2449 – חָכַם (chacham)

vara vis


Typ:
Hebreiska: חָכַם (chacham)
Ursprung: en ursprunglig rot,
Användning: 27 ggr i GT

Engelsk översättning

be wise
[idiom] exceeding, teach wisdom, be (make self, shew self) wise, deal (never so) wisely, make wiser

Engelsk beskrivning

1) to be wise
1a) (Qal) to be or become wise, act wisely
1b) (Piel) to make wise, teach wisdom, instruct
1c) (Pual) to be made wise
1d) (Hiphil) to make wise
1e) (Hithpael) to show oneself wise, deceive, show one's wisdom


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (27 st)


Nu måste vi handla klokt i den här situationen. Annars blir de ännu fler och om det blir krig kan de alliera sig med våra fiender och kämpa mot oss, och sedan ge sig av härifrån."
Om de vore visa skulle de förstå detta,
    de skulle bry sig om hur det går för dem i slutändan.
för han var visare än alla människor, än esraiten Etan [Ps 89:1] och Heman [Ps 88:1] och Kalkol och Darda, Machols söner, och hans berömmelse var i alla länder runtomkring.
[I vers 8–10 ges nu sex punkter där David använder Guds personliga namn JHVH (Jahve). Fem ord för Guds ord används, se även Ps 119.] Herrens (Jahves) undervisning (Torah) är fullkomlig (komplett, absolut, hel)
    – den ger själen nytt liv (ger omvändelse åt hela människan). Herrens (Jahves) vittnesbörd (hebr. edot) är tillförlitligt (sant; står stadigt)
    – det gör enkla (okunniga, öppna, villiga) människor visa.
så att den inte hör rösten av ormtjusaren
    eller av den listigaste trollformel. [Jer 8:17]
till att disciplinera hans furstar efter sitt behag
    och undervisa hans äldste i vishet.
Dina budord (hebr. mitzvot) gör mig visare än mina motståndare,
    för de är alltid med mig.
Du som är lat (slö), gå och titta på myran,
    begrunda (se, undersök, förstå, tänk på) dess liv (handlingar, moral, väg) och bli vis.
Ta till er min tillrättavisning (förmaning) och bli visa,
    ignorera (förkasta, vägra) den inte.
Ge [undervisning] till en vis man och han växer i vishet.
    Lär en rättfärdig man och han lär sig ännu mer.
Om du är vis, hjälper visheten dig,
    men om du hädar (föraktar, hånar) får du själv bära straffet [ensam bära konsekvenserna].
Den som vandrar med (umgås och är förtrolig med; går i samma riktning som) de visa, blir själv vis [lär av de visa],
    men den som slår sig ihop (associerar sig; blir kompanjon) med dårar kommer att ta skada (bli fördärvad; drabbas av olycka).
    [Som en konsekvens av att man rör sig bland dårar blir man själv en dåre och får lida för sitt val.]
Lyssna på råd och ta emot tillrättavisning (tuktan, fostran),
    så att du kan bli vis till sist [ordagrant: vid ditt slut – dvs. framöver när du blir gammal].
Vin är en hädare – starka drycker larmar (för oväsen, är högljudd),
    och den som låter sig ledas vilse (raglar, blir berusad) av alkohol är inte vis. ["Vin är en hädare" – den som är påverkad av det förlöjligar, hånar, driver, talar nedsättande om en sak eller en person. Under alkoholens inflytande blir människor ovisa och många misstag begås. Se även Ords 23:29–35.]
När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
    ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
    men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning. [Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får vishet. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]
Mitt barn, om ditt hjärta (själ, sinne) fylls med vishet,
    då fylls också mitt hjärta av glädje.
Lyssna på mig kära barn, bli vis
    och låt ditt hjärta ledas på Guds vägar.
Mitt barn, var vis och gör mitt hjärta glatt,
    så att jag kan svara inför mina kritiker [de som anklagar mig för att vara en dålig lärare].
Det finns fyra små varelser på jorden,
    men de är väldigt visa:
    -
Då sade jag i mitt hjärta: "Som det händer för dåren
    så kommer det också att hända för mig,
    varför har jag då mer vishet?"
Och jag talade i mitt hjärta:
    "Detta är också fåfängt."
och vem vet om han är en vis man eller en dåre? Oavsett kommer han att råda över allt arbete som jag har arbetat med och där jag har visat mig vis under solen. Detta är också fåfängt.
Var inte överambitiös i det rätta
    och inte heller överdrivet vis.
    Varför ska du fördärva (förta) dig själv?
Allt detta har jag prövat genom vishet, jag sade:
"Jag ska bli vis",
    men den (visheten) var fjärran från mig.
Och även Chamat [ett syriskt rike med en huvudstad med samma namn, norr om Damaskus],
    ska gränsa mot henne [kommer dela samma öde],
[även] Tyros (Tsor) och Tsidon (Tsidon)
    [kuststäderna längs med en erövrares väg mot Egypten, se Jes 23:1–18],
    för hon är [trodde själv sig vara] mycket vis [se vers 3].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.