Nämns i Bibeln vid namn
Mika (profeten)

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Michah, Michajah, Mikaja
Engelska namn: Micah, MicaiahRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Mika H4318
מִיכָה (Michah)
Betyder: Vem är som Jahve
32 ggr i GT
Michajah H4320
מִיכָיָה (Michajah)
4 ggr i GT
Totalt    36 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (2 st)

Filter:

Endast vid namn (2)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
"Mika [profeten som var samtida med Jesaja, se Mika 1:1; Jes 1:1], från Moreshet [staden Moreshet-Gat låg i bergsbygden, sydväst om Jerusalem], profeterade i Hiskias (hebr. Chizqijahos), Juda kungs dagar [Sydrikets 13:e kung som regerade 715-686 f.Kr.] och han talade till hela Juda folk och sa: Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
Sion ska bli plöjt som ett fält
och Jerusalem ska bli en stenhög
och tempelberget som en hög skogsplats. [Mika 3:12]
Herrens (Jahves) ord som kom till Mika (hebr. Michah), från Morashit [som förmedlade dessa profetiska ord] i de dagarna [758-698 f.Kr.] då Jotam, Achaz och Hiskia (hebr. Jechizqijah) var kungar i Juda [det södra riket]. Detta är vad han såg angående Samarien och Jerusalem.
[Mika kom från staden Moreshet Gat i sydvästra Juda, se även vers 14. Det är inte helt belagt vilken stad det är, men Jerome (347-419 e.Kr.) skriver att den ligger en dryg kilometer öster om Beit Guvrin vilket gör Tell Goded till en bra kandidat. Mika "såg" dessa profetior över Samarien och Jerusalem. Intressant är att från toppen av Tell Goded kan man se många av de städer som Mika nämner som Betlehem, Jerusalem, Lachish, osv. De tre kungarna som nämns är:
• Jotam (gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 15:33–34) regerade 758-743 f.Kr.
• Hans son Achaz (var en ond kung, se 2 Kung 16:2) regerade 743-727 f.Kr.
• Hiskia (gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 18:3) regerade 727-698 f.Kr.]