Hesekiel (Busis son)
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Född: 622 f.Kr.  (3139 AM*)
Död: 570 f.Kr.  (3191 AM*)
Ålder: 52 år
Alt. namn/stavningar: Jachezqel
Engelska namn: Jehezkel
Far: Busi


  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Användning i Bibeln


Jachezqel H3168
יְחֶזְקֵאל (Jechezqel)
3 ggr i GT
Totalt    3 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Hesekiels föräldrar, barn och barnbarn.

 • Busi
  • Hesekiel

   födelseordning ej tillgänglig

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (2 st)

Filter:

Endast vid namn (2)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
Då kom (ordagrant: "kommande kom") Herrens (Jahves) ord till prästen Hesekiel, Bozis son, i kaldéernas land [Babylon] vid floden Kevar, och Herrens (Jahves) hand [kraft, se 1Kung18:46; 2Kung3:15] var över honom på den platsen. [Kevar var en förgrening av floden Eufrat, söder om Babylon.]
[Detta är den andra exilen och bokens författare Hesekiel är en av dem som också förs bort. Han var då 25 år. Här i bokens inledning har det nu gått 5 år sedan dess och han är 30 år. I den första exilen (605 f.Kr.) fördes en mindre grupp bort, bl.a. Daniel. Då regerade Jehojaqim i Juda, se Dan1:1. Nu regerar hans son Jehojachin (samma namn, men med "n" på slutet istället för "m") här i Hesekiel är stavningen av Jehojachin det snarlika Jojachin.
Hesekiel var (som även Jeremia) av prästerlig släkt och ättling till Levi. Hans far Buzi nämns inte någon annanstans, ev kan det finnas någon koppling med landet Boz (Job32:2, 6). Hade Hesekiel inte förts bort från Jerusalem skulle han börjat tjänstgöra som präst i templet när han fyllde 30 år (4Mos4:47). Istället kallar Herren honom nu till en profet (Hes2:3–5). Frasen "kom Herrens ord" används 50 ggr i boken.]
Så ska Hesekiel bli ett tecken för er, efter allt han har gjort ska ni göra, och när det sker ska ni veta (bli intimt förtrogna med) att jag är Herrarnas Herre (Adonaj Jahve).