Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Jehoachaz (Nordrikets 11:e kung)

Jehoachaz regerar nordriket 814-798 f.Kr. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon (2 Kung 13:1) och Gud tillåter kungen av Aram att gång på gång besegra Israel, vilket gör att Jehoachaz armé drastiskt minskar (2 Kung 13:3). Jehoachaz ber till Gud, och Gud sänder en anonym befriare. Detta är enda gången det nämns att en kung i norr får bönesvar, se 2 Kung 13:4–5.

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Joahas
Engelska namn: Jehoahaz
Far: Jehu
Syskon: Joav
Relaterade: Jehu (företrädare)
Joash (efterträdare)Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jehoachaz H3059
יְהוֹאָחָז (Jehoachaz)
20 ggr i GT
Totalt    20 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jehoachazs föräldrar, barn och barnbarn.

 • Jehu

  Extra: Var en kung.

  Jehu
  • Jehoachaz

   födelseordning ej tillgänglig

   Extra: Var en kung.

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (13 st)

Filter:

Endast vid namn (13)
Endast nyckelverser (8)
Dölj genitiv (10)
Och Jehu sov med sina fäder och de begravde honom i Samarien. Och Jehoachaz, hans son, regerade i hans ställe.
[Jehoachaz regerade i Nordriket 814-798 f.Kr. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2) och Gud tillåter kungen av Aram att gång på gång besegra Israel, vilket gör att Jehoachaz armé drastiskt minskar (vers 3). Jehoachaz ber till Gud, och Gud sänder en anonym befriare (kanske Elisha och Jehoash, se vers 4). Detta är enda gången det nämns att en kung i norr får bönesvar, se 2 Kung 13:4–5.]
I det 23:e året till Joash, Achasjas son, Juda kung, började Jehoachaz, Jehus son, regera över Israel i Samarien och regerade i 17 år.
Och Jehoachaz bönföll Herren (Jahve) och Herren (Jahve) lyssnade på honom för han såg Israels betryck, hur Arams kung förtryckte dem.
Och förutom 50 ryttare och 10 vagnar och 10000 fotfolk fanns ingenting kvar till Jehoachaz, för Arams kung förgjorde dem och lät dem bli som agnar när man tröskar.
Vad mer finns om Jehoachaz gärningar, och allt vad han gjorde och hans styrka det är skrivet i Israels kungars krönika.
Och Jehoachaz sov med sin fäder och han begravdes i Samarien, och Joash, hans son, regerade i hans ställe.
[Jehoash regerade Nordriket 798-782 f.Kr.]
I det 37:e året till Joash, Juda kung, började Jehoash, Jehoachaz son, regera över Israel i Samarien och regerade i 16 år.
Och Chazael, Arams kung, förtryckte Israel alla Jehoachaz dagar.
Och Jehoash, Jehoachaz son, tog tillbaka från Ben-Hadad, Chazaels son, städerna som han hade tagit ur Jehoachaz, hans fars, hand genom krig. Tre gånger slog Joash honom och återställde Israels städer.
Sedan sände Amasja [Sydrikets kung] bud till Jehoash [Nordrikets 12:e regent, se vers 1], son av Jehoachaz, son av Jehu, Israels kung, och sa: "Gå (kom hit), låt oss mötas ansikte mot ansikte (ordagrant: se varandras ansikten)."
Och Amasja, Joashs son, Juda kung, levde 15 år efter Jehoash, Jehoachaz son, Israels kungs död.
Sedan Amasja, Juda kung, hade hållit överläggningar, sände han bud till Israels kung Joash, son till Jehoachaz, son till Jehu, och lät säga: "Kom, låt oss drabba samman med varandra!"
Men Juda kung Amasja, Joashs son, levde i femton år efter att Israels kung Joash, Jehoachaz son, hade dött.