Nämns i Bibeln vid namn
Malkia

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Malkijah
Engelska namn: MalchijahRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Malkijah H4441
מַלְכִּיָּה (Malkijah)
Betyder: Min kung är Herren (hebr. Jah)
16 ggr i GT
Totalt    16 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (4 st)

Filter:

Endast vid namn (4)
Endast nyckelverser (4)
Dölj genitiv (4)
dessutom Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till Malkijah, dessutom Maasaj, son till Adiel, son till Jasera, son till Meshullam, son till Meshillemit, son till Immer,
och deras bröder, som utförde arbetena i huset, 822. Vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pelaja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur, son till Malkijah,
[Nu följer en samling av budskap som har med information om tidpunkt och kung. För första gången i boken nämns specifika kungar i Juda. Sektionerna innehåller Jeremias budskap och också kungens reaktion. Att den siste kungen, Sidkia, nämns först visar att det inte är en kronologisk ordning.]
Ordet som kom till Jeremia från Herren (Jahve) när kung Sidkia (hebr. Tsidqijaho) [Sydrikets 20:e regent – den siste] sände till honom Pashchor, Malkijahs son, och Sefanja (hebr. Tsefanjaho), Maasejas son prästen, och sa:
Och Shefatja, Matans son, och Gedaljaho, Pashchors son, och Jochal, Shelemjahos son, och Pashchor, Malkijahs son hörde orden som Jeremia talade till hela folket och han sa: