9022 – ךְ ()

din, ditt


Typ:
Personligt ägande pronomen singularis andra person Personligt ägande pronomen singularis andra person
 
fem. femininum
 
Hebreiska: ךְ ()
Uttal:
Talvärde: 500 (500)    ord med samma talvärde
Användning: 756 ggr i GT

Beskrivning

2:a person femininum singular

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person femininum singularis
-755
Suffix Suffix
pron. 2p sing. pronomen andra person maskulinum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1 Moseboken
24
2 Moseboken
1
4 Moseboken
7
Josua
8
Domarboken
2
Rut
19
1 Samuelsboken
8
2 Samuelsboken
8
1 Kungaboken
20
2 Kungaboken
9
Ester
9
Psaltaren
26
Predikaren
4
Höga Visan
53
Jesaja
145
Jeremia
93
Klagovisorna
13
Hesekiel
255
Hosea
2
Amos
2
Mika
7
Nahum
22
Sefanja
10
Sakarja
9
Totalt    756

Referenser (756 förekomster i 422 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.