Nämns i Bibeln vid namn
Hilkia (Shallums son)

Tidsperiod:
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Chilqijaho
Engelska namn: Hilkiah
Far: Shallum
barn (1): Asarja

  Visa Hilkia i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Chilqijaho H2518
חִלְקִיָּהוּ (Chilqijaho)
34 ggr i GT
Totalt    34 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Hilkias föräldrar, barn och barnbarn. Visa Hilkia i stora familjeträdet

 • Shallum
  • Hilkia

   förstfödd

   • Asarja

    Hilkias förstfödde

    Asarja
    • Seraja

     Asarjas förstfödde

     Seraja

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (18 st)

Filter:

Endast vid namn (18)
Endast nyckelverser (9)
Dölj genitiv (18)
"Gå upp till Chilkijaho, översteprästen, och låt honom räkna silvret som förts in i Herrens (Jahves) hus, som dörrvakterna har samlat från folket,
Och Chilkijaho, översteprästen, sa till Shafan, skrivaren: "Jag har funnit Torah-rullen i Herrens (Jahves) hus." Och Chilkijaho gav skriftrullen till Shafan och han läste den.
Och Shafan, skrivaren, berättade för kungen och sa: "Chilkijaho, prästen har gett mig en skriftrulle." Och Shafan läste den inför kungens ansikte.
Och kungen befallde Chilkijaho, prästen, och Achiqam, Shafans son, och Achbor, Michajas son, och Shafan, skrivaren, och Asaja, kungens tjänare, och sa:
Och Chilkijaho, prästen, och Achiqam och Achbor och Shafan och Asaja gick till profetissan Huldah (hebr. Choldah), hustru till Shallum, Tiqvas son, Charchas son, klädkammarens väktare, och hon bodde i Jerusalem i det andra kvarteret, och de talade med henne. [Namnet Hulda är den feminina formen av hebr. choled som är ordet för vessla, grundbetydelsen har att göra med att vara snabb och kvick. Hulda omnämns även i 2 Krön 34:22.]
Och kungen befallde Chilkijaho, översteprästen, och de andra prästerna och dörrvaktarna att ta fram och bära ut från Herrens (Jahves) hus alla kärl som var tillverkade för Baal och för aseran [påle för avgudadyrkan] och för himmelens härskaror (de demoniska makterna). Och han brände dem utanför Jerusalem på Kidrons fält och bar askan till Betel.
Och även de som spådde genom medier och spiritister och husgudar (figuriner – hebr. terafim) och avgudar och alla avskyvärda ting som sågs i Juda land och i Jerusalem, tog Joshijaho bort, för att befästa undervisningens ord som var skrivna i skriftrullen som Chilkijaho, prästen, fann i Herrens (Jahves) hus.
Shallum blev far till Chilkijaho och Chilkijaho till Asarja.
dessutom Asarja, son till Chilkijaho, son till Meshullam, son till Tsadoq, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus,
De gick till översteprästen Chilkijaho och lämnade pengarna som hade kommit in till Guds hus och som leviterna som höll vakt vid tröskeln hade samlat in från Manasse, Efraim och hela det övriga Israel, liksom från hela Juda och Benjamin och från Jerusalems invånare.
När de tog ut pengarna som hade flutit in till Herrens (Jahves) hus, fann prästen Chilkijaho (Hilkia) Herrens (Jahves) Torah-rulle som hade blivit given genom Mose.
Då sa Chilkijaho till skrivaren Shafan: "Jag har funnit Torah-rullen i Herrens (Jahves) hus." Chilkijaho gav boken åt Shafan.
Skrivaren Shafan berättade också för kungen: "Prästen Chilkijaho har gett mig en bok." Och Shafan läste ur den inför kungen.
Och kungen befallde Chilkijaho och Ahikam, Shafans son, och Abdon, Mikas son, och skrivaren Shafan och Asaja, kungens tjänare, och sa:
Och Chilkijaho och de som kungen hade utsett gick till profetissan Huldah (hebr. Choldah), hustru till Shallum, klädkammarvaktaren, som var son till Tokehat, Hasras son. Hon bodde i Jerusalem, i Nya staden. Och de talade med henne så som de hade blivit tillsagda. [2 Kung 22:14]
Hans furstar gav också av fri vilja offergåvor åt folket och åt prästerna och leviterna. Chilkijaho, Sakarja och Jehiel, furstarna i Guds hus, gav åt prästerna 2600 lamm och killingar samt tjurar, 300 djur, till påskoffer.
[Kapitel 6 avslutades med hur templet till sist invigs 516 f.Kr. av den första gruppen som återvände från exilen. Kapitel 7 tar vid 58 år senare (458 f.Kr.), se vers 7. Serubbabel hade lett den första gruppen, och nu 80 år senare leder Esra den andra gruppen tillbaka. Så småningom kommer Nehemja leda den tredje gruppen (444 f.Kr.), se Neh 1.]
Nu, efter allt detta, under Persiens kung Artachshastas (Artaxerxes I) regering kom Esra, son till Seraja, son till Asarja (hebr. Azarjah), son till Chilkija,
Seraja, son till Chilkijaho (Hilkia), son till Meshullam, son till Tsadoq, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus,