7585 – שְׁאוֹל (sheål)


Typ: N:N--L
Hebreiska: שְׁאוֹל (sheål)
Ursprung: or שְׁאֹל from H7592 (שָׁאַל):ades or the world of the dead (as if a subterranean retreat), including its accessories and inmates
Användning: 66 ggr i GT

Engelsk översättning

Sheol

Engelsk beskrivning

1) sheol, underworld, grave, hell, pit
1a) the underworld
1b) Sheol-the OT designation for the abode of the dead
1b1) place of no return
1b2) without praise of God
1b3) wicked sent there for punishment
1b4) righteous not abandoned to it
1b5) of the place of exile (fig)
1b6) of extreme degradation in sin


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (66 st)


Alla hans söner och hans döttrar steg upp för att trösta honom, men han lät sig inte tröstas och han sade. "Jag ska gå ner till graven, till min son och sörja." Och hans far grät över honom.
Jakob svarade: "Min son [Benjamin] ska inte gå ner med dig, för hans bror är död och han är den ende som är kvar, om något ont drabbar honom på vägen som ni går, då störtar ni ner mina gråa hår med sorg i graven (döden, hebr. Sheol)." [Josef och Benjamin är Rakels enda söner som hon födde åt Jakob. Eftersom Rakel var hans första kärlek, se 1 Mos 29:18, är dessa två söner extra viktiga för honom. Hon dog dessutom i barnsäng när Benjamin föddes.]
om ni tar denne enda ifrån mig också och något drabbar honom så för ni ner mitt gråa hår med sorg i graven (Sheol, de dödas plats).'
då kommer det bli hans död, om han ser att inte ynglingen är med. Din tjänare [jag Juda] kommer att dra ner de gråa håren på din tjänare, vår far [Jakob], med sorg till graven.
En eld har tänts i mina näsborrar
    och brinner till underjordens djup.
Den slukar jordens grödor
    och sätter bergens grundvalar i brand. [Uttrycket "En eld har tänts i mina näsborrar" är en variant på hebreiskans vanliga sätt att uttrycka vrede. Grundordet för vrede på hebreiska betyder ordagrant "brinnande näsa".]
Herren tar liv och ger liv,
    leder ner i dödsriket (Sheol) och upp därifrån.
Dödsrikets (Sheols) rep virades (snärjdes) runt mig,
    dödens fällor konfronterade mig (snaror kastades mot mig). [Vers 5‑6 formar en väl strukturerad kiasm med fyra uttryck för döden och fyra verb för hur den omslöt, förskräckte, virade och konfronterade David, se Ps 18:5‑6.]
[Job frågar Gud:] "Om du ändå ville gömma mig i graven (Sheol, dödsriket) och hålla mig dold tills din vrede passerat, sätta en tidsgräns men kom ihåg mig sedan (rädda mig).
Ska de [mina förhoppningar] gå ner till bommarna för dödsrikets portar?
    Ska vi [mitt hopp och jag] sjunka ned tillsammans i stoftet?
Sheol (dödsriket, de dödas plats) ligger blottat för honom,
    Abaddon (avgrunden, förgörelsens plats, se Ords 27:20; Job 26:6; Upp 9:11) har ingen täckelse (är otäckt, utan klädnad). [Gud har makt och kontroll över dem.]
För de döda tänker inte på dig.
    Vem i dödsriket (Sheol) tackar (prisar) dig?
De gudlösa (ogudaktiga, ondskefulla) ska återvända till (är på väg mot) dödsriket (Sheol),
    alla hedniska folk som glömmer (ignorerar) Gud (Elohim). [Den tionde och minsta hebreiska bokstaven är: י – Jod. Tecknet avbildar en arm eller en sluten hand. Handen symboliserar styrka och kraft. Ordet "återvända" börjar med denna bokstav och förstärker hur Gud står emot de ogudaktiga. Samma ord används i vers 4 där fienderna "vänder tillbaka" och stapplar mot sin undergång. Ordet "återvända" i hebreiskan har många nyanser och behöver inte bokstavligt betyda att de ogudaktiga redan varit i dödsriket, snarare är betydelsen här att de går i den riktningen. En dag kommer de uppstå och möta den andra döden, se Dan 12:2; Upp 20:11‑15. I föregående vers och i denna nämns ordet "den ogudaktige" igen. Förra gången var i vers 6. På nytt blir det en störning i mönstret i psalmen. Istället för att vara två verser är stycket bara en vers, se även Ps 9:6‑7; 10:2‑11.]
För du ska inte lämna mig (min själ, min person – hebr. nefesh) åt (till) dödsriket (Sheol, de dödas plats),
    du låter inte den som följer dig (din trogne, helige) se avgrunden.
[David talar profetiskt om Jesus som även på korset kunde vara trygg att Gud skulle låta honom återuppstå.]
Dödsrikets (Sheols) rep virade (snodde) sig runt mig,
    dödens snaror mötte mig (dödsfällorna kastade sig mot mig). [Vers 5‑6 beskriver bakgrunden och formar en väl strukturerad kiasm med fyra uttryck för döden och fyra verb för hur den drabbade David. Döden personifieras i ett rytande hav med stormande vågor och farliga strömmar. Rep och snaror trasslar in sitt offer och drar ner det i djupen. Havet är ofta en symbol för folk och nationer i kaos och uppror, se Ps 46:4; Upp 13:1; 17:15. Fördärvet i vers 5 är det hebreiska ordet belial som också beskriver undergång. I Qumranskrifterna framställs Belial i form av en person som är Guds fiende och som lockar till avfall. Paulus använder ordet i den betydelsen när han retoriskt frågar vilken samhörighet Jesus kan ha med Beliar, se 2 Kor 6:15. Den arameiska översättningen tolkar ordet som "utan ok", och då är betydelsen att man lämnat Guds undervisning och lever i laglöshet.]
Herre (Jahve), du förde mig upp från dödsriket (Sheol),
    du räddade mitt liv (höll mig vid liv), bevarade mig från att fara ner i graven (cisternen, brunnen).
Herre (Jahve), låt mig inte skämmas (bli förödmjukad), för jag ropar [höjer min röst i bön] till dig;
