Nämns i Bibeln vid namn
Naftali

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Nephthalim, Naphtali
Far: Jakob/Israel
Mor: Bilha
Syskon: Dan
Halvsyskon: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dina, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
barn (4): Jachasiel, Goni, Jetser, Shillem

  Visa Naftali i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Naftali H5321
נַפְתָּלִי (Naftali)
51 ggr i GT
Naftali G3508
Νεφθαλείμ (Nephthaleim)
3 ggr i NT
Totalt    54 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Naftalis föräldrar, barn och barnbarn. Visa Naftali i stora familjeträdet

 • Jakob/Israel

  Bilha

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob/Israel
  Bilha
  • Naftali

   barn nr: 7

   • Jachasiel

    Naftalis förstfödde

    Jachasiel
   • Goni

    Naftalis barn nr: 2

    Goni
   • Jetser

    Naftalis barn nr: 3

    Jetser
   • Shillem

    Naftalis barn nr: 4

    Shillem

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (50 st)

Filter:

Endast vid namn (50)
Endast nyckelverser (4)
Dölj genitiv (6)
Och Rakel sa: "Guds närkamper har jag utkämpat (stretat, 'vridit mig'; brottats) med min syster och jag har [verkligen] fått överhanden (övervunnit)." Så gav (kallade) hon honom namnet Naftali [betyder: "min kamp"; eller möjligtvis "slug närkamp"].
Rakels [två] söner via tjänstekvinnan Bilhah:
Dan och Naftali.
Naftalis söner:
Jachtsel och Goni och Jetser och Shillem.
Naftali [betyder "brottning"] är en hind som blivit fri,
han ger goda ord (talar välsignelse, uppmuntran och tröst).
[Detta är en profetia om att lärjungarna ska förkunna evangeliet, de goda orden, det glada budskapet. Nästan alla Jesu lärjungar kommer från Zevoluns och Naftalis stam, eftersom dessa båda stammar beblandade sig i området vid Gennesarets sjö som ursprungligen tilldelades Naftali och var området där Jesus kallade de flesta lärjungarna. Nasaret ligger i Zevoluns område och Kapernaum i Naftalis område.]
Dan och Naftali; Gad och Asher.
Från Naftali: Achira, son till Enan.
Naftalis söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från 20 års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Naftalis stam, de var 53400.
Och [sist i den sista gruppen] Naftalis stam.
Ledaren för Naftalis söner är Achira, Enans son,
På den 12:e dagen offrade Achira, son till Ejnan, ledare för Naftalis söner.
Och över hären av Naftalis söners stam var Achira, son till Enan.
Av Ashers stam Setor, Michaels son.
Naftalis söner efter deras familjer:
Av Jachtseel, jachtseliternas familj,
av Goni, goniernas familj,
Dessa är Naftalis familjer efter deras familjer, de som var räknade bland dem 45400.
[Första räkningen 53400, en minskning på 8000.]
Och av Naftalis söners stam en ledare,
Pedahel, Amihods son."
Och dessa [sex stammar] ska stå på berget Ejval [Ebal – nuvarande Imad-el-Deen, åt norr] för förbannelsen:
Ruben (Reoven) [den äldste; Leahs förstfödde];
Gad och Asher [vars mor var Zilpa – Leahs tjänstekvinna] och
Zevolun (Sebulon);
Dan och Naftali [vars mor var Bilhah – Rakels tjänstekvinna].
Och till Naftali sa han: "Naftali, överöst med nåd (villkorad nåd, favör, välbehag) och full av Herrens (Jahves) välsignelser, inta (besätt) havet och södern."
[Detta är en märklig profetia då Naftali får sin arvedel väster och norr om Gennesarets sjö, varken vid havet eller söderut i landet. Ordet som översätts söder här kan även betyda sunnanvind. Då får det även innebörden att svepa runt hela jorden på samma sätt som vinden kan blåsa långa sträckor. Med tanke på att nästan alla Jesu lärjungar kom från Naftalis område kan då denna profetia ses som en förutsägelse om evangeliets utbredning i hela världen.]
och hela Naftali [Galileen i norr]
och Efraims och Manasses land [i centrala norra delen]
och hela Judas land ända till havet i väster [södra centrala delen fram till Medelhavet]
Och den sjätte lotten föll på Naftali, på Naftalis söners stam efter deras familjer.
Detta är Naftalis söners stams arv efter deras familjer, städerna med sina byar.
Så de avskilde [3 städer väster om Jordanfloden:]
Kedesh i Galileen i Naftalis bergsbygd och
Shechem i Efraims bergsbygd och
Kirjat-Arba som är Hebron i Juda bergsbygd.
Och Gershons söner fick genom lotten till sina familjer från Isaskars stam och från Ashers stam och från Naftali stam och från halva Manasse stam i Bashan – tretton städer.
Och från Naftali stam, Kedesh i Galileen med den öppna marken runtom, fristaden för en mandråpare, och Chamot-Dor med den öppna marken runtom, och Kartan med den öppna marken runtom – tre städer.
Naftali drev inte ut invånarna från Beit-Shemesh och invånarna från Beit-Anat utan bodde bland kanaanéerna, landets invånare. Dock blev Beit-Shemesh och Beit-Anats invånare tvångsarbetare (skattskyldiga).
