Nämns i Bibeln vid namn
Kehat

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Qehat
Engelska namn: Kohath
Far: Levi
Syskon: Gershom, Merari, Jokeved
barn (4): Amram, Jishar, Hebron, Ussiel

  Visa Kehat i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Qehat H6955
קְהָת (Qehat)
47 ggr i GT
Totalt    47 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Kehats föräldrar, barn och barnbarn. Visa Kehat i stora familjeträdet

 • Levi
  • Kehat

   barn nr: 2

   • Amram

    Jokeved

    Kehats förstfödde

    Amram
    Jokeved
   • Jishar

    Kehats barn nr: 2

    Jishar
    • Korach

     Jishars förstfödde

     Korach
    • Nefeg

     Jishars barn nr: 2

     Nefeg
    • Sikri

     Jishars barn nr: 3

     Sikri
   • Hebron

    Kehats barn nr: 3

    Hebron
    • Jekamam

     födelseordning ej tillgänglig

     Jekamam
    • Jachasiel

     Hebrons barn nr: 3

     Jachasiel
   • Ussiel

    Kehats barn nr: 4

    Ussiel
    • Mika

     födelseordning ej tillgänglig

     Mika
    • Elsafan

     födelseordning ej tillgänglig

     Elsafan

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (42 st)

Filter:

Endast vid namn (42)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (12)
Levi söner:
Gershon, Kehat och Merari.
Sönerna till Levi [Israels tredje son] hette i åldersordning:
Gershon [hans söner listas i vers 17],
Kehat [hans söner listas i vers 18] och
Merari [hans söner listas i vers 19].
Levi blev 137 år gammal.
[Jakob hade tolv söner, men eftersom den här släkttavlan handlar om Mose och Aron, så räcker det att ta med sönerna fram till Jakobs tredje son Levi.]
Sönerna till Kehat:
Amram [hans söner listas i vers 20],
Jishar [hans söner listas i vers 21],
Hebron (Chevron) och
Ussiel [hans söner listas i vers 22].
Kehat blev 133 år gammal.

Och dessa var Levis söner, efter deras namn:
Gershon och Kehat och Merari.
Och Kehats söner efter deras familjer:
Amram och Jitsar, Hebron (Chevron) och Uzziel.
Till Kehat hör Amrams familj och Jitsars familj och Chevrons familj och Uzziels familj. Dessa är Kehatiternas familjer,
Kehatiternas familjer ska slå läger bredvid tabernaklet söderut.
Ledaren för fädernas hus bland Kehatiterna är Elitsafan, Uzziels son.
"Ta antalet av Kehats söner från leviternas söner, efter deras familjer från deras fäders hus,
Detta är Kehats söners arbete i mötestältet, bland de heligaste föremålen.
Och när Aron och hans söner är klara med att täcka över de heliga möblerna och alla de heliga redskapen, när lägret ska [är redo att] dra vidare, då ska Kehats söner komma och bära dem, men får inte vidröra de heliga föremålen, då dör de. Dessa föremål är den börda som Kehats söner har i mötestältet. [De ska bära allting med stänger eller med ok.]
"Hugg inte av Kehatiternas familjestam från leviterna,
Och Mose och Aron och församlingens ledare räknade Kehatiternas söner efter deras familjer och deras fäders hus,
Dessa är de som räknades av Kehatiternas familjer, av alla dem som tjänstgjorde i mötestältet, som Mose och Aron räknade enligt Herrens (Jahves) befallning genom Moses hand.
Men till Kehats söner gav han inget, eftersom tjänsten med de heliga tingen tillhör dem, de bär dem på sina skuldror. [Kehatiterna var också ättlingar till Levi, se 4 Mos 4:1–49.]
Och Kehatiterna som bar helgedomen avtågade så att tabernaklet skulle vara uppsatt inför deras ankomst.
Och Korach – son till Jitsha, son till Kehat, son till Levi [2 Mos 6:16–22],
och Datan och Aviram – Eliavs söner [från Rubens stam, se 4 Mos 26:8, 9],
och On – son till Pelet, son till Ruben,
tog män
Och dessa är de som är räknade bland leviterna efter deras familjer:
Av Gershon, gershoniternas familj,
av Kehat, Kehatiternas familj,
av Merari, merariternas familj.
Dessa är Levis familjer:
livniternas familj,
chevroniternas familj,
macheliternas familj,
moshiternas familj
och korachiternas familj.
Och Kechat födde Amram.
Och lotten föll för Kehatiternas familjer, prästen Arons söner som var leviter, och lotten föll på Juda stam och på Simeons stam och på Benjamins stam, 13 städer.
Och resten av Kehats söner fick genom lotten till sina familjer från Efraims stam och från Dans stam och från halva Manasse stam – tio städer.
Och de var till Arons söner av Kehatiternas familj som var Levi söner, för den första lotten var deras.
Och Kehats söners familjer, leviterna, Kehats övriga söner, fick sina städer genom lotten från Efraims stam.
Alla städer till resten av Kehatiternas söner var 10 med den öppna marken runtom.
[Kapitel 6 med Levi är den centrala sektionen i kapitel 1-9.]
Levis söner var Gershom, Kehat och Merari.
Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
Levis söner var Gershom, Kehat och Merari.
Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
Kehats ättlingar: hans son var Amminadav, vars son var Korach, vars son var Assir,
Detta är de som med sina söner fullgjorde denna tjänst:
Av Kehats släkt: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel,
son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel.
Detta är leviternas boplatser, tältstäderna, som de hade inom sina landområden.
Lotten föll först på Arons ättlingar av Kehats släkt,
Kehats övriga ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tio städer från den ena hälften av Manasses stam.
Vissa släkter bland Kehats ättlingar fick städerna inom sitt område från Efraims stam:
samt från den ena hälften av Manasses stam Aner med betesmarker och Bileam med betesmarker.
Allt detta fick släkterna bland Kehats övriga ättlingar.
Några av deras bröder, Kehatiternas söner, hade ansvar för skådebröden och skulle förbereda dem för varje sabbat.

av Kehats barn:
Oriel, deras ledare och hans bröder – 120,
David delade in dem i avdelningar efter Levis söner, Gershon, Kehat och Merari.
Kehats söner var:
Amram, Jishar, Hebron och Ussiel – totalt 4.
Och de leviter som hörde till Kehatiternas och koraiternas folk, stod upp och lovade Herren (Jahve), Israels Gud, med hög och stark röst.
Då reste sig leviterna:
Mahat, Amasajs son, och Joel, Asarjas son
av Kehatiternas släkt,
av Meraris släkt
Kish, Abdis son, och Asarja, Jehallelels son,
av gershoniterna
Joa, Simmas son, och Eden, Joashs son,
Männen utförde sitt arbete med plikttrohet. Förmän över dem och arbetsledare var Jahat och Obadja, leviter av Meraris släkt, och Sakarja och Meshullam av Kehatiternas släkt. Alla dessa leviter var skickliga musiker.