Ingår i Jesu släktträd Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Jehoram (Sydrikets 5:e regent)

Jehoram regerade Juda (Sydriket) i 8 år (848-841 f.Kr.).

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Joram
Engelska namn: Joram, Jehoram
Far: Jehoshafat
Syskon: Asarja, Asarja, Mikael
Relationer: Ataljah (äktenskap)
barn (3): Joshavat, Achazjaho, Sikri
Relaterade: Jehoshafat (företrädare)
Achazjaho (efterträdare)

  Visa Jehoram i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jehoram H3088
יְהוֹרָם (Jehoram)
29 ggr i GT
Joram H3141
יוֹרָם (Joram)
20 ggr i GT
Joram G2496
Ἰωράμ (Ioram)
2 ggr i NT
Totalt    51 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jehorams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Jehoram i stora familjeträdet

 • Jehoshafat

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Jehoshafat
  • Jehoram

   Ataljah

   förstfödd

   Extra: Var en kung och förfader till kristus.


   Ataljah

   • Joshavat

    Jojada

    födelseordning ej tillgänglig

    Joshavat
    Jojada
   • Achazjaho

    Sivja

    Jehorams förstfödde

    kung
    Jesu släktavla

    Achazjaho
    Sivja
    • Joash

     Joaddan

     Achazjahos förstfödde

     kung
     Jesu släktavla

     Joash
     Joaddan
   • Sikri

    Jehorams förstfödde

    Sikri

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (21 st)

Filter:

Endast vid namn (21)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (14)
Och Jehoshafat sov med sina fäder och blev begravd med sina fäder i sin far Davids stad, och Jehoram hans son regerade i hans ställe.
Så dog han i enlighet med Herrens (Jahves) ord som Elia hade talat. Och Jehoram började regera i hans ställe, i Jehorams, Jehoshafats sons, andra år, eftersom han inte hade någon son.
[Jehoram regerade Juda under 8 år (848-841 f.Kr.). Han syndar genom att gifta sig med Ahabs dotter Atalja, vers 26.]
Under Jehorams, Ahabs sons, 5:e regeringsår i Israel [i norr], medan Joshafat var kung i Juda [i söder], blev Jehoram, Jehoshafats son, kung i Juda.
Och Joram gick över till Tsaira och alla hans vagnar med honom, och han steg upp på natten och slog edomiterna som omringade honom och vagnarnas förare och folket flydde till sina tält.
Vad mer finns om Jorams gärningar, och allt vad han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika.
Och Joram sov med sina fäder och begravdes i sin fader Davids stad. Och Achazjaho, hans son, regerade i hans ställe.
[Achazjaho började regera 841 f.Kr.]
Och i Joram, Ahabs son – Israels kungs, 12:e regeringsår började Achazjaho, Jehorams son – Juda kung, att regera.
Och kung Joram återvände för att bli läkt i Jizreel från skadorna som araméerna hade gett honom i Rama, när han stred mot Chazael, Arams kung. Och Achazjaho, Jehorams son, Juda kung, gick ner för att se Joram, Ahabs son, i Jizreel eftersom han var sjuk.
Men Jehosheva, kung Jorams [annat namn på Jehoram, se 2 Krön 22:11] dotter, Achazjahos syster, tog Joash [även kallad Jehoash], Achazjahos son, och förde bort honom från kungens söner som blev slagna, han och hans barnflicka, och gömde dem i sängkammaren och de blev gömda från Atalja så att han inte dödades.
Och Jehoash, Juda kung, tog alla helgade ting som Jehoshafat och Jehoram och Achazjaho, hans fäder Juda kungar, hade avskilt (helgat) och sina egna helgade föremål och allt guld som fanns i skattkammaren i Herrens (Jahves) hus och i kungens hus och sände det till Chazael, Arams kung, som då drog sig tillbaka från Jerusalem.
dennes son Joram,
dennes son Ahasja,
dennes son Joash,
Joshafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad [Jerusalem]. Hans son Joram blev kung efter honom.
Deras far gav dem många gåvor i silver och guld och andra dyrbarheter, dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet gav han åt Joram, eftersom han var den förstfödde.
När Joram hade tagit över sin fars kungadöme och stärkt sin ställning dödade han alla sina bröder med svärd, liksom några av Israels furstar.
Joram var 32 år när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem.
Då drog Joram dit med sina befälhavare och alla sina vagnar. Han bröt upp på natten och slog edomiterna, som hade omringat honom, och befälhavarna över deras vagnar.
Och Herren eggade upp mot Joram filistéerna och de araber som bodde nära nubierna [etiopierna].
[Achazjaho regerade Juda (Sydriket) i 1 år (886-885 f.Kr.) följt av drottning Ataljah som regerade i 6 år (885-879 f.Kr.).]
Jerusalems invånare gjorde Ahasja, Jorams yngste son, till kung efter honom, för alla de äldre sönerna hade blivit dräpta av det rövarband som hade kommit med araberna till lägret. Så blev Ahasja, Jorams son, kung i Juda.
Då vände han tillbaka för att i Jisreel läka såren han hade fått vid Rama i striden mot Arams kung Chazalel. Och Juda kung Asarja, Jorams son, reste ner för att besöka Joram, Ahabs son, i Jizreel eftersom han låg sjuk.
Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Joshabat i hemlighet bort Joash, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Joshabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru – som också var Ahasjas syster – honom gömd för Atalja, så att hon inte dödade honom.
Asa födde Joshafat,
Joshafat födde Joram,
Joram födde Ussia [här hoppar Matteus över tre led – Ahazia, Joash och Amazia, se 2 Kung 8:25; 12:1; 14:1],