Melkisedek
Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -Användning i Bibeln


Melkisedek H4442
מַלְכִּי־צֶ֫דֶק (malki-tsedeq)
4 ggr i GT
Melkisedek G3198
Μελχισεδέκ (Melchisedek)
9 ggr i NT
Totalt    13 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (10 st)

Filter:

Endast vid namn (10)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (10)
Melkisedek, kungen i Salem [Jerusalem, "shalem" betyder frid och helhet], bar ut bröd och vin. Han var präst åt den Högste Guden (El Elion).[Hebreiska namnet Malki-zedek betyder: "Min kung är rättfärdig". Se även Ps 110; Heb 5:6-10; 6:20-7:28. Kopplingen mellan hans namn och staden finns också i orden "rättfärdighet" och "frid". Dessa två ord återfinns ofta tillsammans, se Ps 85:11; Jes 9:7; 32:17; 48:18; 60:17.]
Herren [Jahve – Gud Fadern] har gett ett löfte (svurit en ed) som han inte ska ta tillbaka: "Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek." [Hebreiska namnet Malkizedek betyder: "Min kung är rättfärdig".]
Han säger också på ett annat ställe: Du är präst för evigt, på samma sätt (i samma släktled) som Melkisedek. [Ps 110:4. Se även Heb 7:1-10. Melkisedek var samtida präst och kung med Abraham, se 1 Mos 14:17-24.]
och han blev avskild (tillsatt) som överstepräst, en sådan präst som Melkisedek (samma rang).
Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss: när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. [Ps 110:4; Heb 5:6, 10; 7:1-17] [Stycket avslutas med samma citat från Psaltaren som inledde detta stycke i Heb 4:6. Huvudpoängen är att en kristen måste växa i tron och inte förbli omogen. Varningarna i Hebreerbrevet följer ett stegrande mönster. Om en troende börjar driva bort från Guds ord, se Heb 2:1-4, leder det till ett hårt hjärta, se Heb 3:7-4:13. Detta leder i sin tur till en ovillighet att höra, se Heb 5:11-6:20. Lösningen är att hålla fast vid Gud och hoppet som liknas vid ett fast ankare. Nästa stycke går vidare och förklarar hur Melkisedek är en förebild till Jesus.]
[Melkisedek har introducerats i tidigare kapitel. Nu sker en grundligare genomgång som visar att han är en förebild till Jesus. Melkisedek nämns bara två gånger i GT. Han dyker plötsligt upp i berättelsen om Abraham, se 1 Mos 14:18-20 och citeras i Ps 110 som är messiansk. De första tre verserna i detta kapitel är en enda vers i grekiskan.] För denne Melkisedek kung i Salem [kortare namnform av Jerusalem, se Ps 76:3], präst åt Gud den Högste, den som mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna och välsignade honom,
eftersom han fanns till som ofödd i sin förfaders kropp när Melkisedek mötte honom.
Om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden fick [det judiska] folket lagen [undervisningen i Moseböckerna] – varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron?
Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek,
Han får nämligen vittnesbördet: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. [Ps 110:4, detta är tredje gången samma passage citeras, se Heb 5:6; 6:20.]