Hermogenes
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Jesus - (0-100 e.Kr.)
Ålder: -
Engelska namn: HermogenesRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Hermogenes G2061
Ἑρμογένης (Hermogenes)
1 ggr i NT
Totalt    1 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (1 st)

Filter:

Endast vid namn (1)
Endast nyckelverser (1)
Dölj genitiv (1)
[Vers 15–18 är formad som en kiasm som ramas in av uttrycket "du vet", se vers 15 och 18. Andra stycket nämner området "Asien", och andra stycket från slutet nämner staden "Efesos" som var huvudorten i Asien. Vers 16 använder ordet "barmhärtighet" som också återfinns i vers 18. Centralt finns vers 17 där Onesiforus sökte och fann Paulus i Rom!]
Som du vet
har alla i [provinsen] Asien [nuvarande västra Turkiet, där Efesos – där Timoteus befann sig – var huvudorten]
vänt sig bort ifrån mig,
bland dem Fygelus och Hermogenes.
[Timoteus kände till Fygelus och Hermogenes, kanske var de kristna ledare i Efesos. Det är troligt att de avvikit både i fråga om band till Paulus och i den sanna läran. Paulus nämner även Hymeneus och Filetus lite senare, se 2 Tim 2:17–18.]