Ordet "och" i listor

bloggimage

I bibelns språk (hebreiska och grekiska) har man inte samma möjligheter för layout som vi har idag. Vi kan använda fetstil, göra punktlistor osv i en text. Det finns dock hundratals sätt som bibeln använder sig av för att betona och belysa olika saker i texten. Ett av dem är hur ordet "och" används i en lista.

Det korrekta sättet att skriva en lista på i svenskan och även hebreiska och grekiska är att ha komma mellan varje ord, förutom den sista som man lägger till ordet "och" mellan. Vi skriver till exempel:

Kan du handla fil, mjölk, ost och bröd

Ordet "och" skrivs mellan de två sista orden i listan. I bibeln kan man se att Gud bryter mot denna regel och ibland använder ordet "och" mellan varje ord i listan, medan andra gånger så används inget "och" alls.

Ordet och utelämnas - asyndeton

En lista där ordet och utelämnas kallas asyndeton. När ordet "och" utelämnas så betyder det att själva slutsatsen är viktigare än de enskilda delarna.I vårt exempel med inköpslistan:

Kan du handla fil, mjölk, ost, bröd - för vi får gäster imorgon

Man går i genom listan snabbt för att komma till slutet och själva slutsatsen.

I Galaterbrevet 5:22 listas andens frukt som faktiskt är i singular i grundtexten, det finns bara en andens frukt! Andens frukt är: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

I denna lista så används inte ordet "och" mellan varje ord i listan, och inte heller mellan de två sista. Bibeln bryter mot en grammatisk regel för att göra oss uppmärksamma. Listningen innehåller alltså några exempel på andens frukter, för det finns ju fler som t.ex. helighet, givmildhet osv. Istället för att ha fokus på varje del här så går man snabbt igenom listan för att komma till slutsatsen som är det viktiga - om man har anden så har man gåvorna och är man är fri från lagen!

Ordet "och" mellan varje ord i listan - polysyndeton

En lista som har och mellan varje ord kallas polysyndeton. Skillnaden här är att ordet "och" finns mellan varje ord och det gör att varje ord betonas och är lika viktigt. I exemplet med inköpslistan är varje del lika viktig och varje del betonas.

Kan du handla fil och mjölk och ost och bröd

I Ef 4:31 står det: Gör er av med all bitterhet och häftighet och vrede och allt skrikande och förtal och all annan ondska.

Det är alltså lika viktigt att göra sig av med varje sak som nämns i denna lista.

Hur översätter Svenska Kärnbibeln?

Eftersom Svenska Kärnbibeln är en expanderad översättning är det möjligt att få med dessa nyanser i översättningen. Ofta lägger vi till en hakklammer med en förklaring efter en lista om den använder sig av något av dessa sätt.

I Galaterbrevet skriver vi själva slutsatsen i fetstil för att belysa att detta är det viktiga i denna listning.