2659 – חָפֵר (chafer)

skämmas


Typ:
Hebreiska: חָפֵר (chafer)
Ursprung: a primitive root (perhaps rather the same as H2658 (חָפַר) through the idea of detection)
Användning: 17 ggr i GT

Engelsk översättning

be ashamed
be ashamed, be confounded, be brought to confusion (unto shame), come (be put to) shame, bring repro

Engelsk beskrivning

1) to be ashamed, be confounded, be abashed, feel abashed
1a) (Qal) to be ashamed, be abashed
1b) (Hiphil) to display shame, demonstrate shame, cause embarrassment


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
7
2
4
2
1
Totalt    17

Passager (17 st)


De som noggrant skådar mot honom strålar [av glädje, se Jes 60:5],
    och deras ansikten behöver inte rodna av vanära (tappa fattningen på grund av skam eller förvirring). [Den femte hebreiska bokstaven är: ה – He. Tecknet avbildar en människa med uppsträckta händer. Bokstavens betydelse är se, titta, andas och har att göra med uppenbarelse och förståelse sedan något stort och viktigt pekats ut. Det symboliserar ofta att se och ha perspektiv. I denna vers är det ordet "De som noggrant skådar" som börjar med denna bokstav. Det förstärker hur viktigt det är att ha Guds perspektiv.
    Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Andra delen i vers 6 börjar på Vav med ordet "och", så bokstaven finns där i rätt ordning, men inte som en egen vers med två rader som alla andra bokstäver. Det ska noteras att hälften av alla 22 verser i denna psalmen börjar den andra raden med Vav, så det är inte en ovanlig kombination, se även inledningen till psalmen för en utförligare diskussion.]
Låt de som är ute efter mitt liv,
    bli förödmjukade och vanärade!
Låt dem som vill mig ont,
    vända om förnedrade.
Låt alla dem som gläder sig över min olycka,
    bli förödmjukade och vanärade.
De som förhäver sig över mig,
    måste bli klädda med skam och förödmjukelse.
Må skam och förvirring drabba alla dem
    som försöker ta mitt liv.
Må de som önskar mig olycka (har sin glädje i att skada mig)
    vika tillbaka och bli offentligt förödmjukade.
Må de skämmas och bli generade som står efter mitt liv (själ – hebr. nefesh).
Må de som önskar mig olycka (har sin glädje i att skada mig) vika tillbaka och bli offentligt förödmjukade.
Ja, också min tunga ska berätta (begrunda, mumla i låg ton) [Jos 1:8] om din rättfärdighet hela dagen,
    eftersom de som försökte skada mig har hamnat i skam och förvirring.
Låt dem skämmas och frukta (vara rädda) för alltid,
    ja, låt dem bli generade och förgås,
Den rättfärdige hatar lögnaktigt tal [falska och bedrägliga ord],
    men den ogudaktige (onde) stinker och vanhedrar [sig själv och andra].
    [Sprider odör – dvs. osmakliga rykten och skandaler; samma ord som i 2 Mos 7:18.]
En son som utövar våld mot sin far och driver bort sin mor,
    han ger [föräldrarna] skam och drar vanära (förbannelse) över sig själv.
De ska skämmas över de heliga ekarna som ni önskade,
    och generas på grund av trädgårdarna som ni valde.
    [Ekarna och trädgårdarna står för platser där man utövade avgudadyrkan och ägnade sig åt sexuella orgier.]
Sedan ska månen blygas och solen skämmas,
    för Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) ska regera
på Sions berg och i Jerusalem och inför hans äldste ska härlighet råda.
Landet sörjer och försmäktar,
    Libanon skäms, det förtvinar.
Sharon är som en vildmark
    och Bashan och Karmel är kala.
Frukta inte,
    för du ska inte skämmas!
Låt dig inte generas,
    för du ska inte mer förödmjukas.
Du ska glömma bort din ungdoms skam
    och ditt änkestånds vanära ska du inte mer komma ihåg. [Att vi alla här liknas vid änkor hör ihop med att den viktigaste uppgiften som en återlösare har är att se till att när någon blir änka så måste det finnas barn till den avlidne mannen för att inte någon del av landet ska hamna i orätta händer på grund av avsaknad av arvingar. Vi är alla, både män och kvinnor, del av Jesu brud när vi blir frälsta, se Ef 5:25‑27; Upp 21:2.]
Siarna (de som ser syner) ska stå där med skam,
    spåmännen ska bli förödmjukade.
Ja, de ska alla behöva täcka sina ansikten [i skam],
    för de får inga svar från Gud."Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.