Nämns i Bibeln vid namn
Arba

Tidsperiod:
Ålder: -
Engelska namn: ArbaRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Arba H0704
אַרְבַּע (Arba)
0 ggr i GT
Totalt    0 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (9 st)

Filter:

Endast vid namn (9)
Endast nyckelverser (9)
Dölj genitiv (9)
Sarah dog i Kirjat Arba, det är Hebron i Kanaans land, och Abraham kom för att sörja Sarah och gråta över henne.
Och Jakob kom till Isak, sin far, i Mamre, till Kirjat-Arba, det är Hebron (Chevron), där Abraham och Isak vistades.
Tidigare hette Hebron Kirjat-Arba, som var den Arba som var den största mannen bland anakiterna. Och landet hade ro (tystnad, vila) från krig.
[Arba är hebreiska för talet fyra, så Kirjat-Arba är "staden av fyra" eller "Tetrapolis". Det finns olika rabbinska förklaringar till namnet, fyra patriarker är begravda där (Adam, Abraham, Isak och Jakob), fyra matriarker är begravda där (Eva, Sarah, Rebecka och Leah), staden var platsen Abraham utgick ifrån när han bekämpade fyra kungar.]
Och till Kaleb, Jefunnes son, gav han en del bland Juda söner i enlighet med Herrens befallning till Josua, Kirjat-Arba, den Arba vars far var Anak, det är Hebron.
och Chumta och Kirjat-Arba, det är Hebron och Tsior
– 9 städer med sina byar.
Så de avskilde [3 städer väster om Jordanfloden:]
Kedesh i Galileen i Naftalis bergsbygd och
Shechem i Efraims bergsbygd och
Kirjat-Arba som är Hebron i Juda bergsbygd.
Och de gav dem Kirjat-Arba, det Arba som var Anaks fars, samma som Hebron (hebr. Chevron), i Juda bergsbygd med den öppna marken runtom.
Och Juda gick mot kanaanéerna som bodde i Hebron, det nuvarande Hebron hette tidigare Kirjat-Arba [1 Mos 13:18; 23:2; Jos 14:15], och de slog Sheshaj och Achiman och Talmaj [som var ättlingar av jätten Anakim, 4 Mos 13:29–33; Jos 15:13–14; 5 Mos 2:10–11, 20–21].
I byarna [utan ringmur] med tillhörande åkrar bodde också en del av Juda barn: I Kirjat-Arba med [tillhörande] dotterorter [ordagrant: döttrar, se även vers 27, 28, 30 och 31], i Dibon med [tillhörande] dotterorter, i Jekabseel med sina byar,