Machir
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Makir
Engelska namn: Machir
Far: Manasse
Syskon: Gershom, Asriel
Relationer: Maacha (äktenskap)
barn (4): Peresh, Sheresh, Hammoleket, Gilead

  Visa Machir i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Machir H4353
מָכִיר (Machir)
23 ggr i GT
Totalt    23 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Machirs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Machir i stora familjeträdet

 • Manasse
  • Machir

   Maacha

   födelseordning ej tillgänglig
   Maacha

   • Peresh

    födelseordning ej tillgänglig

    Peresh
   • Sheresh

    födelseordning ej tillgänglig

    Sheresh
    • Ulam

     Shereshs förstfödde

     Ulam
    • Rekem

     Shereshs barn nr: 2

     Rekem
   • Hammoleket

    födelseordning ej tillgänglig

    Hammoleket
    • Ishhod

     Hammolekets förstfödde

     Ishhod
    • Avieser

     Hammolekets barn nr: 2

     Avieser
    • Machla

     Hammolekets barn nr: 3

     Machla
   • Gilead

    Machirs förstfödde

    Gilead
    • Helek

     Gileads barn nr: 2

     Helek
    • Asriel

     Gileads barn nr: 3

     Asriel
    • Shechem

     Gileads barn nr: 4

     Shechem
    • Shemida

     Gileads barn nr: 5

     Shemida
    • Hefer

     Gileads barn nr: 6

     Hefer

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (17 st)

Filter:

Endast vid namn (17)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (14)
Josef såg [sin andra son] Efraims söner till den tredje generationen; även Manasses son, Machir [Josefs barnbarn], födde barn i Josefs knä.
[Manasse var Josefs förstfödde, vars son hette Machir, se 4Mos26:29; 32:39–40. Uttrycket "föddes i Josefs knä" antyder att Josef adopterade sina barnbarn och barnbarnsbarn, vilket betyder att de fick del av hans välsignelse och arv, se även 1Mos30:3.]
Manasses söner:
Av Machir, Machiriternas familj,
och Machir födde Gilead,
av Gilead, gileaditernas familj.
Sedan kom döttrarna till Tselofechad [4Mos26:33; Jos17:3] nära, Chefers son, son till Gilead, son till Machir, son till Manasse av Manasses familj, Josefs son. Och detta är namnen på hans [fem] döttrar: Machlah, Noah och Choglah och Milkah och Tirtsah.
Och Machirs söner, Manasses son, gick till Gilead och tog det, och fördrev amoréerna som var där.
Och Mose gav Gilead till Machir, Manasses son, och han bodde där.
Och ledarna för fädernas hus bland familjerna av Gileads söner, Machirs son, son till Manasse, från familjerna av Josefs hus kom nära och talade inför Mose och inför furstarna, huvudena för fädernas hus av Israels söner,
Och till Machir gav jag Gilead.
Och halva Gilead och Ashtarot och Edreij, Ogs kungarikens städer i Bashan var för Manasses son Machirs söner, till hälften av Machirs söner efter deras familjer.
Och detta är lotten för Manasses stam, för han var Josefs förstfödde, liksom Machir var Manasses förstfödde, Gileads far. Han var en stridsman därför hade han Gilead och Bashan.
Men Tselofechad, Chefers son, Gileads son, Machirs son, Manasses son, hade inga söner utan döttrar [4Mos26:33; 4Mos27:1] och detta är namnen på hans [fem] döttrar: Machlah och Noah, Choglah, Milkah och Tirtsah.
Ut från Efraim kom de vars rötter är i Amalek,
efter dig Benjamin bland ditt folk,
ut från Machir kom furstar ner och ut från Zevolun
de som hanterade härskarstaven.
[Det finns inga biologiska rötter mellan Amalek och Efraim, detta syftar på att Josua besegrade Amalek. Josua är efraimit och Amalek den första fienden som stred mot Israel i Refidim efter uttåget.]
Därefter gick Chetsron in till Makirs, Gileads fars, dotter. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal. Hon födde Segub åt honom.
Men geshureerna och arameerna tog ifrån dem Jairs byar samt Kenat med underlydande orter, 60 städer. Alla dessa var söner till Makir, Gileads far.
Manasses söner var Asriel, som hans arameiska bihustru födde åt honom. Hon födde också Makir, Gileads far.
Machir tog till hustru en syster till Choppim och Shoppim som hette Maacha. Hans andre son hette Tselofechad. Och Tselofechad hade [endast] döttrar. [4Mos27]
Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peresh. Hans bror hette Sheresh. Hans söner var Ulam och Rekem.
Ulams son var Bedan. Dessa var söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.