Meshech
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Fader: Jafet
Syskon: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Tiras

  Visa Meshech i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Meshech H4902
מֶ֫שֶׁךְ (meshech)
9 ggr i GT
Totalt    9 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Meshechs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Meshech i stora familjeträdet

 • Jafet
  • Meshech

   barn nr: 6

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Kung
 • Drottning
Referenser (9 st)

Filter:

Endast vid namn (9)
Endast nyckelverser (9)
Dölj genitiv (9)
Jafets söner var: Gomer och Magog och Madaj [förfader till Mederna] och Javan [Grekland] och Tuval och Meshech och Tiras.
Ve mig eftersom jag vistas i Meshech [långt i norr], jag bor bland Kedars tält [i den arabiska öknen sydost om Israel]. [Meshech är namnet på ättlingar till Noa som bodde norrut, antingen i norra Israel eller i trakten av Armenien. Deras namn nämns ofta tillsammans med Tubal och Magog, se 1 Mos 10:2 Ordet betyder att dra upp som en fisk ur vattnet eller en rot ur jorden, eller rita ut ett spår, dra upp en linje. Men det kan också betyda en sådd eller en besittning. Kedar var Ismaels son, se 1 Mos 25:14. Ordet betyder "mörk". Genom att ange områden i norr och öster visar psalmisten hur han är som en nomad, borta från landet.]
Javan, Tuval och Meshech handelsresande, de handlade (köpte upp) människosjälar (slavar) och redskap av koppar till din handelsmarknad (marknadsplats).
Där är Meshech och Tuval och alla hennes skaror, hennes gravar är runt om dem, alla de oomskurna slagna med svärd, eftersom de orsakade terror i de levandes land.
"Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land [nuvarande Turkiet], mot ledaren över Rosh, Meshek och Tubal [Kappadokien, också i nuvarande Turkiet, se 1 Mos 10:2], och profetera mot honom
och säg: Så säger Herren Gud (Aonai Jahve): Se, jag är emot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshek och Tubal. [Hebreiska ordet rosh är vanligt och betyder "huvud". Det kan antingen vara ett namn på ett land eller tolkas som ett förstärkande adjektiv till ordet ledare i vers 1-2 så att Gog blir en "storfurste". När det grekiska översättningen Septuaginta gjordes ca 250 f.Kr. i Alexandria översatte man inte rosh till huvud, utan till ett landområde "Rosh" som då var känt. När den latiska översättningen gjordes på medeltiden valdes dock att tolka ordet som "huvud". Det gjorde att den engelska översättningen King James översatte till "chief prince". Antika källor beskriver dock ett land Resh. Även rent gramatiskt så talar konstruktionen för att det är tre länder som nämns.]
Och du människoson [Hes 2:1], profetera mot Gog och säg: "Så säger Herren Gud (Adonai Jahve), här är jag mot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshech och Tuval [Hes 38:2],