2449 – חָכַם (chacham)

vara vis


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: חָכַם (chacham)
Uttal: cha-cham    Lyssna
Talvärde: 628 (8 + 20 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot,
Användning: 27 ggr i GT

Ordstam

Ord med chacham som rot:

חָכָםchachamH2450vis
חׇכְמָהchochmahH2451vishet
חַכְמוֹנִיChachmoniH2453Chachmoni

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

be wise
[idiom] exceeding, teach wisdom, be (make self, shew self) wise, deal (never so) wisely, make wiser

Engelsk beskrivning

1) to be wise
1a) (Qal) to be or become wise, act wisely
1b) (Piel) to make wise, teach wisdom, instruct
1c) (Pual) to be made wise
1d) (Hiphil) to make wise
1e) (Hithpael) to show oneself wise, deceive, show one's wisdom


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis
-2
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-4
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv femininum singularis
-1
Verb Verb
piel 3p sing. piel tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
piel 3p sing. piel tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
pual particip passiv pl. pual particip passiv maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
pual particip passiv sing. pual particip passiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-1
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
1p pl. första person pluralis
-1
Verb Verb
2p sing. andra person maskulinum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (27 st)


2 Moseboken (1)

Nu måste vi handla klokt i den här situationen. Annars blir de ännu fler och om det blir krig kan de alliera sig med våra fiender och kämpa mot oss, och sedan ge sig av härifrån."

5 Moseboken (1)

Om de vore visa skulle de förstå detta,
de skulle bry sig om hur det går för dem i slutändan.

1 Kungaboken (1)

för han var visare än alla människor, än esraiten Ejtan [Ps 89:1] och Heman [Ps 88:1] och Kalkol och Darda, Machols söner, och hans berömmelse var i alla länder runtomkring.

Job (2)

Nej, det är inte många [dagar/år] som ger vishet
eller bara gamla som förstår vad som är rätt.
lär (undervisa – hebr. alaf) oss
från jordens djur
och från himlarnas fågel
som ger vishet (hebr. chacham)."
[De två verben är placerade först och sist, vilket formar en inclusio. Centralt finns en uppmaning att studera skapelsen som beskrivs i flera motpoler, från alla jordens djur till en enda fågel i en rörelse uppåt från det jordiska till det himmelska. Genom hela Bibeln finns många lärdomar från djuren (och då särskilt fyrfotadjur och boskapsdjuren som behemah ofta syftar på) t.ex. relationen mellan fåret och herden i Ps 23. Jesus uppmanar att se på fåglarna, se Matt 6:26.]

Psaltaren (4)

[I vers 8–10 ges nu sex punkter där David använder Guds personliga namn JHVH (Jahve). Fem ord för Guds ord används, se även Ps 119.]
Herrens (Jahves) undervisning (Torah) är fullkomlig (komplett, absolut, hel)
– den ger själen nytt liv (ger omvändelse åt hela människan).
Herrens (Jahves) vittnesbörd (hebr. edot) är tillförlitligt (sant; står stadigt)
– det gör enkla (okunniga, öppna, villiga) människor visa.
så att den inte hör rösten av ormtjusaren
eller av den listigaste trollformel. [Jer 8:17]
till att disciplinera hans furstar efter sitt behag
och undervisa hans äldste i vishet.
Dina budord (hebr. mitzvot) gör mig visare än mina motståndare,
för de är alltid med mig.

Ordspråksboken (13)

Du som är lat (slö), gå och titta på myran,
begrunda (se, undersök, förstå, tänk på) dess liv (handlingar, moral, väg) och bli vis.
Ta till er min tillrättavisning (förmaning) och bli visa,
ignorera (förkasta, vägra) den inte.
Ge [undervisning] till en vis man och han växer i vishet.
Lär en rättfärdig man och han lär sig ännu mer.
Om du är vis, hjälper visheten dig,
men om du hädar (föraktar, hånar) får du själv bära straffet [ensam bära konsekvenserna].
Den som vandrar med (umgås och är förtrolig med; går i samma riktning som) de visa, blir själv vis [lär av de visa],
men den som slår sig ihop (associerar sig; blir kompanjon) med dårar kommer att ta skada (bli fördärvad; drabbas av olycka).
[Som en konsekvens av att man rör sig bland dårar blir man själv en dåre och får lida för sitt val.]
Lyssna på råd och ta emot tillrättavisning (tuktan, fostran),
så att du kan bli vis till sist [ordagrant: vid ditt slut – dvs. framöver när du blir gammal].
Vin är en hädare – starka drycker larmar (för oväsen, är högljudd),
och den som låter sig ledas vilse (raglar, blir berusad) av alkohol är inte vis.
["Vin är en hädare" – den som är påverkad av det förlöjligar, hånar, driver, talar nedsättande om en sak eller en person. Under alkoholens inflytande blir människor ovisa och många misstag begås. Se även Ords 23:29–35.]
När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning.
[Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får vishet. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]
Mitt barn, om ditt hjärta (själ, sinne) fylls med vishet,
då fylls också mitt hjärta av glädje.
Lyssna, du min son [pronomet "du" förstärker och gör tilltalet ännu mer personligt] – och bli vis,
och låt ditt hjärta ledas på rätt väg [hebr. derech – din personliga väg genom livet].
Mitt barn, var vis och gör mitt hjärta glatt,
så att jag kan svara inför mina kritiker [de som anklagar mig för att vara en dålig lärare].
Det finns fyra små varelser på jorden,
men de är väldigt visa:

Predikaren (4)

Då sa jag själv i mitt hjärta:
"Som det händer för dåren
så kommer det också att hända för mig,
varför har jag då mer vishet?"
Och jag, jag själv talade i mitt hjärta:
"Detta är också fåfängt."
och vem vet om han är en vis man eller en dåre? Oavsett kommer han att råda över allt arbete som jag har arbetat med och där jag har visat mig vis under solen.
Detta är också fåfängt.
Var inte överambitiös i det rätta
och inte heller överdrivet vis.
Varför ska du fördärva (förta) dig själv?
Allt detta har jag prövat genom vishet, jag sa:
"Jag ska bli vis",
men den (visheten) var fjärran från mig.

Sakarja (1)

Och även Chamat [ett syriskt rike med en huvudstad med samma namn, norr om Damaskus],
ska gränsa mot henne [kommer dela samma öde],
[även] Tyros och Sidon
[kuststäderna längs med en erövrares väg mot Egypten, se Jes 23:1–18],
för hon är [trodde själv sig vara] mycket vis [se vers 3].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.