Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
Jishaj

Davids far. Ingår i Jesu släkttavla.

Tidsperiod: Mose-David (1400 – 1000 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Ishai, Isai
Engelska namn: Jesse
Far: Oved
barn (10): Eliho, Eliav, Avinadav, Shima, Netanel, Raddaj, Osem, David, Tserojah, Avigail

  Visa Jishaj i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Jishaj H3448
יִשַׁי (Jishaj)
42 ggr i GT
Ishai G2421
Ἰεσσαί (Iessai)
5 ggr i NT
Totalt    47 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Jishajs föräldrar, barn och barnbarn. Visa Jishaj i stora familjeträdet

 • Oved

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Oved
  • Jishaj

   förstfödd

   Extra: Var en av kristi förfäder.

   • Eliho

    födelseordning ej tillgänglig

    Eliho
   • Eliav

    Jishajs förstfödde

    Eliav
   • Avinadav

    Jishajs barn nr: 2

    Avinadav
   • Shima

    Jishajs barn nr: 3

    Shima
    • Jonadav

     födelseordning ej tillgänglig

     Jonadav
   • Netanel

    Jishajs barn nr: 4

    Netanel
   • Raddaj

    Jishajs barn nr: 5

    Raddaj
   • Osem

    Jishajs barn nr: 6

    Osem
   • David

    Mikal, Avigail, Achinoam, Maacha, Haggit, Avital, Egla, Batsheva

    Jishajs barn nr: 7

    kung
    Jesu släktavla

    David
    Mikal
    Avigail
    Achinoam
    Maacha
    Haggit
    Avital
    Egla
    Batsheva
    • Amnon

     -Tamar-

     Davids förstfödde

     Moder: Achinoam

     Amnon
     Tamar
    • Daniel

     Davids barn nr: 2

     Moder: Avigail

     Daniel
    • Avsalom

     Davids barn nr: 3

     Moder: Maacha

     Avsalom
    • Adonia

     Davids barn nr: 4

     Moder: Haggit

     Adonia
    • Shefatja

     Davids barn nr: 5

     Moder: Avital

     Shefatja
    • Jitream

     Davids barn nr: 6

     Moder: Egla

     Jitream
    • Shima

     Davids barn nr: 7

     Moder: Batsheva

     Shima
    • Shovav

     Davids barn nr: 8

     Moder: Batsheva

     Shovav
    • Elishua

     Davids barn nr: 9

     Moder: okänd

     Elishua
    • Natan

     Davids barn nr: 9

     Moder: Batsheva

     Jesu släktavla

     Natan
    • Salomo

     Naama, Salomos 700+ fruar

     Davids barn nr: 10

     Moder: Batsheva

     kung
     Jesu släktavla

     Salomo
     Naama
     Salomos 700+ fruar
    • Jivchar

     Davids barn nr: 11

     Moder: okänd

     Jivchar
    • Elishama

     Davids barn nr: 12

     Moder: okänd

     Elishama
    • Elifelet

     Davids barn nr: 13

     Moder: okänd

     Elifelet
    • Nogah

     Davids barn nr: 14

     Moder: okänd

     Nogah
    • Nefeg

     Davids barn nr: 15

     Moder: okänd

     Nefeg
    • Jafia

     Davids barn nr: 16

     Moder: okänd

     Jafia
    • Elishama

     Davids barn nr: 17

     Moder: okänd

     Elishama
    • Eljada

     Davids barn nr: 18

     Moder: okänd

     Eljada
    • Elifelet

     Davids barn nr: 19

     Moder: okänd

     Elifelet
    • Tamar

     -Amnon-

     Davids barn nr: 20

     Moder: Maacha

     Tamar
     Amnon
    • Jerimot

     Davids barn nr: 21

     Moder: okänd

     Jerimot
   • Tserojah

    Jishajs barn nr: 8

    Tserojah
    • Asael

     födelseordning ej tillgänglig

     Asael
    • Joav

     födelseordning ej tillgänglig

     Joav
    • Avisaj

     Tserojahs barn nr: 3

     Avisaj
   • Avigail

    Jeter

    Jishajs barn nr: 9

    Avigail
    Jeter
    • Amasa

     Avigails förstfödde

     Amasa

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (44 st)

Filter:

