| 2024-01-16 | Kärnbibeln

Om Kärnbibeln

Svenska Kärnbibeln är en expanderad översättning. Där det behövs, används flera svenska ord för att försöka förmedla grundtextens ord och förklara bibliska begrepp. Översättningen använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar. Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formulerade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten.

Mer än en översättning


Tre översättningar i en – förutom den vanliga översättningen också en förenklad och en fördjupad version.

alef

Kärnbibeln

Den vanliga expanderade översättningen med kärnfulla kommentarer i texten.

I den digitala versionen finns också länkar till referenser, platser, personer och grekiska/hebreiska ord som nämns.

alef

Kärnbibeln – helt enkelt

En förenklad version utan alla klamrar. Tänkt för högläsning och då man vill läsa större sammanhang.

Det är denna förkortade version som visas i popup-rutor i referenser i digitala utgåvor.

alef

Kärnbibeln – interlinjär

Interlinjär version som exakt följer grundtexternas ordföljd och grammatik.

Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Tusentals timmar har redan lagts av volontärer.

Vad är unikt med Kärnbibeln?


parentes

Parenteser expanderar

Flera ord skrivs inom parentes efter huvudordet för att visa på betydelsen av grundtextens ord och grammatik.

hakparentes

Hakklamrar förklarar

Texten inom hakklamrar är tillägg av översättarna. Denna text finns inte med i grundtexten men underlättar förståelsen.

900+ bilder

Bilder och kartor insprängda i texten. Även arkeologiska fynd och andra illustrationer hjälper till att göra översättningen relevant och intressant.

Lättläst layout

När Bibeln räknar upp ett antal olika saker så listas dessa i punktform eller i en numrerad lista. Detta format gör det lättare att se strukturen och förklaringar av nyckelord blir mer överskådlig.

Positiva rubriker!

Grundtexten har vare sig kapitel eller rubriker. Svenska kärnbibeln försöker så långt som möjligt ta citat från bibeltexten själv som rubrik. Istället för "den förlorade sonen" används rubriken "liknelsen om den återfunne sonen"!

alef

Hebreiska tecken

Bokstäverna i det hebreiska alfabetet är mer än bara bokstäver. De är symboler och har också ett talvärde. I de psalmer och andra alfabetiska textavsnitt som utgår från de hebreiska konsonanterna förklaras vilken bokstav som används.


Integrerad Bibelatlas


Alla Bibelns 1300+ platser | Över 50 museer och nationalparker med biblisk anknytning.

Tidsplan | 2004-2024


Arbetet började 2004 som en enmansöversättning – nu är över 100 personer med i arbetet!

Kyrkoårets texter

2011-2013 gavs tre böcker med alla texter som ingår i kyrkoåret ut i en provöversättning på Sjöbergs förlag.

Nya Testamentet

2017 blev en första elektronisk version klar. Tryckt utgåva våren 2019 på Sjöbergs förlag.

Gamla Testamentet

Sedan mars 2023 finns hela Bibeln i första elektronisk version här på hemsidan.

Tryckt helbibel

Målet är våren 2024, just nu pågår arbete med korrektur, kommentarer, kartor, bilder och lexikon. Läs mer här.


Om översättningen


Använder flera ord för att förmedla grundtexten

Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig Bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs.

Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar:

() - Expandering av grundtexten, flera svenska ord används för att måla grundtextens ord och grammatik.

[] - Tillägg, som inte finns i grundtexten, med uppgifter för att lättare tolka bibelstället.

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Det är en välsignelse för ett land att ha flera översättningar. Guds ord är så rikt och har så många dimensioner så ju fler översättningar man har desto klarare framträder grundtexten.
Svenska Kärnbibeln är den första expanderade översättningen på svenska, på engelska finns det flera, där den kanske mest kända är The Amplified Bible.

Läsa högt från Kärnbibeln

Det finns en frihet att läsa dem eller hoppa över klamrar och parenteser. Vid högläsning, kan det vara en hjälp för ­åhöraren att notera att man nu läser en kommentar.

Generös copyright

Kärnbibeln har en generös copyright policy, läs mer här.


Carl-Erik Sahlberg

För den som inte fått förmånen att lära sig grekiska, hebreiska och arameiska, och på så sätt kunna ta del av Bibeln på grundspråken, så är Svenska Kärnbibeln ett utmärkt redskap för att förstå valörer och betydelser i ord, som det svenska språket inte riktigt kan täcka. Bibelläsaren får då ut mer av sitt studium av Ordet.

Carl-Erik Sahlberg, präst och missionär (1945-2021)


Rapportera ett problem