Ingår i Jesu släktträd Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Jotam (Sydrikets 11:e regent)

Han regerade Juda i 16 år (759-743 f.Kr.).

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Joatham, Jotham
Far: Ussia/Asarja
Mor: Jerusha
barn (1): Achas
Relaterade: Ussia/Asarja (företrädare)
Achas (efterträdare)

  Visa Jotam i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jotam H3147
יוֹתָם (Jotam)
24 ggr i GT
Jotam G2488
Ἰωάθαμ (Ioatham)
2 ggr i NT
Totalt    26 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jotams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Jotam i stora familjeträdet

 • Ussia/Asarja

  Jerusha

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Ussia/Asarja
  Jerusha
  • Jotam

   förstfödd

   Extra: Var en kung och förfader till kristus.

   • Achas

    Avi

    Jotams förstfödde

    kung
    Jesu släktavla

    Achas
    Avi

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (20 st)

Filter:

Endast vid namn (20)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (13)
Och Herren (Jahve) slog kungen så att han fick en hudsjukdom (hebr. tsara) [3 Mos 13–14] fram till sin död och bodde i ett avsides hus. Och Jotam, kungens son, var över hans hus och dömde folket i landet.
Och Asarja (hebr. Azarjah) [Ussia] sov hos sina fäder och de begravde honom i Davids stad. Och Jotam, hans son, regerade i hans ställe.
Och Hosea, Elahs son, gjorde en sammansvärjning mot Peqach, Remaljas son, och slog honom och dödade honom och regerade i hans ställe i det 20:e året till Jotam, Uzzijas (Ussias) son.
I det andra året till Peqach, Remaljas son, Israels kung [i norr], började Jotam, Uzzijahos (Ussias) son, Juda kung, att regera [i Sydriket].
Vad mer finns om Jotams gärningar, och allt vad han gjorde det är skrivet i Juda kungars krönika.
Och Jotam sov hos sina fäder och blev begravd med sina fäder i Davids stad. Och Achaz, hans son, regerade i hans ställe.
[Achaz var 23 år när han blev kung och regerade först tillsammans med Jotam 735-732 f.Kr., sedan själv i 16 år 732-715 f.Kr.]
I det 17:e året till Peqachja, Remaljas son, började Achaz, Jotams son, Juda kung, att regera.
dennes son Amatsjaho,
dennes son Asarja [Ussia, se 2 Kung 15:1; 2 Krön 26:1; Matt 1:8],
dennes son Jotam,
Alla dessa blev uppskrivna i släktregistret i Juda kung Jotams tid [750-735 f.Kr. i södra riket] och Israels kung Jeroveams tid [793-735 f.Kr. i norra riket].
Kung Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och bodde i ett särskilt hus. Eftersom han var spetälsk var han utesluten från Herrens (Jahves) hus. Hans son Jotam förestod kungens hus och dömde folket i landet.
Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom hos hans fäder på den gravmark som tillhörde kungarna, med tanke på att han hade varit spetälsk. Hans son Jotam blev kung efter honom.
[Jotam regerade Juda (Sydriket) i 18 år (759-743 f.Kr.) Han var samregent med sin spetälske far fram till 740 f.Kr., se 2 Krön 26:21.]
Jotam var 25 år när han blev kung, och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Tsadoq.
Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren (Jahve), sin Gud (Elohim).
Vad som mer finns att säga om Jotam, om alla hans krig och annat han företog sig, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar.
Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Achaz blev kung efter honom.
Synen av Jesaja, son till Amots, som han såg angående Juda och Jerusalem (i de tider, under de dagar)
Ussia [hebr. Uzzijaho; regerade 792-740 f.Kr. – en god kung, men dog som spetälsk, se 2 Krön 26],
Jotham [regerade ca 772-750 f.Kr. – en god kung, se 2 Krön 27],
Achaz [regerade ca 735-715 f.Kr. – gjorde det som var ont, se Jes 7–8; 2 Kung 16; 2 Krön 28] och
Hiskia [hebr. Chizkijaho; regerade 715-686 f.Kr. – en god kung och reformator, se Jes 36–39; 2 Kung 18–20; 2 Krön 29–32]
var kungar i Juda.
[Jesajas far hette Amots. Hans namn är snarlikt profeten Amos från Tekoa (som levde tidigare i mitten på 700-talet) och skrev Amos bok, se Amos 1:1. Jesaja fick sin kallelse 740 f.Kr. (Jes 6:1–3, 6) och hans 50-åriga tjänst sträcker sig över fyra kungars regeringsperioder fram till 686 f.Kr. Enligt traditionen blev han ihjälsågad som martyr av Manasse (Hiskias son), se 2 Kung 21:1–6; Heb 11:37.]
Det hände under Achaz dagar, son till Jotham, son till Ussia [hebr. Uzzijaho], Juda kung [735-715 f.Kr.], att kung Retsin från Aram (Syrien) [740-733 f.Kr.] och kung Pekach, son till Remaljaho, från Israel [Nordriket, 752-732 f.Kr.] gick upp till Jerusalem för att kriga mot det. [2 Kung 16:5–18; 2 Krön 28:16–21]
Herrens (Jahves) ord som kom till [profeten] Hosea, Beris son, i de dagar då
Uzzija [regerade 792-740 f.Kr.],
Jotam,
Achaz
och Jechizkija (Hiskia)
var kungar i Juda [det södra riket]
och de dagar då
Jaravam [Jarovam II – regerade 793-753 f.Kr.] var Israels [det norra rikets] kung.
[Hosea verkade omkring 760-722 f.Kr. Samtidigt som Jotam, Achaz och Jechizkija regerar flera kungar i norra riket som inte nämns (Sakarja, Sallum, Menachem, Pekahja, Pekah och Hosea) från ca 750 till 722 f.Kr. då huvudstaden Samarien intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien.]
Herrens (Jahves) ord som kom till morashtiten Mika (hebr. Michah) [som förmedlade dessa profetiska ord] i de dagarna [758-698 f.Kr.]Jotam, Achaz och Hiskia var kungar i Juda [det södra riket]. Detta är vad han såg angående Samarien och Jerusalem.
[Mika kom från staden Moreshet Gat i sydvästra Juda, se även vers 14. Det är inte helt belagt vilken stad det är, men Jerome (347-419 e.Kr.) skriver att den ligger en dryg kilometer öster om Beit Guvrin vilket gör Tel Goded till en bra kandidat. Mika "såg" dessa profetior över Samarien och Jerusalem. Intressant är att från toppen av Tel Goded kan man se många av de städer som Mika nämner som Betlehem, Jerusalem, Lachish, osv.
Jotam (som gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 15:33–34) regerade i Juda 758-743 f.Kr.
Hans son Achaz (som var en ond kung, se 2 Kung 16:2) regerade i Juda 743-727 f.Kr.
Hiskia (som gjorde det som var rätt inför Herren, se 2 Kung 18:3) regerade i Juda 727-698 f.Kr.]
Ussia födde Jotam,
Jotam födde Achas,
Achas födde Hiskia,