Naftali
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Fader: Jakob
Moder: Bilha
Syskon: Dan
Halvsyskon: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dina, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
4 barn: Jachasiel, Goni, Jetser, Shillem

  Visa Naftali i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Naftali H5321
נַפְתָּלִי (naftali)
51 ggr i GT
Naftali G3508
Νεφθαλείμ (Nephthaleim)
3 ggr i NT
Totalt    54 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Naftalis föräldrar, barn och barnbarn. Visa Naftali i stora familjeträdet

 • Jakob

  Bilha

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob
  Bilha
  • Naftali

   barn nr: 7

   • Jachasiel

    Naftalis förstfödde

    Jachasiel
   • Goni

    Naftalis barn nr: 2

    Goni
   • Jetser

    Naftalis barn nr: 3

    Jetser
   • Shillem

    Naftalis barn nr: 4

    Shillem

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Kung
 • Drottning
Referenser (50 st)

Filter:

Endast vid namn (50)
Endast nyckelverser (4)
Dölj genitiv (6)
Och Rakel sade: "Guds närkamper har jag utkämpat (stretat, 'vridit mig'; brottats) med min syster och jag har [verkligen] fått överhanden (övervunnit)." Så gav (kallade) hon honom namnet Naftali [betyder: "min kamp"; eller möjligtvis "slug närkamp"].
Rakels [två] söner via tjänstekvinnan Bilha: Dan och Naftali.
Naftalis söner: Jachtsel och Goni och Jetser och Shillem.
Naftali [betyder "brottning"] är en hind som blivit fri, han ger goda ord (talar välsignelse, uppmuntran och tröst). [Detta är en profetia om att lärjungarna ska förkunna evangeliet, de goda orden, det glada budskapet. Nästan alla Jesu lärjungar kommer från Sebulons och Naftalis stam, eftersom dessa båda stammar beblandade sig i området vid Genesarets sjö som ursprungligen tilldelades Naftali och var området där Jesus kallade de flesta lärjungarna. Nasaret ligger i Sebulons område och Kapernaum i Naftalis område.]
Dan och Naftali; Gad och Asher.
Från Naftali: Achira, son till Enan.
Naftalis söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från tjugo års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Naftalis stam, de var 53 400.
Och [sist i den sista gruppen] Naftalis stam. Ledaren för Naftalis söner är Achira, Enans son,
På den tolfte dagen offrade Achira, son till Ejnan, ledare för Naftalis söner.
Och över hären av Naftalis söners stam var Achira, son till Enan.
Av Naftalis stam Nachbi, Vafsis son.
Naftalis söner efter deras familjer: Av Jachtseel, jachtseliternas familj, av Goni, goniernas familj,
Dessa är Naftalis familjer efter deras familjer, de som var räknade bland dem 45 400. [Första räkningen 53 400, en minskning på 8 000.]
Och av Naftalis söners stam en ledare, Pedahel Amihods son.
Och dessa [sex stammar] ska stå på berget Ejval [Ebal – nuvarande Imad-el-Deen, åt norr] för förbannelsen: Ruben (Reoven) [den älste, Leas förstfödde]; Gad och Asher [vars mor var Silpa – Leas tjänstekvinna] och Sebulon (Zevolon); Dan och Naftali [var mor var Bilha – Rakels tjänstekvinna].
[Naftali] Och till Naftali sade han: "Naftali, överöst med nåd (villkorad nåd, favör, välbehag) och full av Herrens (Jahves) välsignelser, inta (besätt) havet och södern." [Detta är en märklig profetia då Naftali får sin arvedel väster och norr om Genesarets sjö, varken vid havet eller söderut i landet. Ordet som översätts söder här kan även betyda sunnanvind. Då får det även innebörden att svepa runt hela joden på samma sätt som vinden kan blåsa långa sträckor. Med tanke på att nästan alla Jesu lärjungar kom från Naftalis område kan då denna profetia ses som en förutsägelse om evangeliets utbredning i hela världen.]