Endast vid namn (44)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (23)
Grannkvinnorna namngav [bekräftade och bevittnade namngivningen av] pojken genom att säga: "En son har fötts till Noomi!" De gav honom namnet Oved [betyder "en som tjänar"]. Han blev far till Jishaj, Davids far.
[Den hebreiska bokstaven bet uttalas antingen "b" eller "v" beroende på placering i ordet. Inleder bet ordet uttalas det oftast "b", annars "v". Ruts sons namn stavas Obed men uttalas "Oved" och translittereras oftast så. Det hebreiska namnet på Davids far är Yisay vars närmsta translitterering till svenska är Jishaj, men andra vanliga former är Isai eller Ishai; det engelska namnet är Jesse.
Det finns en fin balans i boken. Slutsatsen, vers 13–17, har 71 hebreiska ord, exakt lika många som inledningen, vers 1–5. Inledningen fokuserar på Noomis tomhet och slutsatsen på hennes fullhet!]
Oved [blev far] till Jishaj [född ca 1080 f.Kr.]
och Jishaj [blev far] till David [född ca 1040 f.Kr.].
[Höjdpunkten i släkttavlan är det sista namnet David, se Matt 1:3–6; Luk 3:31–33.
Mellan Salmon och David är troligtvis inte alla släktled med. Josua intar Jeriko omkring 1400 f.Kr. och David föds omkring 1040 f.Kr. Mellan dessa händelser är det alltså 360 år, men bara tre personer nämns. Om det inte saknas några led måste Boaz, Oved och Jishaj alla varit över 120 år när de födde sina söner, vilket inte är troligt då livslängden vid den här tiden var 70-80 år. Början och slutet på släkttavlan finns beskriven i andra böcker. Glappet är därför antingen mellan Salmon och Boaz, eller mellan Oved och Jishaj. Eftersom vi har flera detaljer kring Oved och Boaz, hur Noomi höll honom i sin famn och alla kvinnor i staden bevittnar händelsen i Rut 4:13–17, är det högst sannolikt att Oved är Boaz och Ruts son. Slutsatsen blir att glappet måste vara mellan Salmon, som levde under Josuas tid, och Boaz som levde då händelserna i denna bok utspelade sig. Att det saknas släktled är inte konstigt och visar inte på att det är felaktigheter i Bibeln. Både det hebreiska och det grekiska ordet för "far" kan också betyda "förfader" eller "släkting". Beroende på författarens syfte är det vanligt att ibland hoppa över några led för att visa på det övergripande släktskapet. Här är målet att visa hur Perets är släkt via Boaz till David. Ett annat exempel är Matteus som ibland hoppar över några led för att få en litterär symmetri med 3 grupper med 14 generationer i varje grupp, se Matt 1:1–17.]
[Den tredje enheten i Samuelsböckerna handlar om hur den unge David kommer till tronen. Den består av sju enheter som går från positiva händelser till negativa. De fyra första beskriver hans smörjelse, tjänst som harpospelare, segern över Goliat och hans popularitet och vänskap med Jonatan. Centralt vänder berättelsen och i ett kiastiskt mönster följer tre berättelser som beskriver hans kamp och hur Saul går hårdare och hårdare åt David.]
Herren (Jahve) sa nu till Samuel: "Hur länge ska du sörja för Saul? Se jag har förkastat honom från att vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och gå. Jag ska sända dig till betlehemiten Jishaj, för jag har utsett bland hans söner åt mig en kung."
Och bjud in Jishaj till offret och jag ska tala om för dig vad du ska göra, och du ska smörja åt mig den som jag säger till dig."
Han [Samuel] svarade: "Frid (shalom), jag kommer för att offra till Herren (Jahve). Helga er själva och kom med mig till offret." Och han helgade Jishaj och hans söner och inbjöd dem till offret.
Och Jishaj kallade på Avinadav och lät honom gå framför Samuel. Och han sa: "Även denne har inte Herren (Jahve) valt."
Och Jishaj lät Shamma gå fram. Och han sa: "Även denne har inte Herren (Jahve) valt."
Och Jishaj lät sju av sina söner gå fram till Samuel. Och Samuel sa till Jishaj: "Herren (Jahve) har inte valt någon av dessa."
Och Samuel sa till Jishaj: "Är detta alla dina ynglingar (hebr. naar)?" Och han [Jishaj] sa: "Den yngste (obetydlige) återstår, men se, han vaktar fåren."
Och Samuel sa till Jishaj: "Sänd efter och hämta honom, för vi ska inte sitta ner förrän han har kommit hit."
