Lea
Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Leah
Fader: Laban
Syskon: Rakel
Relationer: Jakob (äktenskap)
7 barn: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dina, Isaskar, Sebulon

  Visa Lea i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Lea H3812
לֵאָה (leah)
34 ggr i GT
Totalt    34 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Leas föräldrar, barn och barnbarn. Visa Lea i stora familjeträdet

 • Laban

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Laban
  • Lea

   Jakob

   förstfödd

   Extra: Var en av kristi förfäder.


   Jakob

   • Ruben

    -Bilha-

    Leas förstfödde

    Ruben
    Bilha
    • Henok

     Rubens förstfödde

     Henok
    • Pallo

     Rubens barn nr: 2

     Pallo
    • Hesron

     Rubens barn nr: 3

     Hesron
    • Karmi

     Rubens barn nr: 4

     Karmi
   • Simon

    Leas barn nr: 2

    Simon
    • Jemoel

     Simons förstfödde

     Jemoel
    • Jamin

     Simons barn nr: 2

     Jamin
    • Ohad

     Simons barn nr: 3

     Ohad
    • Jachin

     Simons barn nr: 4

     Jachin
    • Serach

     Simons barn nr: 5

     Serach
    • Saul

     Simons barn nr: 6

     Saul
   • Levi

    Leas barn nr: 3

    Levi
   • Juda

    Bat-Shua
    -Tamar-

    Leas barn nr: 4

    Jesu släktavla

    Juda
    Bat-Shua
    Tamar
    • Er

     Tamar

     Judas förstfödde

     Moder: Bat-Shua

     Er
     Tamar
    • Onan

     Tamar

     Judas barn nr: 2

     Moder: Bat-Shua

     Onan
     Tamar
    • Shela

     Judas barn nr: 3

     Moder: Bat-Shua

     Shela
    • Peres

     Judas barn nr: 4

     Moder: Tamar

     Jesu släktavla

     Peres
    • Serach

     Judas barn nr: 5

     Moder: Tamar

     Serach
   • Dina

    -Shechem-

    Leas barn nr: 5

    Dina
    Shechem
   • Isaskar

    Leas barn nr: 10

    Isaskar
    • Tola

     Isaskars förstfödde

     Tola
    • Puva

     Isaskars barn nr: 2

     Puva
    • Jashuv

     Isaskars barn nr: 3

     Jashuv
    • Shimron

     Isaskars barn nr: 4

     Shimron
   • Sebulon

    Leas barn nr: 11

    Sebulon
    • Sered

     Sebulons förstfödde

     Sered
    • Elon

     Sebulons barn nr: 2

     Elon
    • Jachlel

     Sebulons barn nr: 3

     Jachlel

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (32 st)

Filter:

