6206 – עָרַץ (arats)

bäva, vara rädd


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: עָרַץ (arats)
Uttal: a-rats    Lyssna
Talvärde: 1170 (70 + 200 + 900)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 15 ggr i GT

Ordstam

Ord med arats som rot:

מַעֲרָצָהmaaratsahH4637våldsam kraft
עָרִיץaritsH6184hänsynslös, förtryckande

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet arats till följande:

δειλιάωdeiliaoG1168tappa modet
ἐκκλίνωekklinoG1578avfallit, avvikit, undvika
ἐνδοξάζωedoxazoG1740förhärliga
εὐλαβέομαιeulabeomaiG2125uppfylld av helig fruktan
θραύωthrauoG2352förtrycka
μεγαλαυχέωmegalaucheoG3166skryta stort
πτοέωptoeoG4422vara skräckslagen
ταράσσωtarassoG5015vara upprörd, göra någon upprörd
φοβέωphobeoG5399frukta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to tremble
be affrighted (afraid, dread, feared, terrified), break, dread, fear, oppress, prevail, shake terrib

Engelsk beskrivning

1) to tremble, dread, fear, oppress, prevail, break, be terrified, cause to tremble
1a) (Qal)
1a1) to cause to tremble, terrify
1b2) to tremble, feel dread
1b) (Niphal) to be awesome, be terrible
1c) (Hiphil)
1c1) to regard or treat with awe, regard or treat as awful
1c2) to inspire with awe, terrify


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qal
-3
Verb Verb
hifil 2p pl. hifil andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
hifil 3p pl. hifil tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
nifal particip aktiv sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


4
1
2
2
6
Totalt    15

Referenser (15 st)


5 Moseboken (4)

Då sa jag till er: "Frukta inte och var inte rädda för dem.
Du ska inte frukta (vara rädd) för dem, för Herren din Gud (Jahve Elohim) är i din mitt, en Gud (El) stor och respektingivande.
och säga till dem: "Hör Israel, ni närmar er dagen för strid mot era fiender, låt inte era hjärtan tappa modet. Frukta inte (var inte rädda), bli inte oroliga och förfäras inte av dem,
[Mose uppmanar nu folket:]
Var starka (fasta, säkra, tappra)
och frimodiga (ståndaktiga, alerta, modiga)!
Var inte rädda [det hebreiska ordet jare kan även användas om att frukta Herren, dvs. att vörda och respektera honom]
eller förskräckta (rädda, uppskrämda) för dem [era fiender],
för Herren (Jahve), din Gud (Elohim),
går själv (han är den som går) med dig [Israel].
Han ska inte lämna dig (svika dig; låta dig sjunka)
eller överge (lämna; släppa taget om) dig [Heb 13:5].

Josua (1)

Har jag inte befallt dig [nu, se vers 6 och 7, men även tidigare genom Mose ord, se 5 Mos 31:6, 7, 23]:
Var stark (fast, säker, tapper) och frimodig (ståndaktig, alert, modig)!
Var inte förskräckt (rädd, uppskrämd) och var inte förfärad (bestört, modfälld, nedslagen),
för Herren (Jahve) din Gud (Elohim) är med dig vart du än går [överallt i det du gör]. [Mod är förmågan att övervinna sin fruktan och göra något man egentligen är rädd för. Fruktan förlamar medan frimodighet för med sig initiativförmåga och handlingskraft. I 4 Mos 27:16–23 utsåg Gud Josua till Moses efterträdare. Josua var en andefylld man som redan tidigare uppvisat mod (4 Mos 14:6–9), men Gud instruerade ändå Mose att styrka Josua i sitt uppdrag, se 5 Mos 1:38; 3:28. Även strax innan Mose avslutade sina jordiska dagar ingöt han mod i hela Israels folk och speciellt i Josua, se 5 Mos 31:6, 7, 23. Nu uppmanar Herren återigen Josua att vara stark och frimodig genom att stå fast och följa Guds undervisning. Styrkt av Herren befaller Josua Israels folk att göra sig redo för intåget i löfteslandet, se vers 16–18. Gud styrker och ingjuter mod hos dem som han kallar! Denna viktiga livserfarenhet förmedlar Josua även senare i sina uppmaningar till folket, se Jos 10:25; 23:6.]

Job (2)

Ska du jaga (skrämma) ett bortvirvlande löv [som redan far för vinden]
och förfölja ett [redan] förtorkat halmstrå?
eftersom jag fruktade för skarorna
och de mest föraktade familjerna skrämde mig,
så att jag teg och inte gick ut genom dörren.

Psaltaren (2)

för att upprätta (ge rätt åt) den faderlöse och den nedtryckta (krossade),
så att ingen på jorden längre kan skrämma dem.
[Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת – Tav. Tecknet föreställer en punkt, en signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Ordet "längtan" i vers 17 börjar med denna bokstav. Det förstärker hur Gud hör den som väljer att ödmjuka sig inför Gud och be till honom, se Ps 37:11. Som den sista punkten är detta också en lämplig signatur som avslutar detta akrostiska mönster som startade i Psalm 9.]
En Gud (El) som är fruktad i de heligas stora rådsförsamling,
och respekterad av alla dem som är omkring honom.

Jesaja (6)

Människor ska gå in i klippans grottor och jordens hålor,
på grund av fruktan för Herren (Jahve) och glansen från hans majestät, när han reser sig för att skaka jorden.
De går in i klippskrevorna och alla skrymslen de kan finna,
på grund av fruktan för Herren (Jahve) och glansen från hans majestät, när han reser sig för att skaka jorden.

Säg inte en konspiration
om allt som detta folk kallar en konspiration,
frukta inte heller för det som de fruktar,
räkna det inte som förskräckande.
Härskarornas Herren (Jahve Sebaot) ska ni hålla helig,
och låt honom vara den ni vördar
och låt honom vara den ni fruktar.
när han ser sina barn, min hands arbete i hans mitt, att de helgar mitt namn, ja de ska helga mitt namn den Helige i Jakob, och ska stå i beundran för Israels Gud.
Träd fram (stå) nu med din magi
och din myckenhet av trolldomskonster,
med vilka du arbetat sedan din ungdom,
kanhända ska du kunna vinna,
kanhända ska du segra.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.