    låt [istället] de gudlösa (ogudaktiga, medvetet ondskefulla) skämmas (bli förödmjukade),
    låt dem bli tystade (gå klagande, sörjande ner) i dödsriket (Sheol). [Fiender har anklagat psalmisten och det kommer att bli skam och vanära i något läger. David ber att sanningen ska fram och de som falskt anklagar ska bli förödmjukade. På samma sätt verkar situationen kräva någons död. Fienderna anklagar David för något som skulle kunna leda till dödsstraff. Om deras anklagelser visar sig falska, blir de istället ansvariga, skyldiga och drabbas av det straffet.]
Som en fårhjord (flock med småboskap) är de på väg mot Sheol (graven, dödsriket),
    med döden som deras herde.
De rättfärdiga ska regera över dem när på morgonen [när upprättelsens dag gryr, när Gud griper in];
    deras gestalt (form) tynar bort i Sheol (dödsriket),
    långt bort från deras höga boning [deras imponerande stora hus].
Men (ja) Gud (Elohim) ska återlösa mitt liv (min själ) från Sheols (dödsrikets) makt (kraft, hand),
    för han ska ta emot (ta upp) mig. [Samma ord som när Gud "tog" Henok, se 1 Mos 5:24.]Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Låt ödeläggelse komma över dem,
    låt dem gå ner levande i dödsriket (Sheol),
    för det onda är mitt ibland dem i deras hem.
För din nåd (omsorgsfulla kärlek) är stor mot mig
    och du har räddat (ryckt bort) min själ från avgrunden.
För min själ (hela min varelse) är mättad med bekymmer,
    och mitt liv dras mot graven.
Vilken stridsman (en man i sin bästa ålder) är han som lever och inte ska se döden,
    som ska befria sin själ från gravens makt?Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Dödens band omslöt mig mer och mer,
    dödsrikets (Sheols) ångest hade mig i sitt grepp.
Jag stod inför nöd (enorma problem) och stor sorg,
Om jag steg upp i himlen,
    skulle du vara där.
Om jag lägger mig (bäddar åt mig) i dödsriket (Sheol),
    så är du där.
Som när man plöjer och bryter upp jorden,
    ska våra ben spridas för gravens (Sheols, dödsrikets) öppning (mun).
Låt oss sluka dem levande, som dödsriket (Sheol),
    fast de är mitt i livet får de sänkas ner i graven.
Hennes fötter leder till döden,
    hennes steg går raka vägen till dödsriket (Sheol).
Hennes hus är vägen till graven (Sheol, de dödas plats),
    den leder (mer och mer okontrollerat) ner mot dödens salar (kammare).
Han [som följer hennes råd] inser inte att de döda är där,
    att hennes [den prostituerades] gäster redan har sjunkit ner i dödsrikets djup (Sheol, de dödas plats).
Sheol (de dödas plats) och Abaddon (avgrunden, förgörelsens plats, se Ords 27:20; Job 26:6; Upp 9:11) är båda synliga (öppna, uppenbara) inför Herren (Jahve),
    hur mycket synligare är då inte människors hjärtan?
Den förståndige vandrar uppåt [mot himmelen] på livets stig (välkända, upptrampade gångväg),
    och på så vis undviker han dödsriket (Sheol, de dödas plats) därnere.
Det är du som ska använda riset [låta olydnad få konsekvenser]
    och rädda honom från dödsriket (Sheol, de dödas plats).
Sheol (dödsriket, de dödas plats) och Abaddon (avgrunden, förgörelsens plats, se Ords 27:20; Job 26:6; Upp 9:11) mättas aldrig,
    på samma sätt mättas aldrig [lusten i] människans ögon.
Dödsriket. - Det ofruktsamma skötet. - Jorden som inte kan mättas med vatten, - Elden, som aldrig säger: "Nu räcker det."
Vadhelst din hand tar tag i för att göra med din styrka, gör det, för det finns inget arbete, inget råd, ingen kunskap, ingen visdom i graven (ordagrant platsen) dit du går.
[Bruden till sin älskade:]
Sätt mig som en signetring (ett sigill) över ditt hjärta,
    som en signetring på din arm. [En signetring användes för att plombera dokument. Det var det värdefullaste föremålet och ägaren hade den ständigt runt sin hals eller arm.] För kärleken är stark som döden,
    passionen (svartsjuka kärleken) är lika omedgörlig (hård, grym) som dödsriket (Sheol, de dödas plats).
Dess lågor är som eldslågor,
    det är en våldsam eldsflamma.
Därför har dödsriket (Sheol) förstorat sin själs önskan
    och öppnat sin mun på vid gavel,
och ner går deras stolthet och tumult och kalabalik
    och han som triumferar ibland dem.
"Begär ett tecken från Herren din Gud. Begär det nerifrån djupet (Sheol) eller uppifrån höjden" [Gud uppmanar honom att begära något utöver det vanliga, han får fråga efter något mirakulöst. Gud vill att han väljer honom.]
Sheol (den undre världen) därnere väcks upp (väcks upp, kommer i rörelse) för dig,
    för att möta dig när du kommer,
det väcker upp skuggorna (de dödas andar – hebr. refaim) – alla bockarna (jordens ledare),
    låter alla ländernas kungar stå upp från sina troner.
Din prakt är nedförd till Sheol (den undre världen),
    och larmet från dina psaltare,
maskarna är utströdda under dig [som en bädd],
    och larverna täcker dig.
Likväl ska du dras ner till Sheol (den undre världen),
    till den djupaste platsen i avgrunden. [Upp 20:2‑3]
För ni har sagt: "Vi har skurit förbund med döden,
    och med Sheol (dödsriket) har vi en överenskommelse,
när det gisslande gisslet drar förbi
    ska det inte drabba oss
för vi har gjort lögnen till vår tillflykt
    och i falskheten har vi vårt gömställe."
Och ditt förbund med döden ska göras om intet,
    och din överenskommelse med Sheol ska inte bestå,
    när det gisslande gisslet drar förbi ska du bli nedtrampad av det.

