3289 – יָעַץ (jaats)

råda, ge råd


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: יָעַץ (jaats)
Uttal: ja-ats    Lyssna
Talvärde: 980 (10 + 70 + 900)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 82 ggr i GT

Ordstam

Ord med jaats som rot:

מוֹעֵצָהmoetsahH4156plan
עֵצָהetsahH6098råd, förslag

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jaats till följande:

ἀναγγέλλωanaggelloG0312återberätta, rapportera, förmedla, tillkännage
ἀπαγγέλλωapaggelloG0518underrätta, meddela, berätta
βουλευτήςbouleutesG1010rådsherre
βουλεύωbouleuoG1011överlägga, bestämma, besluta
βουλήbouleG1012rådslut, plan
βούλημαboulemaG1013plan
γινώσκωginoskoG1097känna, förstå
ἐπιστηρίζωepisterizoG1991stärka
παραγγέλλωparaggelloG3853befalla
συμβάλλωsumballoG4820begrunda, överlägga, diskutera, gå i krig
σύμβουλοςsumboulosG4825rådgivare

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to advise
advertise, take advise, advise (well), consult, (give, take) counsel(-lor), determine, devise, guide

Engelsk beskrivning

1) to advise, consult, give counsel, counsel, purpose, devise, plan
1a) (Qal)
1a1) to advise, counsel, give counsel, consult
1a2) counsellor (participle)
1b) (Niphal) to consult together, exchange counsel, deliberate, counsel together
1c) (Hithpael) to conspire


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-5
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-5
Verb Verb
nifal 1p pl. nifal första person pluralis
-1
Verb Verb
nifal vajjiqtol 3p pl. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
nifal vajjiqtol 3p sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-11
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-10
Verb Verb
3p pl. tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv femininum singularis
-1
Verb Verb
nifal 3p pl. nifal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
nifal qatal 3p pl. nifal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-2
Verb Verb
nifal particip aktiv pl. nifal particip aktiv maskulinum pluralis
-5
Verb Verb
nifal particip aktiv sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-5
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis
-3
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-4
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-17
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv femininum singularis
-1
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (82 st)


2 Moseboken (1)

Lyssna till min röst (på det som jag säger), jag ska ge dig råd och Gud (Elohim) ska vara med dig. Du representerar folket inför Gud och tar deras angelägenheter till Gud (Elohim).

4 Moseboken (1)

Och nu, se jag går till mitt folk, kom och jag ska förkunna för dig vad detta folk ska göra mot ditt folk vid dagarnas slut (i ändetiden)"

2 Samuelsboken (7)

Och Avshalom sände efter Achitofel, giloniten, Davids rådgivare från hans stad från Gilo medan han offrade offer. Och konspirationen var stark och mycket folk gick med Avshalom.
Och Achitofels råd som han gav i de dagarna, var som om en man frågade efter Guds (Elohims) ord. Sådana var alla Achitofels råd även till David, även till Avshalom.
Så Choshaj sa till Avshalom: "Rådet som Achitofel har gett denna gång är inte gott."
Men jag ger rådet att hela Israel samlas hos dig från Dan till Beer-Sheva, lika många som sanden vid havet (omöjliga att räkna) och att du själv (personligen) drar ut i strid.
Och Choshaj sa till Tsadoq och till Evjatar, prästerna: "Detta och detta är Achitofels råd till Avshalom och Israels äldste och så här har jag gett dem råd.
Och det skedde när de hade gått att de kom upp från brunnen och gick och talade med David och de sa till David: "Stig upp och gå snabbt över vattnet för detta råd har Achitofel gett mot dig."

1 Kungaboken (8)

Och nu låt mig ge dig råd, jag ber dig (vädjar), så att du kan rädda ditt eget liv och din son Salomos liv.
Och Rechavam tog råd från äldre män som stått inför Salomo, hans far, när han fortfarande levde och sa: "Vilket råd ger ni mig att svara till detta folk?"
Men han övergav de äldre männens råd som de hade gett honom och tog råd av unga män som vuxit upp med honom och stod inför hans ansikte.
Och han sa till dem: "Vilket råd ger ni som jag ska svara till detta folk som har talat till mig och sagt: Gör din fars ok som han lagt på oss lättare?"
Och kungen svarade folket hårt och övergav rådet som de äldre männen hade gett honom,
Och kungen tog råd och gjorde två kalvar av guld och han sa till dem: "Ni har gått upp länge nog till Jerusalem, se era gudar, Israel, som förde er upp ur Egyptens land."

