2526 – חָם (cham)

Cham, Ham


Typ:
Personer: Cham
Hebreiska: חָם (cham)
Uttal: cham
Talvärde: 608 (8 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: samma som H2525 (חָם) hot (från the tropical habitat)
Användning: 16 ggr i GT

Engelsk översättning

Ham

Engelsk beskrivning

Ham = "hot"
n pr m
1) 2nd son of Noah, father of Canaan and of various peoples which were inhabitants of southern lands
2) in late usage, a collective name for Egyptians
n pr loc


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


9
3
4
Totalt    16

Referenser (16 st)


1 Moseboken (9)

När Noa var 500 år blev han far till Chem (Sem), Cham (Ham) och Jafet.
Noa blev far till tre söner, Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet.
Samma dag gick Noa och hans [tre] söner Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet, och Noas hustru och hans tre sonhustrur in i arken. [De hade påbörjat ombordstigningen sju dagar tidigare, nu på sjunde dagen när vattnet började komma gick de ombord.]
Noas söner som gick ut ur arken var Shem (Sem), Cham (Ham) och Jafet. Cham (Ham) var far till Kanaan [som föddes senare].
Cham (Ham), far till Kanaan, såg sin fars nakenhet [genitalier – hebr. ervah] och berättade det för sina två bröder utanför (tältet).
[Detta är det fjärde stycket. Det hebreiska ordet toledot används elva gånger i Första Moseboken, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Kapitlet ger en släkttavla för alla folk på jorden. Indelningen är inte bara genealogiska utan också geografiska, språkliga och historiska, se vers 5, 20 och 31. ] Detta är Noas söners fortsatta historia (deras genealogi/släkttavla – hebr. toledot),
    Shem (Sem),
    Cham (Ham)
    och Jafet.
Söner föddes till dem [Noas tre söner] efter floden. [Noas tre söner var:
    - Jafet – troligtvis äldste sonen, se 1 Mos 10:21. Han föddes när Noa var 500 år gammal, se 1 Mos 5:32. - Shem (Sem) – troligtvis mellansonen. Han var 100 år gammal två år efter floden, se 1 Mos 11:10. Eftersom floden kom när Noa var 600 år, måste han varit född när Noa var 502 år, och är alltså två år yngre än Jafet. Anledningen att han nämns först i alla uppräkningar, här i vers 1 och i 1 Mos 5:32; 6:10; 7:13; 1 Krön 1:4, beror på att hans släktträd leder till Abraham och slutligen Messias, se Luk 3:34–36! - Cham (Ham) – den yngste sonen, se 1 Mos 9:24. Hur mycket yngre han är anges inte, men han var född innan floden.
I vers 1 var ordningen Shem, Cham och Jafet. När deras släktleds beskrivs nedan i vers 2–32 blir ordningen omvänd med först Jafet (vers 2), sedan Cham (vers 6) och sist Shem (vers 21). Det är ett typiskt kiastisk mönster i flera led som gör att berättelsen om Babels torn, se 1 Mos 11:1–9, ramas in av Sems släkttavla som fortsätter i 1 Mos 11:10–26.]
[Totalt 30 ättlingar till Cham (Ham) nämns. Chams söner rör sig främst sydväst mot Egypten och norra Afrika, men även arabiska halvön. Kanaan (som bodde i Kanans land som israeliterna intar) hör även till denna grupp.] Chams (Hams) söner var:
    Kush [betyder "svart"; motsvarar det afrikanska riket Nubia; nuvarande södra Egypten, Etiopien och Sudan] och
    Mitsrajim [Egypten] och
    Pot (Put) [motsvarar nuvarande Libyen, se Jer 46:9; Hes 30:5; 38:4–6] och
    Kanaan [nuvarande Israel].
Detta är Chams (Hams) söner efter deras familjer, efter deras språk i sina landområden och i sina länder.

1 Krönikeboken (3)

Noa (Noach) [hans söner var]
    Shem (Sem),
    Cham (Ham) och
    Jafet.
Chams (Hams) söner var:
    Kush [afrikanska riket Nubia; nuvarande södra Egypten, Etiopien och Sudan]
och Mitsrajim [Egypten]
och Pot (Put) [motsvarar nuvarande Libyen, se Jer 46:9; Hes 30:5; 38:4–6]
och Kanaan [nuvarande Israel].
De fann fett och gott bete, och landet hade utrymme nog. Och där var lugnt och stilla, för de som bodde där förut var hamiter.

Psaltaren (4)

Han slog allt förstfött i Egypten [2 Mos 12],
    förstlingsfrukten av deras styrka i Chams (Hams) tält.
    [Ättlingar till Noas andra son, 1 Mos 10:6.]
Israel kom också till Egypten
    och Jakob reste till Hams (hebr. Cham) land [Egypten, se 1 Mos 46:1–7].
De utförde ibland dem hans olika tecken,
    mirakler [2 Mos 7–12] i Hams land [Egypten, se 1 Mos 46:1–7].
förunderliga ting i Hams land
    [annat namn på Egypten efter Noas son Cham (Ham) vars ättlingar bosatt sig i Afrika],
    fruktansvärda ting vid Röda havet.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.