Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Jarovam II (Nordrikets 13:e kung)

Han regerar Israel (Nordriket) i 40-41 år (825-773 f.Kr.).

Tidsperiod:
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Jarovam, Jerobeam, Jeroveam
Engelska namn: Jeroboam
Relaterade: Joash (företrädare)
Sakarja (efterträdare)Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jarovam H3379
יָֽרָבְעָם (Jarovam)
Betyder: folket strider
104 ggr i GT
Totalt    104 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (14 st)

Filter:

Endast vid namn (14)
Endast nyckelverser (8)
Dölj genitiv (8)
Och Joash sov med sina fäder och Jarovam satt på hans tron. Och Joash blev begravd i Samarien med Israels kungar.
Och Jehoash sov med sina fäder och blev begravd i Samarien med Israels kungar. Och Jarovam, hans son, regerade i hans ställe.
[Jarovam II var barnbarn till Jehu och Joashs son. Han regerade 41 år (786-746 f.Kr.).]
I det 15:e året till Amatsjaho, Joash son, Juda kung, började Jarovam, Joash son, Israels kung, att regera i Samarien och han regerade i 41 år.
Och Herren (Jahve) har inte uttalat att han vill utrota Israel under himlarna (ordagrant: "från under himlarna") och (därför) räddade han dem genom Jarovams hand, Joashs son. [Utplånandet på jorden beskrivs utifrån Guds perspektiv – jag ska utplåna från under himlarna.]
Vad mer finns om Jarovams gärningar, och allt vad han gjorde och hans styrka, hur han stred och hur han återvann Damaskus och Chamat till Juda i Israel, det är skrivet i Israels kungars krönika.
Och Jarovam sov hos sina fäder med Israels kungar. Och Zecharja, hans son, regerade i hans ställe.
[Asarja är samma person som Ussia, se 2 Kung 15:1; 2 Krön 26:1; Matt 1:8. Han är den 8:e kungen i Juda efter delningen och den 10:e kungen efter David. I detta kapitel finns två stavningar på hans namn hebr. Azarjah (vers 1, 7, 17, 23, 27) och Azarajaho (vers 6 och 8).]
I det 27:e året till Jarovam, Israels kung, började Asarja (hebr. Azarjah) [Ussia], Amatsjahos son, Juda kung, att regera.
[Zecharja var Israels 14:e kung. Han regerade 6 månader innan han dödades av sin efterträdare. Den kortare varianten av hans namn, Zecharja används i 2 Kung 14:29; 15:11.]
I det 38:e året till Asarja (hebr. Azarjaho) [Ussia], Juda kung, regerade Zecharjaho (Sakarja), Jarovams son, över Israel i Samarien i sex månader.
Alla dessa blev uppskrivna i släktregistret i Juda kung Jotams tid [750-735 f.Kr. i södra riket] och Israels kung Jeroveams tid [793-735 f.Kr. i norra riket].
Herrens (Jahves) ord som kom till [profeten] Hosea, Beris son, i de dagar då
Uzzija [regerade 792-740 f.Kr.],
Jotam,
Achaz
och Jechizkija (Hiskia)
var kungar i Juda [det södra riket]
och de dagar då
Jaravam [Jarovam II – regerade 793-753 f.Kr.] var Israels [det norra rikets] kung.
[Hosea verkade omkring 760-722 f.Kr. Samtidigt som Jotam, Achaz och Jechizkija regerar flera kungar i norra riket som inte nämns (Sakarja, Sallum, Menachem, Pekahja, Pekah och Hosea) från ca 750 till 722 f.Kr. då huvudstaden Samarien intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien.]
Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa [en liten stad i Juda bergsbygd, 16 km söder om Jerusalem]. Detta är vad han såg om Israel [det norra riket] när
Ussia var kung i Juda [783-742 f.Kr.] och
Jarovam, Joashs son, var kung i Israel [786-746 f.Kr.],
två år före jordbävningen.
[Jordbävningen omnämns även i Sak 14:5. Utgrävningar 2021 i de östra sluttningarna av Davids stad hittade en mängd sönderslagna kärl, skålar och lampor. Fynden stämmer överens med liknande fynd i norra Israel som visar på en jordbävning under kung Ussias styre i mitten på 700-talet f.Kr.
Amos, som är från Sydriket Juda, skriver alltså till Israel, det norra riket. År 722 f.Kr. faller norra riket till Assyrien, så dessa ord skrivs omkring 40 år innan denna händelse.]
och Isaks höga platser och Israels helgedomar ska läggas öde, och jag ska resa mig upp mot Jarovams hus med svärdet."
[Nordrikets förste kung, Jarovam, hade inrättat dyrkan av avguden Baal i staden Betel, se 1 Kung 12:32. Amatsjaho är den ledande prästen där som även verkar ha haft politiskt inflytande i den regionen. Amos har precis levererat tre profetior där den sista nämner att de höga offerhöjderna ska bli öde, se Amos 7:1–9. Detta upprör baalsprästen Amatsjaho.]
Amatsjaho, prästen i Betel, sände detta meddelande till kung Jarovam [Nordrikets 13:e kung] av Israel: "Amos håller på med en sammansvärjning mot dig, mitt i hjärtat av Israel. Landet kan inte uthärda alla hans ord [profetior].
För så här har Amos sagt: 'Jarovam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land.' " [Amos profeterade detta i vers 9.]