Och hon sände efter och kallade på Barak, Avinoams son från Kedesh-Naftali, och sa till honom [detta är det första av tre tal till Barak som Deborah ger]: "Har inte Herren, Israels Gud (Jahve Elohim), befallt och sagt: 'Gå och dra ut mot berget Tavor och ta med dig 10000 män från Naftali söner och från Zevulons söner?' [Det finns ett Kedesh nordväst om Chatsor och norr om Hulasjön (Jos 20:7). Det troligaste här är ändå Kirbet-Kedesh på västra sidan av Galileiska sjön, strax söder om nuvarande Tiberias.]
Och Barak kallade samman Zevolun och Naftali till Kedesh, och de gick upp 10000 män till fots och Deborah gick upp med honom.
Zevolun är ett folk som riskerar sina liv ända in i döden,
och Naftali på fältets höga höjder.
Och han sände budbärare över hela Manasse och även de samlades efter (bakom) honom, och han sände budbärare till Asher och till Zevolun och till Naftali och de kom upp och mötte honom.
Och Israels män samlades från Naftali och från Asher och från Manasse och jagade efter midjaniterna.
Achimats – i Naftali, han tog Salomos dotter Basemat till hustru;
Han var son till en änka från Naftali stam och hans far var en man från Tyros, en kopparslagare (ordagrant: "en som plöjer/graverar i brons"). Och han [Chiram] var full av vishet och kunskap och yrkesskicklighet, för att göra alla slags arbeten i brons. Och han kom till kung Salomo och utförde allt hans arbete.
Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände hövitsmännen för sina arméer mot Israels städer och slog Ijon och Dan och Avel-Beitmaacha och hela Kinrot med hela Naftalis land.
I Peqachs, Israels kungs, dagar kom Tiglat-Peleser, Assyriens kung, och tog Ijon och Avel-Beit-Maacha och Janoach och Qedesh och Chatsor och Gilead och Galileen, hela Naftali land, och han förde (bar) bort dem i fångenskap till Assyrien.
Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Asher.
Gershoms ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tretton städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan.
samt från Naftalis stam Kedesh i Galileen med betesmarker, Hammon med betesmarker och Kirjatajim med betesmarker.
Naftalis söner var Jahasiel, Guni, Jeser och Shallum, Bilhas söner.
av Naftali 1000 officerare och med dem 37000 beväpnade med sköld och spjut,
De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Zevolun och Naftali, förde också till dem, på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar, livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, kor och får. Det rådde glädje i Israel.
för Zevolun Jishmaja, Obadjas son,
för Naftali Jerimot, Asriels son,
Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ijon, Dan och Abel-Majim samt alla förrådshus i Naftalis städer.
I Manasse, Efraims och Simeons städer ända till Naftali genomsökte han överallt husen.
Där [i segertåget, se vers 25] går Benjamin, som är minst, som erövrare [som den som slog fienden],
Juda ledare i den stora skaran (ordagrant "en stor hög med stenar"),
[tillsammans med] Zevoluns ledare och Naftalis ledare.
[Saul var från Benjamins stam, som var den ringaste, se 1 Sam 9:21. Zevolun och Naftalis land motsvarar övre och nedre Galileen, det område som det profeteras att Jesus skulle verka i, se Jes 9:1.]
För det ska inte förbli nattsvart mörker [i det land] där det nu råder ångest (tvång, begränsning) [inget dystert tungsinne ska vila över henne]. Förr i tiden (i den första tidsåldern) lät han Zevoluns land och Naftalis land vara ringaktat (förbannat; utan välsignelse), men efteråt [senare i kommande dagar] ska han ära (ge tyngd åt) området kring vägen vid [Galileiska] sjön, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen.
[Dessa två israeliska områden i norr intogs av Assyrien tio år innan Jesaja skriver detta, se 2 Kung 15:29. Det var i detta område runt Kapernaum Jesus verkade, och som han uppfyllde denna profetia. Se Matt 4:14–16; Luk 1:79.]
Närmast Ashers område ska Naftali ha en lott från östra sidan till västra.
Närmast Naftalis område ska Manasse ha en lott från östra sidan till västra.
Västra sidan ska mäta 4500 alnar [2,4 km] och ha tre portar: Den första är Gads port, den andra Ashers port, den tredje Naftalis port.
Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, en stad längs med sjön [Gennesarets sjö] i regionen Sebulon och Naftali.

[Du] Sebulons och Naftalis land [motsvarar övre och nedre Galileen],
sjövägen [handelsvägen Via Maris],
landet på andra sidan [väster om] Jordan,
hedningarnas Galileen:
av Ashers stam 12000 [1 Mos 30:13],
av Naftalis stam 12000 [1 Mos 30:8],
av Manasses stam 12000 [Josefs ena son, se Jos 14:4; 1 Mos 41:51],