3116 – יוּכַל (jochal)

Jukal


Typ:
Personer: Jukal
Hebreiska: יוּכַל (jochal)
Ursprung: a form of H3081 (יְהוּכַל)
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

Jucal

Engelsk beskrivning

Jucal = "Jehovah is able"
1) a son of Shelemiah and a servant of king Zedekiah whom he sent to Jeremiah to entreat his prayers and advice


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Passager (1 st)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.