Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
Perets

Tvilling med Zerach. Hans far Juda har en utomäkenskaplig affär med Tamar (som är hans sonhustru). Juda vägrar att gifta bort sin yngsta son till Tamar, hon tar saken i egna händer och förför sin svärfar, han går villigt till henne som är förklädd till en prostituerad (1 Mos 38). Perets finns med i Jesu släkttavla (Matt 1:3; Luk 3:33).

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Peres, Parets
Engelska namn: Phares, Perez
Far: Juda
Mor: Tamar
Syskon: Zerach
Halvsyskon: Er, Onan, Shela
barn (3): Bani, Chetsron, Chamol

  Visa Perets i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Perets H6557
פֶּ֫רֶץ (Perets)
15 ggr i GT
Peres G5329
Φάρες (Phares)
3 ggr i NT
Totalt    18 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Perets föräldrar, barn och barnbarn. Visa Perets i stora familjeträdet

 • Juda

  Tamar

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Juda
  Tamar
  • Perets

   barn nr: 4

   Extra: Var en av kristi förfäder.

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (15 st)

Filter:

Endast vid namn (15)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (10)
Men han drog tillbaka sin hand och hans bror kom ut och hon sa: "Varför har du brutit dig fram (hebr. parats)?" Därför fick han namnet Perets. [Namnet betyder brytning eller att rämna och det är samma ord som används i frågan "Varför har du brutit dig fram?"]
Juda söner:
Er och Onan [uttalas "Ånan"] och Shela och Perets och Zerach,
men Er och Onan dog i Kanaans land.
Perets sönder var Chetsron (Hesron) och Chamol.
Juda söner efter deras familjer:
Av Shela, sheliternas familj,
av Perets, Peretsiternas familj,
av Zerach, zerachiternas familj.
Och Perets söner var:
Av Chetsron, chetsroniternas familj,
av Chamol, chamoliternas familj.
Må ditt hus (din familj) bli som Perets [Boaz förfader, se vers 18], som Tamar födde åt Juda [genom just ett leviratäktenskap], genom det barn (den säd) som Herren (Jahve) ska ge dig genom denna unga kvinna."
[Stycket är väl strukturerat som en kiasm med en central vers där det profeteras att staden Betlehem i regionen Efratah ska ha en viktig roll i framtiden. Här ska en son födas vars namn ska bli högt ärat, se Mika 5:2; Matt 2:1, 5! Stycket ramas in av två kvinnor i vers 11, Rakel och Leah, och Tamar och Rut i vers 12. Det finns även en annan koppling till detta kapitel i Första Mosebok. I den hebreiska texten, med 49 bokstävers intervall, kan man läsa ut namnen Boaz, Rut, Oved, Jishaj och David i 1 Mos 38:11–28. De fem namn som leder upp till David i släkttavlan i avslutningen i Ruts bok, se Rut 4:21–22, återfinns alltså i exakt rätt ordning med 7 x 7 bokstävers intervall i just det stycket som handlar om Perets, fem släktled före Boaz. Man måste vara lite försiktig med bibelkoder, men det är ändå ett märkligt sammanträffande som pekar på att Bibeln är en gudomligt inspirerad bok.]
[Nu följer en släkttavla med tio namn som avslutas med David som är central i den messianska släkttavlan.]
Detta är Perets [vars mor var Tamar, som nekades ett leviratäktenskap, se kommentar i vers 12] fortsatta historia (hans genealogi/släkttavla – hebr. toledot):
Perets blev far till Chetsron [4 Mos 26:21],
Tamar, hans sonhustru, födde åt Juda Perets och Zerach, så att Judas söner var tillsammans fem.
Perets söner var Chetsron och Chamol.
Judas söner var Perets, Chetsron, Karmi, Hur och Shobal.
Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Perets, Judas sons, barn,
Han hörde till Perets [från Juda stam, se 1 Krön 2:4] barn och var huvudansvarig för alla befäl
som tjänstgjorde under 1:a månaden.
[Den första av de tolv avdelningarna ramas in av orden "1:a månaden". Den första månaden är på hebreiska aviv och betyder "månaden då axen mognar", det babyloniska namnet är nisan. Det nya året börjar på våren med att komma ihåg uttåget från Egypten, se 2 Mos 12:2.]
I Jerusalem bodde en del av Juda barn och en del av Benjamins barn. [Man beräknar att 4800 – 8000 personer bodde i Jerusalem vid den här tiden. Uppräkningen här liknar den i 1 Krön 9.]
Av Juda barn: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till Amarja, son till Shefatja, son till Mahalalel, av Perets barn,
Perets barn (ättlingar) som bodde i Jerusalem utgjorde tillsammans 468 vapenföra män.
Juda födde Peres och Serach, vilkas mor var Tamar [sonhustru till Juda inblandad i en komplicerad relationshistoria, se 1 Mos 38],
Peres födde Hesron,
Hesron födde Ram,
son till Amminadav,
son till Admin,
son till Arni,
son till Hesron,
son till Peres,
son till Juda,