2 Kungaboken (1)

Nu var Arams kung i strid mot Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa: "På den och den platsen ska jag slå läger [med min armé]." [Då han gav positionerna för att sedan attackera.]

1 Krönikeboken (4)

David rådgjorde med överbefälen och underbefälen och med alla furstarna.
Lotten för öster föll då på Shelemja. För hans son Sakarja, som var en klok rådgivare, kastade man lott, och för honom föll lotten ut för norr.
Jonatan, Davids farbror, var rådgivare. Han var en förståndig och skriftlärd man. Jehiel, Hakmonis son, var hos kungens söner.
Ahitofel var kungens rådgivare och arkiten Choshaj var kungens vän.

2 Krönikeboken (14)

Då rådgjorde kung Rechavam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han ännu levde, och han sa: "Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?"
Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga (den unga generationen; ordagrant: "barnen" – hebr. jeladim) som hade växt upp med honom [Rechavam] och som nu var i hans tjänst.
Han sa till dem: "Vilket ord (svar) råder ni oss att ge detta folk som talat till mig och sagt: Lätta det ok som din far har lagt på oss?"
Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa Herren (Jahve) i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga:
"Tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve),
för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek)."
Också han vandrade på samma väg som Ahabs hus, eftersom hans mor förledde honom till att leva ogudaktigt.
Han gjorde det som var ont i Herrens ögon liksom Ahabs hus hade gjort, för efter hans fars död tog han sina rådgivare därifrån, till sitt eget fördärv.
När profeten talade så till honom, svarade han honom: "Har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta med det där! Varför vill du att vi ska slå ihjäl dig?" Profeten sa till sist: "Jag förstår nu att Gud (Elohim) har beslutat att förgöra dig, eftersom du gör så här och inte lyssnar på mitt råd."
Sedan Amatsjaho, Juda kung, hade hållit överläggningar, sände han bud till Israels kung Joash, son till Jehoachaz, son till Jehu, och lät säga: "Kom, låt oss drabba samman med varandra!"
Kungen och hans furstar och hela församlingen i Jerusalem enades om att hålla påskhögtiden i andra månaden.
Hela församlingen enades om att fira högtid i ytterligare sju dagar, och man firade högtid med glädje också under de sju dagarna.
rådgjorde han med sina furstar och sina tappra män om att täppa till vattnet i de källor som låg utanför staden, och de hjälpte honom med det.

Esra (5)

De mutade rådgivare i avsikt att omintetgöra deras planer alla dagar från Persiens kung Kyros tid till dess Persiens kung Darejavesh regerade.
och har utvidgat sin nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed) mot mig inför kungen och hans rådgivare och kungens alla mäktiga furstar. Jag har vunnit styrka när Herrens (Jahves), min Guds (Elohims), hand har varit över mig och jag samlade ledande män från Israel för att gå upp med mig.
och jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen, tillika med offren till vår Guds (Elohims) hus som kungen och hans rådgivare och hans furstar och hela Israel som var där hade offrat.

Nehemja (1)

Du har också utsett profeter till att utlysa detta i Jerusalem, och de ska säga: 'Det finns en kung i Juda.' Nu ska det [dessa rykten] rapporteras till kungen [i Babylon] enligt dessas ord. Kom nu därför och låt oss rådslå tillsammans."

Job (3)

[i dödens sällskap] med kungar och jordens rådgivare,
som byggde upp [begravningsmonument, som nu är] öde platser åt sig,
Han leder bort [kungliga] rådgivare barfota (avklädda i fångenskap; i skam – hebr. sholal)
och domare låter han bli till dårar.
Hur har han gett råd utan (till ingen) vishet
och insikt (driftighet, förstånd – hebr. toshijah) till mycket kunskap (intim förståelse)?

