Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Jochanan (Sydrikets 17:e regent)

Regerade 3 månader 609 f.Kr.

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Jehoachaz, Joahas, Jehochanan, Johanan, Joachaz
Engelska namn: Jehoahaz, Jehohanan, Joahaz, Johanan
Far: Joshijaho
Mor: Chamotal
Syskon: Tsidqijaho/Mattanja
Halvsyskon: Jehojaqim, Shallum
Relaterade: Joshijaho (företrädare)
Jehojaqim (efterträdare)

  Visa Jochanan i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jochanan H3110
יוֹחָנָן (Jochanan)
22 ggr i GT
Jehoachaz H3059
יְהוֹאָחָז (Jehoachaz)
20 ggr i GT
Jehochanan H3076
יְהוֹחָנָן (Jehochanan)
11 ggr i GT
Joachaz H3099
יוֹאָחָז (Joachaz)
4 ggr i GT
Totalt    57 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jochanans föräldrar, barn och barnbarn. Visa Jochanan i stora familjeträdet

 • Joshijaho

  Chamotal

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Joshijaho
  Chamotal
  • Jochanan

   förstfödd

   Extra: Var en kung.

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (7 st)

Filter:

Endast vid namn (7)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (7)
Och hans tjänare bar honom död i en vagn från Megiddo och förde honom till Jerusalem och begravde honom i hans egen grav. Och folket i landet tog Jehoachaz, Joshijahos son, och smorde honom och gjorde honom till kung i hans fars ställe. [Bara tre kungar omnämns smörjas i Kungaböckerna: Salomo (1 Kung 1:45), Joash (2 Kung 11:12) och här Jehoachaz.]
Jehoachaz var 23 år när han började regera och han regerade tre månader i Jerusalem, och hans mors [drottningmoders] namn var Chamotal, Jeremias dotter, från Livna. [Jehoachaz morfar Jeremia är inte den kända profeten Jeremia, eftersom han var gift, se Jer 16:2]
Och farao Necho gjorde Eljaqim, Joshijahos son, till kung i Joshijahos, hans fars, ställe, och ändrade hans namn till Jehojaqim. Och han tog bort Jehoachaz och förde honom till Egypten och han dog där.
[Eljaqim betyder "Gud (El) reser upp" och Jehojaqim betyder "Herren (Jahve) reser upp". Det är ingen större skillnad i namnets betydelse. Det var inte ovanligt att den makt som intog ett annat land även gav människor nya namn, se 1 Mos 41:45; Esra 5:14; Dan 1:7; 4:8; 2 Kung 24:17. Uppenbarligen gör Necho samma sak här.]
Josias söner var
Johanan, den förstfödde,
Jehojaqim (Jojakim), den andre,
Sidkia, den tredje,
Shallum, den fjärde.
[Jochanan regerar 3 månader 609 f.Kr.]
Folket i landet tog Joahas, Josias son, och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans far.
Han var tjugotre år när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem.
Och kungen av Egypten gjorde hans bror Eljaqim till kung över Juda och Jerusalem och ändrade hans namn till Jehojaqim (Jojakim). Men Necho tog med sig hans bror Joahas och förde honom till Egypten.