Endast vid namn (32)
Endast nyckelverser (9)
Dölj genitiv (25)
Och Laban hade två döttrar, den äldre hette Lea och den yngre var Rakel.
Och Leas ögon var svaga men Rakel hade en vacker gestalt och vacker att se på.
Och det skedde på kvällen att han tog sin dotter Lea och förde till honom, och hon kom in till honom.
Och Laban gav Zilpa, sin tjänstekvinna till sin dotter Lea som tjänstekvinna.
Och det hände på morgonen att se, det var Lea, och han sade till Laban: "Vad är detta du har gjort mot mig? Har jag inte tjänat dig för Rakel? Varför har du bedragit mig?"
Och han gick in även till Rakel och han älskade Rakel mer än Lea, och tjänade hos honom ytterligare sju år.
[Följande stycke innehåller kontraster som älskad/hatad och fruktsam/ofruktsam. I det hebreiska språkbruket innebär det inte att Jakob aktivt "hatade" Lea (Klag 3:8; Amos 5:15), han älskade Rakel mer, som han arbetat två sjuårsperioder för att få gifta sig med. Betydelsen är snarare oälskad, negligerad och avvisad, se Jes 54:6; Mal 1:2-3. Se även 5 Mos 21:15-17; 1 Sam 1:5-6. I Ordspråksboken så är en av fyra saker som får jorden att darra, just en "hatad" kvinna som blir gift, se Ords 30:23. Denna obalans blir tydlig där konflikten i familjen fortsätter mellan barnen. De 11 sönerna (och dottern Dina) som räknas upp här föds inom en sjuårsperiod, se 1 Mos 31:41; 30:25-26. Senare föds Benjamin, se 1 Mos 35:18.] Och Herren (Jahve) såg att Lea var hatad (oälskad, motbjudande, avvisad), och han öppnade hennes livmoder, men Rakel var barnlös.
Så blev Lea gravid och födde en son och hon gav honom namnet Ruben [hebr. Reoven – betyder: "Se, en son!"], för hon sade: "Eftersom Herren (Jahve) har sett till min nöd (misär; mitt elände – hebr. oni) så kommer min man nu att älska mig."
När Lea såg att hon hade lämnat (slutat) att bli gravid, tog hon Zilpa sin tjänstekvinna, och gav henne till Jakob som bihustru.
Och Zilpa, Leas tjänstekvinna födde en son till Jakob.
Och Lea sade: "Lyckan (hebr. gad) har kommit!" Och hon gav (kallade) hon honom namnet Gad. [Namnet betyder lycka eller förmögenhet, men kan också betyda en skara eller trupp.]
Och Zilpa, Leas tjänstekvinna födde en andra son till Jakob.
Och Lea sade: "Jag är glad (välsignad – hebr. asher) för döttrarna ska kalla mig lycklig." Och hon gav (kallade) hon honom namnet Asher. [Asher betyder glad och att känna sig välsignad, men även att vara ärlig och gå rakt fram.]
Och Ruben [Jakobs förstfödde, Leas son som nu var i 5-6 års åldern] gick ut till veteskörden på dagarna och hittade alrunor (mandragora; "kärleksäpplen" – hebr. dodaj) på fältet och tog hem det till sin mor Lea. Då sade Rakel till Lea: "Ge mig, jag ber dig, från din sons alrunor." [Alruna (Mandragora officinarum) är en art i familjen potatisväxter. Örten har grova rötter som ofta kan få former som påminner om nakna människokroppar. De användes ibland som husgudar (hebr. terafim). Från roten växer långa mörkgröna blad som bildar som en rosett. Den bildar blekt purpurblå blommor som under våren blir till små gul/röda frukter. Frukten har beskrivits som ett gult fågelägg i ett genomskinligt bo. Vid den här tiden på våren, då veteskörden bärgas, är frukten mogen och den doftar också, se Höga V 7:13. Frukten kan skalas och ätas. Mest troligt är att den 5-6 årige Ruben bara plockar frukten och tar med sig den hem. Det finns antika berättelser hur hundar och åsnor användes för att dra upp de djupa rötterna, så med tanke på hans ålder, är det inte troligt att han gräver upp roten. Dess frukter ansågs verka som ett afrodisiakum med en stärkande effekt på könsdriften. Araberna kallade frukten "djävulens äpplen" och i den grekiska världen fick den smeknamnet "kärleksäpple". Kopplingen till kärlek finns även i det hebreiska namnet dodaj (som också delar rot med namnet David), som är snarligt ordet för kärlek (hebr. dod) och "min älskade" i Höga visan, se Höga V 2:2. Den grekiska naturforskaren Dioskorides (40-90 e.Kr.) skriver hur mandragoraroten kunde kokas i vin och ges som smärtlindrande medel. Det verkade även mot sömnlöshet och användes inför operativa ingrepp. Mandragora växer än idag på fälten i Israel.]
