Nämns i Bibeln vid namn
Malkia

Tidsperiod:
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Malkijah
Engelska namn: MalchijahRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Malkijah H4441
מַלְכִּיָּה (Malkijah)
Betyder: Min kung är Herren (hebr. Jah)
15 ggr i GT
Totalt    15 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (3 st)

Filter:

Endast vid namn (3)
Endast nyckelverser (3)
Dölj genitiv (3)
Esra, den skriftlärde, stod på en upphöjd plattform av trä [2 Krön 6:13] som de hade tillverkat för ändamålet. [Denna plattform (ordagrant: torn av trä) måste ha varit så pass stor så Esra och hans 13 medhjälpare fick plats att stå där.] Bredvid honom stod [6 personer:] Mattitja och Shema och Ananja och Orija och Chilkijaho (Hilkia) och Maaseja vid hans högra hand, och vid hans vänstra hand stod [7 personer:] Pedaja och Mishael och Malkkija och Chashum och Chashbaddana, Zecharja och Meshullam.
Pashur, Amarja, Malkijah,
och Maaseja, Shemaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkijah, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisrajas ledning.