Jafet
Nämns i Bibeln vid namn

Son till Noa, troligvis hans förstfödde, se 1 Mos 10:21. Han föddes när Noa var 500 år gammal, se 1 Mos 11:26. Vi vet inte hans ålder, men eftersom hans bror Chem blev 600 år bör det vara något liknande

Tidsperiod: Noa-Abraham (3000 – 2000 f.Kr.)
Född: 2205 f.Kr.  (1556 AM*)
Död: 1704-1604 f.Kr.  (2057-2157 AM*)
Ålder: 600** år
Alt. namn/stavningar: Jefet
Engelska namn: Japheth
Far: Noa
Syskon: Shem, Cham
barn (7): Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshech, Tiras

  Visa Jafet i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.
**uppgiften om ålder är ungefärlig hämtad från extrabibliska källor.

Användning i Bibeln


Jefet H3315
יֶ֫פֶת (Jefet)
11 ggr i GT
Totalt    11 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jafets föräldrar, barn och barnbarn. Visa Jafet i stora familjeträdet

 • Noa

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Noa
  • Jafet

   barn nr: 3

   • Gomer

    Jafets förstfödde

    Gomer
   • Magog

    Jafets barn nr: 2

    Magog
   • Madaj

    Jafets barn nr: 3

    Madaj
   • Javan

    Jafets barn nr: 4

    Javan
   • Tuval

    Jafets barn nr: 5

    Tuval
   • Meshech

    Jafets barn nr: 6

    Meshech
   • Tiras

    Jafets barn nr: 7

    Tiras

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (11 st)

Filter:

