Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
Metoshelach

Bibelns äldsta person, han levde 969 år.

Tidsperiod: Adam-Noa (4000 – 3000 f.Kr.)
Född: 3073 f.Kr.  (688 AM*)
Död: 2104 e.Kr.  (5865 AM*)
Ålder: 969 år
Alt. namn/stavningar: Methusalem, Metushelach, Metusela
Engelska namn: Mathusala, Methuselah
Far: Chanoch
barn (1): Lemech

  Visa Metoshelach i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Metoshelach H4968
מְתוּשֶׁ֫לַח (Metoshelach)
6 ggr i GT
Methusalem G3103
Μαθουσάλα (Mathousala)
1 ggr i NT
Totalt    7 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Metoshelachs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Metoshelach i stora familjeträdet

 • Chanoch

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Chanoch
  • Metoshelach

   födelseordning ej tillgänglig

   Extra: Var en av kristi förfäder.

   • Lemech

    födelseordning ej tillgänglig

    Jesu släktavla

    Lemech
    • Noa

     födelseordning ej tillgänglig

     Jesu släktavla

     Noa

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (7 st)

Filter:

Endast vid namn (7)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (7)
Henok (hebr. Chanoch) [betyder: tillägnad/invigd] levde 65 år innan han fick Metoshelach (Metusalem).
Henok vandrade i gemenskap (armkrok) med den sanne Guden [hebr. ha-Elohim; Elohim i bestämd form] i 300 år efter Metoshelachs födsel, och han fick fler söner och döttrar.
[I det sjunde ledet bryts mönstret i hur personernas liv beskrivs. Istället för att säga att Chanoch (Henok) "levde", beskrivs hur han "vandrade med Gud". Verbformen hitpael är reflexiv och skulle kunna översättas "Chanoch, han själv, vandrade med Gud". Det var ett eget beslut från Chanochs sida att vilja ha gemenskap med Gud. I detta stycke används också den bestämda formen ha-Elohim som ordagrant är "Guden". Eftersom ordet elohim kan användas generellt om gudar så ger den bestämda artikeln betydelsen en betoning på den ende sanne Guden.]
Metoshelach (Metusalem) [betyder "spjutets man"] levde 187 år innan han fick Lemech,
och Metoshelach levde 782 år efter att han fått Lemech och fick söner och döttrar.
Metoshelachs alla dagar (hela hans livslängd) var 969 år,
sedan dog han.
[Hans ålder är den högsta som finns angiven i Bibeln. Han var med och såg hur arken byggdes och dog samma år som floden kom. Det vet vi eftersom Noa var 600 år då floden kom, se 1 Mos 7:11. Metoshelach fick Lemech då han var 187 år. Ytterligare 182 år senare föddes Noa, se 1 Mos 5:25–29. Summan av 187 + 182 + 600 är 969.]
Henok (Chanoch),
Metoshelach,
Lemech,
son till Methusalem (Metushelach),
son till Henok,
son till Jared (Jered),
son till Mahalalel,
son till Kenan,