Då svarade en av de unga männen och sa: "Se, jag har sett en av betlehemiten Jishajs unga söner, han är skicklig på att spela och en mäktig man (stridsman, en man i sina bästa år – hebr. gever) en stark man (hebr. chajil) och en stridens man (hebr. milchama) och klok i sitt tal och en attraktiv man och Herren (Jahve) är med honom." [De tre hebreiska orden gever, chajil och milchama, har lite olika sidobetydelser men är alla tre ord som också betyder krigare eller stridsman.]
Därför sände Saul budbärare till Jishaj och sa: "Sänd mig din son David som är med fåren."
Och Jishaj tog en åsna och lastade den med bröd och en kanna vin och en killing och sände den med sin son David till Saul.
Och Saul sände bud till Jishaj och sa: "Låt David, jag ber dig, stanna inför mig, för han har funnit nåd (oförtjänt kärlek – hebr. chen) i mina ögon."
Och David var son till en efratit från Betlehem i Juda som hette Jishaj, han hade åtta söner, och mannen var en gammal man i Sauls dagar, kommen till hög ålder bland män [så han kunde inte själv gå till stridsfältet].
[David var den yngste, se vers 14. I 1 Krön 2:13–16 nämns bara sju söner vid namn. I vers 13 nämns de tre äldsta, så någon av de yngre kan ha dött tidigt innan han skaffat familj, och därför inte räknats med i Krönikeböckerna.]
Och Jishajs tre äldsta söner hade gått efter Saul i striden, och namnen på de tre sönerna som hade dragit ut i strid var: Eliav – hans förstfödde, Avinodav – den andre, och Shamma – den tredje. [1 Krön 2:13]
Då sa Jishaj till sin son David: "Ta, nu (jag ber dig – hebr. na), till dina bröder [för deras räkning], en efa [22-36 liter] torkad säd [en säck] och dessa tio brödkakor – spring snabbt till lägret, till dina bröder.
Och David steg upp tidigt på morgonen och lämnade fåren hos en vakt, och tog och gick som Jishaj hade befallt honom. Och han kom till lägret när armén precis skulle dra ut och uppgav härskri.
Då sa Saul till honom: "Vems son är du, du unge man?"
David svarade: "Jag är din tjänare Jishajs son, betlehemiten."
Och det hände på morgonen efter nymånen, som var den andra dagen, att Davids plats var tom, och Saul sa till Jonatan: "Varför kommer inte Jishajs son [David] till måltiden, varken igår eller idag?"
Och Sauls vrede upptändes mot Jonatan och han sa till honom: "Du son till en motsträvig upprorsmakare, visste jag inte att du har valt Jishajs son till din egen skam och till din mors nakenhets skam?
För så länge Jishajs son lever på jorden ska du inte bli upprättad, inte ditt kungarike. Skicka nu efter och hämta honom för han förtjänar döden." [Saul förstår att Jonatan har varit mer lojal mot David än honom, se 1 Sam 19:2.]
Och Saul sa till sina tjänare som stod runt honom: "Lyssna, jag ber er Benjamins söner, ska Jishajs son [från Juda stam] ge fält och vingårdar till er alla, ska han göra er till ledare över 1000 och ledare över 100,
så att ni alla konspirerar mot mig, och det var ingen som avslöjade för mig när min son skar ett förbund med Jishajs son, och det är ingen av er som tycker synd om mig eller avslöjar för mig att min son har eggat upp mina tjänare mot mig för att ligga i bakhåll som han gör denna dag?"
Då svarade edomiten Doeg, som var satt över Sauls tjänare, och sa: "Jag såg Jishajs son [David] komma till Nov [levitisk stad strax nordost om Jerusalem på berget Scopus, se vers 19], till Achimelech, Achitovs son. [1 Sam 21:7; Ps 52:2]
Och Saul sa till honom: "Varför har ni konspirerat mot mig, du och Jishajs son, när du gav honom bröd och ett svärd och har frågat Gud (Elohim) för honom, så att han ska resa sig upp emot mig och ligga i bakhåll som denna dag?"
Men Naval svarade Davids tjänare och sa: "Vem är David? Och vem är Jishajs son? Det finns många tjänare i dessa dagar som har övergett sina herrar,
Och där mötte dem en usel (värdelös – hebr. belijaal) man vars namn var Sheva, Bichris son, en man från Benjamin. [Sheva var från samma stam som Saul, kanske t.o.m. en släkting, se 1 Sam 9:1.] Och han blåste i shofaren och sa:
"Vi har ingen del i David
och vi har inget arv i Jishajs son.