och hela Naftali [Galiléen i norr] och Efraims och Manasses land [i centrala norra delen] och hela Judas land ända till havet i väster [södra centrala delen fram till Medelhavet]
Och den sjätte lotten föll på Naftali, på Naftalis söners stam efter deras familjer.
Detta är Naftalis söners stams arv efter deras familjer, städerna med sina byar.
Och de avskilde Kedesh i Galiléen i Naftalis bergsbygd och Shechem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba som är Hebron i Juda bergsbygd.
Och Gershons söner fick genom lotten till sina familjer från Isaskars stam och från Ashers stam och från Naftali stam och från halva Manasse stam i Bashan – tretton städer.
Och från Naftali stam, Kedesh i Galiléen med den öppna marken runtom, fristaden för en mandråpare, och Chamot-Dor med den öppna marken runtom, och Kartan med den öppna marken runtom – tre städer.
Naftali drev inte ut invånarna från Beit-Shemesh och invånarna från Beit-Anat utan bodde bland kananeerna, landets invånare. Dock blev Beit-Shemesh och Beit-Anats invånare tvångsarbetare (skattskyldiga).
Och hon sände efter och kallade på Barak, Avinoams son från Kedesh-Naftali, och sade till honom [detta är det första av tre tal till Balak som Debora ger]: "Har inte Herren Israels Gud (Jahve Elohim) befallt och sagt: 'Gå och dra ut mot berget Tavor och ta med dig 10 000 män från Naftali söner och från Zevulons söner?'
Och Barak kallade samman Zevolun och Naftali till Kedesh, och de gick upp 10 000 män till fots och Debora gick upp med honom.
Zevolun är ett folk som riskerar sina liv ända in i döden, och Naftali på fältets höga höjder.
Och han sände budbärare över hela Manasse och även de samlades efter (bakom) honom, och han sände budbärare till Asher och till Zevolun och till Naftali och de kom upp och mötte honom.
Och Israels män samlades från Naftali och från Asher och från Manasse och jagade efter midjaniterna.
Achimats – i Naftali, han tog Salomos dotter Basemat till hustru;
Han var son till en änka från Naftali stam och hans far var en man från Tsor. En kopparslagare, och han var full av vishet och kunskap och yrkesskicklighet, för att arbeta med allt slags kopparslageri. Och han kom till kung Salomo och utförde allt hans arbete.
Och Benchadad lyssnade till kung Asa och sände hövitsmännen för sina arméer mot Israels städer och slog Ijon och Dan och Avel-Beitmaacha och hela Kinrot med hela Naftalis land.
Där [i segertåget, se vers 25] går Benjamin som är minst som erövrare [som den som slog fienden], Juda ledare i den stora skaran (ordagrant "en stor hög med stenar"), [tillsammans med] Sebulons ledare och Naftalis ledare. [Saul var från Benjamins stam som var den ringaste, se 1 Sam 9:21. Sebulon och Naftalis land motsvarar övre och nedre Galileen, det område som det profeteras att Jesus skulle verka i, se Jes 9:1.]
Men det ska inte förbli nattsvart mörker [i det land] där det nu råder ångest (lidande). I tidigare tidsåldrar lät han Sebulons och Naftalis land vara ringaktat (förbannat, utan välsignelse). [Dessa två israeliska områden i norr intogs av Assyrien tio år innan Jesaja skriver detta, se 2 Kung 15:29.] Men i framtiden ska han ära området kring vägen vid [Galileiska] sjön, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galiléen. [Det var i detta område runt Kapernaum Jesus verkade, och som han uppfyllde denna profetia.]
Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, en stad längs med sjön [Gennesarets sjö] i regionen Sebulon och Naftali.
[Du] Sebulons och Naftalis land [motsvarar övre och nedre Galileen], sjövägen [handelsvägen Via Maris], landet på andra sidan [väster om] Jordan, hedningarnas Galileen:
av Ashers stam 12 000 [1 Mos 30:13], av Naftalis stam 12 000 [1 Mos 30:8], av Manasses stam 12 000 [Josefs ena son, se Jos 14:4; 1 Mos 41:51],