7773 – שֶׁוַע (sheva)


Typ:
Hebreiska: שֶׁוַע (sheva)
Ursprung: from H7768 (שָׁוַע)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

to cry
cry

Engelsk beskrivning

1) to cry


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)


Ge akt (lyssna uppmärksamt)
    på mitt rop på hjälp,
    
    min kung och min Gud (Elohim),
    för det är till dig
jag vädjar (faller ner på mina knän, förtröstar på att du för min talan). [Psalmens tre första verb står i imperativ där psalmisten önskar att Gud ska höra, förstå och lyssna. Det fjärde verbet "vädjar" bryter mönstret och förstärker förtröstan på att Gud hör bön och kommer gripa in. Här används det lite ovanliga ordet för bön, hebr. pala, som har betydelsen att falla ner, be och att vädja inför en auktoritet att skipa rättvisa, se Ps 106:30; Luk 18:1‑5.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.