2264 – חִבֻּק (chibboq)

folla


Typ:
Hebreiska: חִבֻּק (chibboq)
Ursprung: from H2263 (חָבַק)
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

folding
fold

Engelsk beskrivning

1) fold (hands), a folding (of the hands), clasping (of the hands)
1a) of laziness (fig.)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


2
Totalt    2

Passager (2 st)


Ännu lite mer sömn, slumra (vila) lite till,
    lägg armarna i kors för att vila ännu mera.
    [Vet du vad som står på tur?]
"Lite mer sömn, en liten tupplur,
    lägg armarna i kors för att sova lite till,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.