Nämns i Bibeln vid namn
Mirjam

Syster till Mose och Aron. Hon kallas "profetissan" (2 Mos 15:20). När Moses lades av sin mor i en korg av papyrusgräs och skickades ut på Nilen, följde den då tonåriga Mirjam efter för att se hur det skulle gå för honom. När Faraos dotter hittade Mose frågade Mirjam "Ska jag gå och hämta en hebreisk ammande kvinna, så hon kan amma barnet åt dig?" (1 Mos 2:7). Mirjam gick sedan och hämtade Moses biologiska mor, och ordnade därmed så att hon kunde vara hos Mose. Mirjam ledde senare en sång i triumf efter att folket passerat Röda havet. Mirjam dog vid Kadesh.

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Miriam
Far: Amram
Mor: Jokeved
Syskon: Aron, Mose

  Visa Mirjam i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Mirjam H4813
מִרְיָם (Mirjam)
15 ggr i GT
Totalt    15 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Mirjams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Mirjam i stora familjeträdet

De symboler som används är:

  • Man

    hustru

  • Kvinna
  • Ingår i Jesu släktled
  • Härskare/ledare
  • flera personer
Referenser (12 st)

Filter:

Endast vid namn (12)
Endast nyckelverser (12)
Dölj genitiv (12)
Sedan tog profetissan Mirjam, Arons syster, en tamburin i sin hand och alla kvinnor följde henne med tamburiner och med dans,
medan Mirjam sjöng för dem:
Sjung till Herren (Jahve),
för högt är han upphöjd!
Hästen och dess ryttare
har han kastat i havet!
Mirjam talade illa om Mose på grund av den kushitiska kvinna som han hade tagit till hustru, även Aron var med på detta. Mose hade nämligen tagit en kushitisk kvinna till hustru.
[Verbet "talade illa om" är i feminin form vilket gör det tydligt att det var Mirjam som ledde samtalet. Eftersom det rörde Mose val av fru, kan motivet ha varit avundsjuka. Kush är både ett namn och ett område. Kush var Chams son och barnbarn till Noa. Han befolkade de sydliga delarna av jorden. Områden som förknippas med Kush är norra Afrika, Nubien och Etiopien.]
Och Herren (Jahve) talade direkt (omgående) till Mose och till Aron och till Mirjam: "Kom ut ni tre till mötestältet" och de tre kom ut.
Och Herren (Jahve) kom ner i en molnpelare och stod i öppningen till tältet och kallade på Aron och Mirjam och de båda kom fram.
Och när molnet avlägsnat sig från [sin plats] över tältet, se, då var Mirjam täckt av svampinfektion, som snö. Och Aron såg på Mirjam, och se hon hade en svampinfektion. [3 Mos 13–14]
Och Mirjam var isolerad utanför lägret sju dagar, och folket vandrade inte förrän Mirjam fördes in igen.
Och Israels söner, hela församlingen kom till Tsins öken i den första månaden och folket bodde i Kadesh och Mirjam dog där och begravdes där.
Och Amrams hustru hette Jocheved, Levis dotter, som föddes till Levi i Egypten, och hon födde
Aron
och Mose
och deras syster Mirjam.
[Jocheved och Miriam är de enda kvinnorna som nämns i det levitiska släktträdet. Notera att det står att Jocheved födde barnen, ofta brukar annars bara fadern och sönerna nämnas i släktregistren. I sammanhanget står hur "Jocheved föddes till Levi" och "till Aron föddes", se vers 60. Se även 1 Mos 4:18; 6:10; 5:7. Ordet "föddes" kan också användas i betydelsen ättling till Levi. Ibland kan namn utelämnas i släktled, se t.ex. Matt 1:1, 8.]
Kom ihåg vad Herren (Jahve) din Gud (Elohim) gjorde med Mirjam längs vägen när ni drog ut från Egypten [4 Mos 12:10].
[Det hebreiska ordet lepra (hebr. tsaraat) är en generell term för olika sorters hudsjukdomar som sprider sig. Det är en sorts mögel. De flesta bibelforskare anser att det inte är den spetälska som finns i dag som även kallas lepra eller Hansens sjukdom. Anledningen till att det ofta översätts till spetälska är att båda sjukdomarna påverkar huden. Rabbinerna menar också att det är en sjukdom som i första hand handlar om vårt tal. Mirjam drabbades av spetälska när hon talade illa om sin bror Mose, se 4 Mos 12.]
Amrams barn var Aron, Mose och Mirjam.
Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar och Itamar.
För jag förde dig upp och ut ur Egyptens land
och återlöste dig, ut ur slavhuset (slaveriet)
och jag sände Mose,
Aron och Mirjam framför dig.