6763 – צֵלָע (tsela)

sida


Typ:
Substantiv
Hebreiska: צֵלָע (tsela)
Uttal: tse-la
Talvärde: 190 (90 + 30 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: or (feminin) צַלְעָה från H6760 (צָלַע)
Användning: 41 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet tsela till följande:

μάστιξmastixG3148plåga, piskrapp
μέροςmerosG3313område, plats, kust
ξύλονxulonG3586träd, stav, stock
πέραςperasG4009den yttersta gränsen, slutet
πλευράpleuraG4125sida

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

side
beam, board, chamber, corner, leaf, plank, rib, side (chamber)

Engelsk beskrivning

1) side, rib, beam
1a) rib (of man)
1b) rib (of hill, ridge, etc)
1c) side-chambers or cells (of temple structure)
1d) rib, plank, board (of cedar or fir)
1e) leaves (of door)
1f) side (of ark)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
19
1
7
11
1
Totalt    41

Referenser (41 st)


1 Moseboken (2)

Herren Gud (Jahve Elohim) lät en tung sömn falla över Adam, och medan han sov tog han ett av hans revben från hans sida och fyllde platsen med kött.
Från revbenet från mannens sida som Herren Gud hade tagit byggde han upp (modellerade han skickligt – hebr. bana) kvinnan och förde henne till mannen. [Fyra olika hebreiska ord används kring skapandet av människan: asa (1 Mos 1:26), bara (1 Mos 1:27), jatsar (1 Mos 2:7, 19) och bana här.]

2 Moseboken (19)

Du ska gjuta fyra ringar av guld för den och sätta dem ovanpå de fyra fötterna, två ringar på den ena sidan och två ringar på den andra sidan.
Du ska sätta stavarna i ringarna på sidorna av arken, med dem ska du bära arken. [Ringarna är en bild på spikarna på korset som visar att Jesus varit korsfäst, se Upp 5:6. Vi måste bära vår korsmärkta Jesus med oss och även ut till alla omkring oss.]
Och för den andra sidan av tabernaklet, den norra sidan, 20 plankor
Och du ska göra stänger av akaciaträ, 5 stycken för plankorna på den ena sidan av tabernaklet,
och 5 stänger för plankorna på den andra sidan av tabernaklet, och 5 stänger för plankorna på sidan av tabernaklet, på baksidan västerut,
Och du ska placera bordet utanför förhänget och menoran mittemot bordet på ena sidan i tabernaklet söderut, och du ska ställa bordet på den norra sidan.
Stängerna ska sättas i ringarna och stavarna ska vara på två sidor om altaret när ni bär det. [Det var viktigt att arken och bordet kunde bäras utan mänsklig direktkontakt.]
Och två guldringar ska du göra till det, under dess krona på dess två ben, på de två sidorna av det ska du göra dem, och de ska vara hållare för stängerna som det ska bäras med.
Och till den andra sidan av tabernaklet, på den norra sidan, gjorde han 20 brädor,
Och han gjorde stänger av akaciaträ, 5 till brädorna på den ena sidan av tabernaklet,
och 5 stänger till brädorna på den andra sidan av tabernaklet och 5 stänger till tabernaklets brädor i den bakre delen västerut.
Och han göt 4 ringar av guld till den, till dess 4 fötter, 2 ringar på ena sidan och 2 ringar på andra sidan.
Och han satte stängerna i ringarna på sidorna av arken för att bära arken.
Och han gjorde till det 2 guldringar under dess krona, på dess två sidor, som hållare för stängerna som det ska bäras med.
Och han satte stängerna i ringarna på altarets sidor, för att bära det, han gjorde det ihåligt med plankor.

2 Samuelsboken (1)

Och David och hans män gick längs vägen, och Shimi gick bredvid på bergssluttningen mittemot honom och förbannade medan han gick och kastade stenar och stoft [grus] mot honom.

1 Kungaboken (7)

Och mot husets mur byggde han små kammare runtomkring, mot husets mur runtom, både templet och det allra Heligaste, och han gjorde sidokamrarna runtom.
Dörren till den nedersta raden av kammare var på den högra sidan av huset och de gick upp genom spiraltrappor till den mellersta raden och från mellersta till den tredje.
Och han byggde husets väggar invändigt med plankor av cederträ, från husets golv till takets bjälklag täckte han dem med trä och han täckte husets golv med plankor av cypress.
Och han byggde 20 alnar [9 meter] i den bakre delen av huset med ceder från golvet till bjälklaget, och han byggde åt sig från huset till helgedomen, till det allra Heligaste.
och två dörrar av cypressträ. De två dörrbladen på den ena dörren var vikbara och de två dörrbladen på den andra dörren var vikbara.
Och det var täckt med cederträ ovanpå, på sidokamrarna som låg på 45 pelare, 15 i rad.

Hesekiel (11)

Sedan mätte han tempelväggen. Den var 6 alnar tjock, och sido­kamrarnas bredd var 4 alnar [2,2 meter] runt omkring hela byggnaden.
Sidokamrarna låg i tre våningar, den ena ovanpå den andra, trettio kamrar i varje våning. Och på den mur som sträckte sig innanför sidokamrarna runt omkring fanns avsatser som de vilade på, för i själva husväggen skulle de inte vara fastbyggda.
På så sätt blev sidokamrarna bredare ju högre de låg kring byggnaden. För templets kringbyggnad sträckte sig med övervåning ovanpå övervåning runt omkring byggnaden. Därför växte bredden inåt, allteftersom våningen låg högre upp. Från den nedersta våningen steg man upp i den översta genom den mellersta.
Jag såg att templet låg på en upphöjd sockel, som sträckte sig runtom. Sidokamrarnas grundvalar var nämligen en hel stång höga, 6 alnar till kanten.
Ytterväggen till sidorummen var fem alnar tjock. Den öppna platsen mellan templets sidorum
Ingångarna till sidokamrarna låg utåt den öppna platsen, en ingång mot norr och en ingång åt söder. Den öppna platsen var fem alnar bred runt omkring.
Gallerförsedda fönster och palmer fanns på båda sidor av förhusets sidoväggar, likaså i husets sidokamrar och i trapphusen.

Daniel (1)

Sedan fick jag se ett annat vilddjur [som symboliserar en kung och ett rike, se Dan 7:17]. Det såg ut som en björn. Den reste sig på ena sidan (var högre på ena sidan) och hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick uppmaningen: "Res dig, sluka mycket kött!" [Om det första riket är Babylon så följer sedan Medo-Persien, som är nästa stormakt i världshistorien. I kapitel 8 är det tydligt att det är Medien och Persien som avses, se Dan 8:3. Att ena sidan är högre kan indikera att Persien var den dominerande i alliansen. De tre revbenen skulle kunna symbolisera de tre stora segrarna – Babylon 539 f.Kr., Lydia 546 f.Kr. och Egypten 525 f.Kr.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.