När Jakob kom från fältet på kvällen gick Lea ut och mötte honom och sade: "Du måste komma in till mig, för jag har verkligen köpt dig med min sons alrunor." [Lea väntade inte hemma utan går ut och möter Jakob.] Och han låg hos henne den natten. [Här används inte känna (hebr. jada, se 1 Mos 4:1) som är det ord som brukar användas om äktenskapligt samliv, utan "ligga" som oftare har med utomäktenskaplig sex att göra, se 1 Mos 39:12. De fyra första sönerna som Lea föder står det bara att hon föder (1 Mos 29:32, 33, 34, 35), med de två sista föder hon "till Jakob" (vers 17 och 19), precis som Bilha (vers 5 och 7) och Zilpa (vers 10 och 12). även Josef och Benjamin har annorlunda formulering och saknar frasen "till Jakob", se vers 23 och 1 Mos 35:18.]
Och Gud (Elohim) lyssnade till Lea och hon blev gravid och födde en femte son till Jakob.
Och Lea sade: "Gud (Elohim) har gett mig min lön (hebr. shachar) eftersom jag gav min tjänstekvinna till min man. Och hon gav (kallade) hon honom namnet Jisashchar. (Jisashachar betyder det finns lön, kompensation eller belöning.)
Och Lea blev gravid igen och födde en sjätte son till Jakob.
Och Lea sade: "Gud (Elohim) har skänkt (hebr. zavad) mig en god hemgift (hebr. zeved), nu ska min man umgås (hebr. zaval) med mig, eftersom jag har fött honom sex söner." Och hon gav (kallade) hon honom namnet Zevolun. [Zevolun betyder upphöjd, men även boplats, habitat.]
Och Jakob skickade efter Rakel och Lea och bad dem komma ut på marken till hans hjord,
Då svarade Rakel och Lea: "Har vi kvar någon lott eller arvedel i vår fars egendom?
Laban gick då in i Jakobs tält, och sedan in i Leas tält och de båda slavinnornas tält, men han fann inget. När han hade kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält.
[Den hebreiska språkliga konstruktionen målar upp skeendet då Esau snabbt närmar sig, och Jakob agerar och delar upp sin familj.] Och Jakob lyfte upp sina ögon och såg, och se, Esau kom och med honom 400 män. Och han delade barnen till Lea och till Rakel och till de två tjänstekvinnorna.
Och han ställde tjänstekvinnorna och deras barn först och Lea och hennes barn efter och Rakel och Josef längst bak.
Även Lea och hennes barn kom nära och böjde sig ner, och efter kom Josef nära och Rakel och de böjde sig ner. [Samma ordning som i vers 2-3.]
Och Dina, Leas dotter, som hon hade fött till Jakob, gick ut för att se (träffa) landets döttrar.
Leas [sex egna] söner: Ruben, Jakobs förstfödde och Simon och Levi och Juda och Isaskar och Zevolun.
Leas [två] söner via tjänstekvinnan Zilpa: Gad och Asher. Dessa är Jakobs söner som föddes åt honom i Paddan-Aram.
Detta är Leas söner som hon födde till Jakob i Paddan-Aram, [hon födde] även hans dotter Dina. Alla hans söner och hans döttrar – totalt 33 stycken personer (liv, själar). [Hälften av alla, se vers 26 – det högsta antalet i denna släkttavla.]
Detta är Zilpas söner, som Laban gav till sin dotter Lea, och som hon födde till Jakob – totalt 16 personer (själar, liv).
Där begravde de Abraham och Sara, hans hustru. Där begravde de Isak och Rebecka, hans hustru, och där begravde jag Lea.
Allt folket vid porten och de äldste sade: "Vi är vittnen! [Eftersom biblisk hebreiska inte har ett ord för ja, svarar folket med att återupprepa Boas sista ord "edim", vi är vittnen!] Må Herren (Jahve) göra den kvinna som nu går in i ditt hus [hem här i Betlehem] lik Rakel och Lea, de två kvinnor som byggt upp Israels hus. [Jakob, som Gud senare gav namnet Israel, födde tolv söner genom dem och deras bihustrur, se 1 Mos 29:31-30:24.] Må du bli mäktig (ärbar, stark, segerrik, framgångsrik) [jmf. Rut 2:1; 3:11] i området Efrata [området kring Betlehem] och ditt namn bli vida känt (ordagrant 'namnge en person') i Betlehem. [Mika 5:2; Matt 2:1, 5]