Var och en till sitt tält, Israel!"
Dessa var Davids sista ord:
Så förkunnar (säger, proklamerar) David, Jishajs son,
så förkunnar (säger, proklamerar) den man som blev högt upphöjd,
Jakobs Guds smorde,
Israels psalmist (lovsångsledare, sång ackompanjerad med instrumental musik).
Och när hela Israel såg att kungen inte lyssnade på dem svarade folket kungen och sa:
"Vilken del har vi i David?
Vi har inget arv i Jishajs son.
Till era tält, Israel,
se om ditt eget hus, David." Och Israel gick till sina tält.
Boaz blev far till Obed och Obed till Ishai.
Ishai blev far till
Eliab, som var hans förstfödde,
Abinadav den andre,
Shimea den tredje,
Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet till David, Ishais son.
Men Anden kom över Amasaj, den främste bland de trettio, och han sa:
"Dina är vi, David,
och med dig står vi, du Ishais son.
Frid, frid vare med dig,
och frid vare med dem som hjälper dig,
för din Gud hjälper dig!" David tog emot dem och gjorde dem till befälhavare i sin krigarskara.
David, Ishais son, hade regerat över hela Israel.
När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:
"Vad har vi för del i David?
Vi har ingen arvslott i Ishais son.
Gå hem till dina tält, Israel!
Se nu efter ditt hus själv, David." Därefter gick hela Israel hem igen.
Rehabeam tog Machalat till hustru åt sig. Hon var dotter till Jerimot, Davids son, och till Avichajil, Eliabs, Ishais sons, dotter.
Slut på Davids, Ishais sons, böner.
[Detta är ett tillägg som inte heller hör till Psalm 72, men som avslutar den andra boken. Eftersom Psaltaren är så pass omfattande fick den inte plats på en skriftrulle utan delades ofta upp på två. Den första innehöll Psalm 1-72 och den andra Psalm 73-150. Detta tillägg har troligen att göra med att detta avslutar den första skriftrullen som främst har psalmer med David som författare. Det finns även fynd med andra sammanställningar av psalmer, troligtvis för andra syften, på liknande sätt som vi idag också sammanställer olika sångböcker.]
Men en gren (ett skott) ska växa ut ur Isais [Davids fars] stam,
och ett skott ska skjuta upp (bära frukt) från hans rötter.
Det ska ske att Isais [Davids fars] gren ska stå som ett baner (en signalflagga, ett tydligt tecken) för folken. Hednafolken ska söka honom för kunskap. Hans närvaro (boning) [på jorden] ska vara majestätisk (härlig, ha en tyngd och dignitet, vara mättad av fullständig gudsnärvaro).
Salmon födde Boas, vars mor var Rahab (gr. Rachav) [en hedning som tog emot de israeliska spejarna i Jeriko, se Jos 2],
Boas födde Oved, vars mor var Rut [moabitiskan som följde med sin svärmor Noomi tillbaka till Juda, se Rut 1–4],
Oved födde Jishaj (Isai),
Jishaj födde David, konungen. [Både "David" och "konung" är i bestämd form i grekiskan vilket ger en extra betoning. Ordagrant: "Daviden, konungen".]
[Andra delen har fjorton led mellan Salomo och Jojakin, David nämns igen men räknas inte som ett led. Trettio namn nämns, inklusive upprepningen av David och Batsebas man Uria som inte ingår i släktträdet. Av dessa är 29 män och en kvinna.]
David födde Salomo, vars mor [Batseba; hebr. Batsheva] var Urias hustru [som David stal från honom, se 2 Sam 11],
son till Jishaj,
son till Oved,
son till Boas,
son till Salma,
son till Nachshon,
När han hade avsatt honom, reste Gud upp David som deras kung. Han vittnade om honom: 'Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt hjärta som ska utföra all min vilja' [Citat från Ps 89:21 och 1 Sam 13:14.]
Och vidare säger Jesaja:
Jishajs rot [Messias],
han som står upp för att regera över folken,
på honom
ska hednafolken hoppas. [Jes 11:10] [Det finns en tydlig linje i dessa fyra citat som visar att hedningarna alltid funnits med i Guds plan att bli välsignade genom israeliterna, se 1 Mos 12:2. I den första prisar David Gud bland hedningar; i den andra uppmanar Mose hedningarna att glädja sig tillsammans med judarna; i den tredje uppmanar psalmisten hedningarna att prisa Herren; och i den fjärde profeterar Jesaja att hedningarna ska leva under Messias och ha sitt hopp i honom.]