Pekach
Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Peka
Engelska namn: Pekah
Relaterade: Pekachja (företrädare)
Hosea (efterträdare)Användning i Bibeln


Pekach H6492
פֶּ֫קַח (peqach)
11 ggr i GT
Totalt    11 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (11 st)

Filter:

Endast vid namn (11)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (8)
Och mot honom sammansvor sig Peqach, hans härförare och slog honom i Samarien, i fästningen i kungens hus, med Argov och med Arje och med honom var 50 av gileaditernas män, och de dödade honom och han regerade i hans sälle.
I det 52:e året till Azarja, Juda kung, började Peqach, Remaljas son, regera över Israel i Samarien och regerade 20 år.
I Peqachs, Israels kungs, dagar kom Tiglat-Peleser, Assyriens kung och tog Ijon och Avel-Beit-Maacha och Janoach och Qedesh och Chatsor och Gilead och Galiléen, hela Naftali land, och han bar dem i fångenskap till Assyrien.
Och Hosea, Elas son, gjorde en sammansvärjning mot Peqach, Remaljas son, och slog honom och dödade honom och regerade i hans ställe i det 20:e året till Jotam, Uzzijas (Ussias) son.
Vad mer finns om Peqachs gärningar, och vad han gjorde, se det är skrivet i Israels kungars krönika.
I det andra året till Peqach, Remaljas son, Israels kung började Jotam, Uzzijahos (Ussias) son, Juda kung att regera.
I dessa dagar började Herren (Jahve) sända Retsin, Arams kung och Peqach, Remaljas son, mot Juda.
I det sjuttonde året till Peqachja, Remaljas son, började Achaz, Jotams son, Juda kung att regera.
Sedan kom kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Pekach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] och gick upp till Jerusalem för att kriga och de belägrade Achaz men kunde inte övervinna honom. [2 Krön 28:16–21]
Peka, Remaljas son, dödade 120 000 man av Juda på en enda dag, alla stridsdugliga män. Det blev så därför att de hade övergett Herren, sina fäders Gud.
Det hände under Achas dagar, son till Jotham, son till Ussia [hebr. Uzzijaho], Juda kung [735-715 f.Kr.], att kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Pekach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] gick upp till Jerusalem för att kriga mot det. [2 Kung 16:5-18; 2 Krön 28:16-21]