Psaltaren (6)

Jag vill välsigna Herren (proklamera Jahve värdig att lovas), han som har väglett mig (varit min rådgivare),
ja, om nätterna korrigerar (lär, instruerar) mitt innersta (samvete, ordagrant "mina njurar", sätet för känslor och dolda motiv) mig.
[Nätter kan vara bildligt för nätter av bön, men också mörka stunder, sjukdom, ensamhet, osv., se Ps 4:5.]
[Följande två verser kan tolkas som Herrens ord till psalmisten. Det kan också vara Davids uppmaning individuellt till var och en som hör eller läser psalmen. David har lärt sig vad bekännelse och förlåtelse innebär och vill nu föra den lärdomen vidare.]
Jag vill [varsamt och medvetet] vägleda dig (lära/instruera dig; ge dig insikt) och undervisa dig
om den väg du vandrar (peka ut din väg – den som du ska gå);
jag vill ge dig råd – med mitt [vakande] öga över dig.
Det enda de [fienderna] planerar för är (deras enda mål, vad de lägger all sin tid på är)
hur de ska störta ner (vanära) honom.
[Ordagrant är versen: "Bara, från höjden störta planerar de för."]
De älskar lögn (falskhet),
med munnen välsignar de,
men i sitt hjärta förbannar de.
Selah. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
För mina fiender talar emot mig,
de som söker efter mitt liv (min själ) smider konspiratoriska planer
De håller listiga rådslag mot ditt folk,
och rådslår mot dina dolda (bevarade, gömda) [dem du beskyddar – din ögonsten].
De har överlagt tillsammans med allas samtycke,
mot dig har de gjort ett förbund.

Ordspråksboken (5)

Utan vist ledarskap (styre), faller nationen (folket blir utslaget eller deserterar),
men många [goda och visa] rådgivare ger trygghet (säkerhet, befrielse).
Svek (bedrägeri) finns i hjärtat hos dem som planerar ondska,
men de som verkar för (medlar mellan parter för att skapa) fred får glädje [i hjärtat].
Högmod skapar bara strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
men hos dem som tar emot råd (är läraktiga) finner man vishet.
[De har en ödmjuk inställning, erkänner att de inte vet allt och är villiga att lära sig mer.]
Utan överläggning (rådläggning, debatt) blir det inte som planerat (planerna blir utan syfte och mål),
men där man rådgör tillsammans (utbyter erfarenheter, frågar rådgivare) grundas (fastläggs) planerna.
Utan visa råd (utan en plan och en strategi) kan du inte föra krig,
och med många rådgivare blir det seger (säkerhet, trygghet, befrielse).

Jesaja (16)