Jag sade (tänkte): "Vid middagstiden av mina dagar
    ska jag gå till Sheols (den undre världens) port,
    jag är berövad på resten av mina år."
För Sheol (den undre världen) kan inte prisa dig,
    döden kan inte hylla dig,
de som går ner i djupet
    kan inte hoppas på din sanning.
Och du gick till kungen [hebr. melech – kan syfta på avguden Molok (hebr. Moloch)] med olivolja (smörjelse, väldoftande hudkrämer)
    och du förmerade dina parfymer och du sände dina representanter långt bort,
    ja ända ner till Sheol (dödsriket, de dödas plats).
Ska jag frige dem mot lösen från dödsrikets (Sheols) hand?
    Ska jag återlösa dem från döden?
Död, var är din plågor (förgörelser)?
    Dödsriket (Sheol), var är din udd (gadd)? [1 Kor 15:55] Ånger är dolt från mina ögon.
Om de så gräver sig ner till dödsriket
    ska min hand ta dem där,
och även om de klättrar upp till himlarna
    ska jag föra ner dem. [Ps 139:7‑12]
Han sade:
"Jag ropade (skrek) ur min ångest till Herren (Jahve)
    och han svarade mig.
Från dödsrikets (Sheols) buk ropade jag på hjälp
    och du hörde min röst.
Dessutom är vinet en förrädisk bekantskap,
    den stolta människan består inte. [Ords 20:1] Han som har stora önskningar är som Sheol (dödsriket),
    ja i likhet med döden blir han aldrig tillfredsställd
utan samlar till sig länder
    och samlar åt sig folk på hög. [Det ordspråksliknande uttrycket om vin är lite oväntad just här, samtidigt väldigt passande och kopplas ofta till arrogans, begär och social orättvisa genom hela Bibeln, se 1 Sam 30:16; Ords 31:4‑7; Jes 5:11‑12, 22‑23; Amos 6:6. Babylonierna blev också själva störtade under en vild fest där alkoholen flödade, se Dan 5. Den här typen av fylleri har bekräftats att den karaktäriserade babylonierna.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.