen Aron, såg det, reste han sig från mitten av församlingen och tog ett spjut i sin hand.
Pinchas, son till Elazar, son till prästen Aron, har vänt bort min vrede från Israels söner när han nitälskade (var svartsjuk) för min skull ibland dem, så att jag inte förtärde Israels söner i min nitälskan (svartsjuka).
Och Mose sände iväg dem till striden, 1 000 från varje stam, och Pinchas, son till prästen Elazar, till striden med de heliga föremålen och trumpeten för stridssignal i sin hand.
Och Israels söner sände Pinchas, son till prästen Elazar, till Rubens söner och till Gads söner och till halva Manasse stam i Gileads land,
Och när prästen Pinchas och församlingens ledare, ledarna för Israels tusenden (klaner, familjer – familjegruppering) som var med honom, hörde orden som Rubens söner och Gads söner och Manasses söner talade, behagade det dem väl.
Och Pinchas, prästen Elazars son, sade till Rubens söner och Gads söner och Manasses söner: "Idag vet vi (är vi intimt förtrogna med) att Herren (Jahve) är i vår mitt, eftersom ni inte har varit förrädiska mot Herren (Jahve), och inte utlämnat Israels söner till att komma bort från Herrens (Jahves) hand."
Och Pinchas, prästen Elazars son, återvände från Rubens söner och från Gads söner ut från Gileads land till Kanaans land till Israels söner och tog med sig ord.
Och Elazar, Arons son, dog och de begravde honom på hans son Pinchas kulle, som getts till honom i Efraims bergsbygd.
Och Pinchas, Elazars son, Arons son stod inför den i dessa dagar och sade: "Ska jag igen gå ut i strid med Benjamins söner min bror, eller ska jag sluta?" Herren (Jahve) svarade: "Gå upp, för i morgon ska jag ge honom i din hand."
Elasar blev far till Pinchas och Pinchas till Avishua.
Detta är Arons ättlingar: hans son var Elasar, vars son var Pinchas, vars son var Avishua,
Pinehas, Eleasars son, hade tidigare varit furste över dem – må Herren vara med honom!
son till Avishoa, son till Pinchas, son till Alazar, son till Aron, översteprästen. [Som ättling till Aron, kom han från den högsta och mest respekterade judiska prästsläkten. Hans status som präst gav honom också politiskt inflytande.]
Från Pinchas söner, Gershom, från Itamars söner, Daniel, från Davids söner, Chattosh
Men Pinchas stod upp och ingrep så att farsoten stoppades. [4 Mos 25:6-9]