Jag ska upprätta dina domare,
som det var från början,
dina rådgivare
som från begynnelsen.
Därefter ska du kallas (ges namnet) Rättfärdighetens stad,
den Trofasta staden.
ledaren över femtio, och män av rang,
rådgivarna och de listiga charmörerna och de yrkesskickliga trollkarlarna.
Eftersom Aram har planerat att skada dig tillsammans med Efraim, och Remaljahos son säger:
För ett barn har fötts åt oss,
en son är oss given,
och herradömet (ansvaret att regera),
vilar (ska vila) på hans axlar (skuldra, rygg) [singular];
och hans namn [singular] är (ska vara):
Under (mirakel),
Rådgivare (en som ger råd, vägleder, planerar och hjälper),
Gud den Mäktige (El Gibbor),
Evig Fader,
Fridsfurste.
[I hebreiskan står ordet för namn i singular. Namnet som sedan följer består av åtta hebreiska ord (pele jaats el-gibbor avi-ad sar-shalom). Innebörden skulle kunna formuleras: Han som hjälper på ett underbart och mirakulöst sätt – vår mäktige Gud, Evige Fader och Fridsfurste. De sex sista orden bildar tre sammansatta par, medan de två första (under och rådgivare) antingen kan stå åtskilda eller också bilda en enhet. Slår man ihop betydelsen av under (som är ett substantiv i singular) och rådgivare (som i den hebreiska texten egentligen utgörs av ett verb) blir det: under-rådgivare eller extraordinär strateg! Delar man upp i två ord blir det totalt fem komponenter i namnet som i sin helhet består av åtta ord. Talet åtta står för en ny begynnelse och talet fem står för nåd! Det hebreiska ordet för furste (sar) kommer från verben för att strida och att regera som kung, dvs. "en stridande prins/furste". Sarah, den feminina formen av sar, kan översättas "en stridande prinsessa". Här kombineras ordet för stridande furste med shalom – frid, fred, helhet och fullkomlig harmoni på alla livets områden. Gud liknas även vid fler tillfällen som en stridsman, se Ps 45:4–7. Benämningen El Gibbor återfinns bara här och i Jes 10:21.]
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har svurit (avlagt en ed) och sagt:
"Sannerligen, som jag har tänkt ut, så ska det bli,
och så som jag har avsett så ska det stå.
Detta är syftet som jag har avsett över hela jorden,
och detta är handen som är utsträckt över alla folkslag.
För Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har beslutat,
och vem kan annullera det?
Och hans hand är utsträckt,
och vem kan få den att dra sig tillbaka?"
Var är de nu, de visa männen?
Låt dem berätta för dig nu, och låt dem veta
vad Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
har för avsikt angående Egypten.
Och Juda land ska bli en skräck för Egypten, så snart någon nämner om det för dem ska de bli rädda, på grund av Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) avsikter, som han har avsett mot dem.
Vem har tänkt ut detta mot Tyros, den krönta staden, vars köpmän (hebr. knaan; samma namn som folkslaget kanaanéer) är furstar, vars resande är de ärbara på jorden?
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har tänkt ut det för att orena härlighetens stolthet, för att föra till förakt jordens alla ärbara.
Den giriges redskap är onda,
han ger skamliga råd
för att fördärva de ödmjuka med lögnens ord
och tala fördömande med den behövande.
Men den frikostige ger frikostigt
och med frikostighet ska han förbli stående (vara upprätt, inte falla).
Av vem tog han råd, och vem instruerade honom
och lärde honom den rätta vägen,
och lärde honom kunskap
och lät honom känna till (vara intimt förtrogen med) gott omdöme?
Jag ser mig omkring, men där fanns ingen människa,
inte ens ibland dem, men där finns ingen rådgivare
som när jag frågar dem, kan ge mig ett svar.
Förkunna och för dem nära,
ja låt dem ta emot råd tillsammans.
Vem har tillkännagett detta från forna tider [öster – hebr. kedem; väderstrecket där vi ser både bakåt och framåt]
och har förkunnat det sedan länge?
Är det inte jag Herren (Jahve)?
Och det finns ingen annan gud jämte mig,
en rättfärdig Gud (El) och en Frälsare.
Det finns ingen annan jämte mig.
[Upprepningen som sker här och i flera av de föregående verserna är hebreiskans sätt att betona något och understryka att så här är det verkligen. Det finns ingen annan gud jämte Herren Jahve.]

Jeremia (4)

Och Jeremia sa till Tsidqijaho: "Om jag förkunnar det för dig, ska du då inte med säkerhet döda mig? Och om jag ger dig råd lyssnar du inte till mig."
Därför lyssna på Herrens (Jahves) råd som han har gett till Edom och hans syften som han har utlovat till Temans invånare, säkerligen ska den minste i flocken dra iväg honom, säkerligen ska deras boning bli förskräckt över dem.
Fly, flyg långt bort, rota er djupt Chatsors invånare förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve) för Nebukadnessar, Babels kung har tagit råd mot dig och har tänkt ut en plan mot dig.
Därför lyssna du till Herrens (Jahves) råd, som han har fastställt mot Babel, och hans syften som han har fastslagit mot kaldéernas land. Med säkerhet ska den minsta i flocken dra iväg med dem, säkerligen ska deras boplatser bli en förskräckelse för dem.

Hesekiel (1)

Och han sa till mig: "Människobarn, dessa är männen som tänker ut synd och som ger de onda råd i denna stad [Jerusalem],

Mika (1)

Varför ropar du nu så högt?
Finns det ingen kung hos dig?
Har dina rådgivare förgåtts,
eftersom värkarna har gripit (övermannat) dig som en födande kvinna?
Mitt folk, kom nu ihåg
vad Moabs kung Balak tänkte ut och
Bileam, Beors son svarade honom,
från Shittim till Gilgal
för att du ska förstå (ha intim kunskap om) Herrens (Jahves) rättfärdiga gärningar.

Nahum (2)

[I resten av kapitel 1 följer nu profetiska ord om dom för Assyrien och räddning för Juda. Nineve plundrades och brändes 612 f.Kr. av allierade styrkor från Persien, Medien och Babylon.]
Från dig [Nineve] kommer han fram som ger onda råd mot Herren (Jahve),
som är en rådgivare i ondska.

Habackuk (1)

Du har gett skamliga råd till ditt hus
genom att hugga av många människor och förskansa din själ (ditt liv).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.