3801 – כֻּתֹּ֫נֶת (kotonet)

dräkt


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Hebreiska: כֻּתֹּ֫נֶת (kotonet)
Uttal: ku-tå-net    Lyssna
Talvärde: 870 (20 + 400 + 50 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: or כֻּתֹּנֶת från en oanvänd rot betyder att cover (jämför H3802 (כָּתֵף))
Användning: 29 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet kotonet till följande:

ἱμάτιονhimationG2440plagg, kläder, dräkt
στολήstoleG4749klädsel, dräkt
χιτώνchitonG5509tunika

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

tunic
coat, garment, robe

Engelsk beskrivning

1) tunic, under-garment
1a) a long shirt-like garment usually of linen


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv
-6
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv
-15
Subst. Substantiv
pl. femininum pluralis
-4
Subst. Substantiv
sing. femininum singularis
-4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (29 st)


1 Moseboken (9)

Och Herren Gud (Jahve Elohim) gjorde kläder (tunikor, heltäckande kläder, långa kappor) av skinn åt Adam och hans hustru (hebr. ishah) och klädde dem. [1 Mos 3:7]
[Det är oklart exakt hur kläderna såg ut, men ordet "kläder" beskriver något som är heltäckande. Samma ord används nästa gång i 1 Mos 37:3 om Josefs speciella "fotsida dräkt" som han fick av sin far Jakob. Denna klädnad av skinn som Gud ger Adam och Eva, där ett djur blivit offrat, ger också en föraning om offertanken där djur kommer att täcka människors synd och skuld. Det pekar också fram på Jesu offer som fullständigt täcker människans synd.]
Israel älskade Josef mer än sina andra söner eftersom han var den son som han fått på sin ålderdom [91 år, med Rakel som han älskade mer än Leah, se 1 Mos 29:30], och han lät göra en speciell mantel åt honom. [Ordet för "speciell mantel" (hebr. ketonet passim) kan betyda mångfärgad, långärmad eller broderad med ornament.]
När Josef kom till sina bröder, ryckte de av honom manteln han hade på sig, den speciella mantel [mångfärgade eller långärmade manteln med ornament som Jakob gett honom, se vers 3].
De tog Josefs mantel och dödade en bock och doppade manteln i blodet.
De skickade iväg den speciella manteln och tog den till deras far och sa: "Vi har funnit denna. Vet du om det är din sons mantel eller inte?"
Han kände igen den och sa: "Det är min sons mantel, ett vilddjur har slukat honom. Josef är utan tvekan sliten i stycken."

2 Moseboken (7)

Detta är plaggen som de ska tillverka:
en bröstsköld
en efod
en rock
en tunika av rutigt arbete
en huvudbonad och
en gördel De ska tillverka en helig ämbetsdräkt till din bror Aron och hans söner så att han kan göra tjänst för mig i prästämbetet.
Och du ska väva tunikor av rutigt arbete i fint linne. Och du ska göra en turban av fint linne. Och du ska göra en gördel, en vävares arbete i färger.
Och till Arons söner ska du göra tunikor, och du ska göra gördlar till dem, och huvudbonader ska du göra till dem, för prakt (glans, tyngd – hebr. kavod) och skönhet (utsmyckning, något strålande – hebr. tifarah). [Samma avslutande fras som i vers 2.]
Och du ska ta kläderna och sätta tunikan på Aron, och efodens rock och efoden och bröstskölden och omgjorda honom med efodens konstfullt vävda band.
Och du ska föra fram hans söner och sätta på dem tunikor.
Och de gjorde tunikor av fint linne, av vävt arbete, till Aron och till hans söner.
Du ska föra fram hans söner och sätta på dem prästkläder.

3 Moseboken (4)

Och han satte på honom kläderna [2 Mos 28:39–41] och omgjordade honom med gördeln och klädde honom i ämbetsdräkten [2 Mos 28:39–41] och satte efoden [2 Mos 28:6–14] på honom och omgjordade honom med efodens praktfulla gördel och band fast den [efoden] på honom med den [den praktfulla gördeln].
Och Mose förde fram Arons söner och satte kläder på dem [2 Mos 28:39–41] och omgjordade dem med gördlar och satte huvudbonader på dem som Herren (Jahve) hade befallt Mose.
De kom nära och bar bort dem i deras kläder, ut ur lägret som Mose talat.
Han ska klä sig i heliga linnekläder, han ska ha linnebyxor på sin kropp och ska vara omgjordad med en linnegördel och med en linneturban ska han vara klädd. Detta är de heliga kläderna, därför ska han tvätta sin kropp i vatten och sedan klä sig i dem.
[Översteprästen hade i vanliga fall en färggrann skrud med guld och ädelstenar, se 2 Mos 28:39–41; 39:29. De enklare vita linnekläderna var de övriga prästernas ämbetsdräkt. När nu översteprästen ska klä sig lika enkelt som alla andra präster, visar det profetiskt att Jesus måste bli som en av oss, sann människa, för att kunna ge oss försoningen. Heligheten förstärks också av att sju gånger i detta kapitel upprepas frasen "för honom själv" när det gäller offer, se vers 6 (2 ggr), vers 11 (3 ggr), vers 17 och 24.]

2 Samuelsboken (3)

Och hon hade en dräkt i många färger på sig, för med sådana kläder var kungens döttrar klädda när de var jungfrur. Och hans tjänare skickade ut henne och bommade igen dörren efter henne.
Och Tamar lade aska på sitt huvud och rev sönder kläderna med många färger som hon hade på sig och hon lade sin hand på huvudet och gick sin väg och grät högt när hon gick.
Och det skedde när David kommit till toppen av sluttningen, där Gud (Elohim) brukar vördas, se Choshaj, arkiten, kom och mötte honom med sin mantel sönderriven och jord på sitt huvud.

Esra (1)

I förhållande till sin förmåga gav de till skattkistan för detta arbete 61000 gulddrachmer och 5000 silverminor och 100 prästdräkter.

Nehemja (2)

De hade [även] 435 kameler och 6720 åsnor.
Några av familjernas överhuvuden gav till skattsamlingen till arbetet:
20000 gulddrachmer [170 kg guld]
2200 silverminor [1200 kg silver]

Job (1)

Med stor kraft är mina kläder vanställda,
de binder mig som kragen på min mantel.

Höga Visan (1)

Jag har klätt av mig mina kläder,
hur ska jag klä på mig?
Jag har tvättat mina fötter,
hur ska jag smutsa ner dem?

Jesaja (1)

och jag ska klä honom med din mantel
och omgjorda honom med din gördel,
och jag ska anförtro ditt regentskap i hans hand,
och han ska bli en far för invånarna i Jerusalem och för Juda hus.
[Namnet Eljaqim, som betyder "må Gud upprätta" har hittats på flera sigillavtryck i Tell Beit Mirsim, Bet Shemesh och Ramat Rahel. Han tjänade som en asher al habajit (kunglig tjänare) under kung Hiskia 2 Kung 18:18; 19:2. Avtrycken från sigillen har hittats på krukor daterade till Hiskias regeringstid 701 f.Kr.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.