9049 – ינה ()

dem


Typ: Sp3f
Hebreiska: ינה ()
Uttal:
Talvärde: 65 (10 + 50 + 5)    ord med samma talvärde
Användning: 10 ggr i GT

Beskrivning

3:e person feminin plural

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
Sp3fpSp3fp-10


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
2
1
1
1
1
3
Totalt    10

Referenser (10 st)


1 Moseboken (1)

Och han placerade käpparna som han hade skalat mittemot flockarna i rännorna, i vattentrågen dit flocken kom för att dricka, och de blev dräktiga när de kom för att dricka.

Rut (2)

Så de två kvinnorna gick tillsammans hela vägen till Betlehem.
    När de kom fram blev folket i hela staden överraskade. Kvinnorna sade: "Kan det vara Noomi?" [I bokens epilog återkommer kvinnorna från Betlehem igen, se Rut 4:14–15.]

2 Samuelsboken (1)

Och David kom till sitt hus i Jerusalem och kungen tog de tio kvinnorna, hans konkubiner, som han lämnat för att ta hand om huset och satte dem i en egen avdelning och gav dem underhåll, men han gick inte in till dem. De levde instängda i änkestånd till den dag de dog.

Job (1)

Räknar du månaderna de går dräktiga?
Vet du tiden när de ska föda? [Båda termerna "stengetter" och "hindar" syftar troligen på samma art där det andra ordet är det mer generella för gethonorna. Stengeten, eller Cabra Ibex som är artens latinska namn, är dräktig i 5-6 månader och föder sina ungar i mars. Nu följer en kommentar till dessa fyra frågor där livscykeln fullbordas när ungarna lämnar sina föräldrar.]

Jeremia (1)

Även storken under himlen
    vet sin bestämda tid,
och turturduvan och tornseglaren och svalan
    håller (vaktar, skyddar, bevarar) tiden då de ska röra sig [migrera],
men mitt folk känner inte till
    Herrens (Jahves) påbud (bindande juridiska beslut).
[Dessa flyttfåglar vet när det är dags att flytta till den rätta platsen vid den rätta tiden.]

Klagovisorna (1)

För vår del tynar våra ögon bort
    då de fåfängt tittar efter hjälp [att gå emot Babylon, se Jer 34:21–22; 37:5–10].
Från våra vakttorn har vi iakttagit
    ett folk (nations) som ändå inte kan rädda oss.
    [Istället för att förtrösta på Gud satte Juda sitt hopp till Egypten, se 2 Kung 24:7; Jes 30:7; Jer 37:5–11.] [Den sextonde hebreiska bokstaven är: ע – Ajin. Tecknet avbildar ett öga eller en vattenkälla. Den symboliserar ofta profetisk klarsyn och uppenbarelse. Här är det orden "För vår del" som börjar med denna bokstav. Ordet ögon finns också i versen och här beklagar man att de inte duger till så mycket.]

Hesekiel (3)

Deras vingar var sammanfogade med varandra [på samma sätt som de två keruberna i Salomos tempel, se 1 Kung 6:27]. De vände sig inte när de gick, de gick var och en rakt fram.
Och de gick var och en rakt fram, dit Anden gick, dit gick de, de vände inte på sig när de gick.
När de gick, gick de mot sina fyra sidor, de vände inte när de gick.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.