Endast vid namn (11)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (8)
När Noa var 500 år blev han far till Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet.
Noa blev far till tre söner, Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet.
Samma dag gick Noa och hans [tre] söner Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet, och Noas hustru och hans tre sonhustrur in i arken.
[De hade påbörjat ombordstigningen sju dagar tidigare, nu på sjunde dagen när vattnet började komma gick de ombord. Både vad gäller djur och människor refereras de i par (man/kvinna och hane/hona, se 1Mos6:19–20; 7:2–3; 8–9). Polygami förekom i samhället, men omnämns i negativa ordalag, se Lemech i 1Mos4:19–24.]
Noas söner som gick ut ur arken var Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet. Cham (Ham) var far till Kanaan [som föddes senare].
Shem och Jafet tog ett skynke och lade på sina båda axlar och gick baklänges och dolde sin fars nakenhet. Deras båda ansikten var bortvända så att de inte såg sin fars nakenhet.
[Vad hade Cham gjort för något. Att se någons nakenhet är en hebreisk omskrivning för en sexuell handling, se 3Mos18:6–19. Eftersom vers24 säger att Cham "gjorde" något med Noa kan det tolkas åt att han inte bara såg, utan också förnedrade sin far. En del judiska kommentatorer noterar att det nämns inte att Noa får några fler barn, så kanske kastrerade Cham honom. Andra har föreslagit en homosexuell akt, men där används andra ord i 3Mos18:22. Straffet blir också väldigt allvarligt, vilket kan tyda på att han inte bara såg. Samtidigt är nakenhet något skamfyllt i den hebreiska kulturen, se 1Mos2:25; 3:7. Att medvetet blotta sina föräldrar var allvarligt, se 2Mos20:12. Vad som talar för att han "bara" såg är att samma ord "se" används om bröderna Shem och Jafet som inte såg och fysiskt täckte över sin far. Vers22–23 är strukturerat som en kiasm där den första frasen "och såg ... sin fars nakenhet" och den avslutas med att bröderna "och sin fars nakenhet inte såg".]
Må Gud (Elohim) utvidga Jafet och han ska bo i Shems tält och låta Kanaan bli deras tjänare."
[Detta är det fjärde stycket. Det hebreiska ordet toledot används elva gånger i Första Moseboken, se 1Mos2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Kapitlet ger en släkttavla för alla folk på jorden. Indelningen är inte bara genealogiska utan också geografiska, språkliga och historiska, se vers5, 20 och 31. ]
Detta är Noas söners fortsatta historia (deras genealogi/släkttavla – hebr. toledot),
Shem (Sem),
Cham (Ham)
och Jafet.
Söner föddes till dem [Noas tre söner] efter floden.
[Noas tre söner var:
Jafet – troligtvis äldste sonen, se 1Mos10:21. Han föddes när Noa var 500 år gammal, se 1Mos5:32. Shem (Sem) – troligtvis mellansonen. Han var 100 år gammal två år efter floden, se 1Mos11:10. Eftersom floden kom när Noa var 600 år, måste han varit född när Noa var 502 år, och är alltså två år yngre än Jafet. Anledningen att han nämns först i alla uppräkningar, här i vers1 och i 1Mos5:32; 6:10; 7:13; 1Krön1:4, beror på att hans släktträd leder till Abraham och slutligen Messias, se Luk3:34–36! Cham (Ham) – den yngste sonen, se 1Mos9:24. Hur mycket yngre han är anges inte, men han var född innan floden. I vers1 var ordningen Shem, Cham och Jafet. När deras släktleds beskrivs nedan i vers2–32 blir ordningen omvänd med först Jafet (vers2), sedan Cham (vers6) och sist Shem (vers21). Det är ett typiskt kiastisk mönster i flera led som gör att berättelsen om Babels torn, se 1Mos11:1–9, ramas in av Sems släkttavla som fortsätter i 1Mos11:10–26.]
[Totalt 14 ättlingar till Jafet nämns. Jafets söner är huvudsakligen folken i norr och väster, i Mindre Asien och på Medelhavets öar och kuster. Det motsvarar dagens Europa och även delar av norra Mellanöstern.]
Jafets söner var:
Gomer [kimmererna vid Svarta havet; nuvarande Turket] och
Magog [kring Svarta havet, nuvarande Georgien] och
Madaj [förfader till mederna; sydväst om Kaspiska havet; området kring nuvarande Teheran i Iran] och
Javan [jonierna, grekerna; Grekland] och
Tuval [folk i östra Mindre Asien; nuvarande centrala Turkiet] och
Meshech [folk i östra Mindre Asien] och
Tiras [nuvarnade Italien].
[Totalt 26 ättlingar till Shem nämns. Till Sems söner ("semiterna") hör hebreerna (Evers ättlingar, severs21), arameerna, assyrierna m.fl. Områdena de rör sig till är främst österut och motsvarar Mesopotamien och Arabien. Introduktionen till Shem är annorlunda än för hans bröder Jafet och Chem (vers2 och 6) där det bara står "Jafets söner" och "Chems söner". Här betonas denna del av släkträdet genom att ha en längre skrivning "till Shem föddes barn". Det är via Shem, Arppacheshad, Shelach, Ever, Peleg som sedan Abraham kommer födas. Redan i inledningen betonas Ever som är den fjärde generationen från Noa, det släktled som kommer leda fram till Abraham och Messias.]
Till Shem föddes också barn. Shem var förfader till alla Evers barn [fyra generationer framåt, se vers24–25, ordet betyder "gå över" och har gett upphov till ordet "hebré"] och Jafets bror den äldre.
[Ordagrant avslutas den hebreiska meningen med "broder Jafet äldre". Det går att tolka hebreiska adjektiv haggadol så betydelsen blir: "Jafet var den äldre brodern". Så gör den grekiska översättningen Septuaginta och många judiska rabbiner. Andra tolkar frasen som "Jafets äldre broder" och att det är Shem som är Jafets äldre broder. Liknande formulering finns i Dom1:13 där Kenas är Kalebs yngre bror. Den syriska, latinska och många moderna översättningar väljer denna tolkning. Kärnbibeln lutar sig mot 1Mos11:10 och 1Mos11:26 där det verkar som om Jafet är äldst, se även vers1.]
Noa (Noach) [hans söner var]
Shem (Sem),
Cham (Ham) och
Jafet.
Jafets söner var
Gomer och
Magog och
Madaj och
Javan och
Tubal och
Meshek och
Tiras.