2308 – חָדַל (chadal)

upphöra


Typ:
Hebreiska: חָדַל (chadal)
Ursprung: a primitive root
Användning: 58 ggr i GT

Engelsk översättning

to cease
cease, end, fall, forbear, forsake, leave (off), let alone, rest, be unoccupied, want

Engelsk beskrivning

1) to stop, cease, desist, forego, cease to be, leave undone, forbear
1a) (Qal)
1a1) to cease, come to an end
1a2) to cease, leave off


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (58 st)


Så spridde Herren människorna över hela jorden, och de slutade att bygga staden.
Nu var Abraham och Sara gamla och hade nått hög ålder och Sara hade slutat att ha det på kvinnors vis.
Josef lagrade säd som havets sand, enorma mängder, tills det inte längre var möjligt att hålla räkning på (bokföra) allting för det var så stora mängder (bokstavligt utan siffror, omöjligt att räkna). [En del språkvetare tror att Josef uppfann det första alfabetet i syfte att förenkla bokföring över alla grödor som skulle förvaras. Fram till den här tiden användes skriftspråk i form av hieroglyfer, vilket Josef säkerligen fick lära sig när han togs i tjänst hos farao. Men om det är så att Josef istället uppfann alfabetet så var det detta som Moses fick lära sig under sina år i faraos palats så att han sedan hade ett skriftspråk med alfabetets bokstäver när han under ökenvandringen skrev ner de fem Moseböckerna.]
Mose sade till honom: "Så snart jag har gått ut ur staden ska jag sträcka ut min hand till Herren (Jahve). Åskan ska sluta och haglet ska upphöra så att du må veta att jorden är Herrens (Jahves).
Moses gick ut ur staden, bort från farao, och sträckte upp sin hand till Herren (Jahve). Då slutade åskan och haglet upphörde och regnet vräkte inte längre ner på jorden.
Men när farao såg att regnet, haglet och åskan hade upphört, utökade han sin synd och förhärdade (tillslöt) sitt hjärta, både han och hans tjänare.
Var det inte det vi sade i Egypten? Vi sade: 'Lämna oss ifred så att vi kan vara slavar under egyptierna.' Det är bättre för oss att tjäna egyptierna som slavar än att dö i öknen."
Om du ser att åsnan, som tillhör någon som hatar dig, har dignat under sin last ska du inte ignorera honom utan hjälpa honom befria djuret från sin last. [Djuren ska inte behöva lida på grund av att ägaren står i konflikt med dig.]
Men den man som är ren och inte är på resa långt bort och underlåter att fira påsken, den själen ska bli avhuggen från sitt folk, eftersom han inte bär fram Herrens (Jahves) offer på sin bestämda tid, den mannen ska bära sin synd.
Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet [se Mark 14:7]. Därför befaller jag dig att villigt öppna handen för din broder som är fattig och lider nöd i ditt land.
Men om du avstår från att avlägga en ed blir det ingen synd i dig.
I Shamgars dagar, Anats son,
    i Jaels dagar tystnar allfarvägarna
    och de som vandrar, vandrar via småvägarna.
Furstarna tystnar i Israel,
    de tystnar till dess du står upp Debora,
    då du står upp, en moder i Israel.
När Noomi förstod att Rut var helt övertygad i sitt beslut att följa med henne, slutade hon att försöka övertala henne.
De som var mätta måste arbeta för sitt bröd,
    medan de som hungrade inte längre behöver hungra.
Den barnlösa kvinnan har fött sju [metafor för många],
    men den med många söner tynar bort (sitter ensam i sorg).
När de kom till Tsofs land sade Saul till sin tjänare som var med honom: "Kom och låt oss återvända så att inte min far slutar bry sig om åsnorna och oroar sig för oss istället."
Även för mig, vare det fjärran från mig att jag skulle synda mot Herren (Jahve) genom att sluta be för er, men jag ska undervisa i er den goda och den rätta vägen.
Orden i hans mun är onda och svekfulla;
    han har slutat vara vis (insiktsfull) och göra gott.
Lösensumman för ett människoliv är för hög (kostsam),
    det går inte att betala ett pris
Där det talas många ord [i upprört tillstånd], där saknas inte synd,
    men den som håller tillbaka (lägger band på, tyglar) sina läppar är vis.
Min son (mitt barn, min vän), om du inte lyssnar på tillrättavisning
    irrar du (som en berusad) bort från kunskap.
Trötta inte ut dig för att bli rik,
    lita inte på din egna [mänskliga, begränsade] förståelse (insikt).
tvätta er, gör er rena.
Ta bort era onda handlingar,
    från mina ögon.
Sluta att göra det onda (skada, planerad ondska),
Sluta förlita dig på människan, som andas genom näsan,
    för hur lite är han verkligen värd? (Vad är han att räkna med?)
Munterheten från tamburinerna vilar (får en sabbatsro – hebr. shavat),
    larmet från de som är glada tystnar,
    harpans glädje vilar (får en sabbatsro). [Jes 5:12; Upp 18:22]
Då sade jag: "Herre Herre (Adonai Jahve) stopp, jag vädjar, hur ska Jakob stå (förbli stående, bevaras)? För han är liten.
Sedan sade jag till dem: "Om du tycker det är lämpligt, ge mig min lön, annars gör det inte." De vägde upp trettio silvermynt. [Priset för en slav, se 2 Mos 21:32. Det var den summan Judas Iskariot fick betalt för att förråda Jesus, se Matt 26:15.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.