1961 – הָיָה (hajah)

vara, bli, komma till stånd


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: הָיָה (hajah)
Uttal: ha-ja    Lyssna
Talvärde: 20 (5 + 10 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot (jämför H1933a (הָוָא))
Användning: 3561 ggr i GT

Ordstam

Ord med hajah som rot:

יְהֹוָהjahvehH3068JHVH, Jahve, Herren

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet hajah till följande:

ἀνίστημιanistemiG0450stå upp, uppstå, resa sig upp
ἀνοίγωanoigoG0455öppna
ἀποβαίνωapobainoG0576stiga ur, visa sig, resultera i
γέννημαgennemaG1081avföda, frukt
γίνομαιginomaiG1096vara, ske, bli, bli gjort, komma
διατελέωdiateleoG1300förblivit
δίδωμιdidomiG1325ge
διΐστημιdiistemiG1339åtskilja, lämna
δοκέωdokeoG1380anse, anse sig veta
δύναμαιdunamaiG1410kunna, vara kapabel, kan
ἐγγίζωeggizoG1448komma nära
ἐκδίδωμιekdidomiG1554arrendera ut
ἐπιβαίνωepibainoG1910sitta, kom, gå ombord, ta, komma in
ἐπιοῦσαepiousaG1966nästa dag, därefter
ἔρχομαιerchomaiG2064anlända, komma, gå
ἔχωechoG2192ha, hålla, äga, hålla i sin hand.
ἵστημιhistemiG2476stå, ställa, placera
κάθημαιkathemaiG2521sitta, sitta ner, sitta vid
καθίζωkathizoG2523sitta, sitta ner, att sitta
καλέωkaleoG2564kalla, benämna, kallas, heta, ropa, yttra med hög röst, kalla ut, kalla fram, bjuda
καταγελάωkatagelaoG2606hånskratta
κατάκειμαιkatakeimaiG2621ligga, ligga till bords, sängliggande
καταλείπωkataleipoG2641lämna
κατοικέωkatoikeoG2730bo, bosätta, bor
κοιμάωkoimaoG2837sova, insomna, avlida
κτάομαιktaomaiG2932vinna, tjäna, få in, skaffa, erhålla
λογίζομαιlogizomaiG3049mena, tillräkna, räkna, se som
μένωmenoG3306stanna, bo, förbli
παραγίνομαιparaginomaiG3854komma
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på
ποιέωpoieoG4160göra
συμβαίνωsumbainoG4819hända
συνοικέωsunoikeoG4924leva med
ὑπάρχωhuparchoG5225finns, bli ägd, börja under
φαίνωphainoG5316visa sig
φυλάσσωphulassoG5442vakta, hålla

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to be
beacon, [idiom] altogether, be(-come), accomplished, committed, like), break, cause, come (to pass),

Engelsk beskrivning

1) to be, become, come to pass, exist, happen, fall out
1a) (Qal)
1a1) ---
1a1a) to happen, fall out, occur, take place, come about, come to pass
1a1b) to come about, come to pass
1a2) to come into being, become
1a2a) to arise, appear, come
1a2b) to become
1a2b1) to become
1a2b2) to become like
1a2b3) to be instituted, be established
1a3) to be
1a3a) to exist, be in existence
1a3b) to abide, remain, continue (with word of place or time)
1a3c) to stand, lie, be in, be at, be situated (with word of locality)
1a3d) to accompany, be with
1b) (Niphal)
1b1) to occur, come to pass, be done, be brought about
1b2) to be done, be finished, be gone


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qal
-148
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person femininum singularis
-2
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-346
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-5
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-18
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-2
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-18
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-28
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis
-107
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-92
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-398
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-2
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person femininum pluralis
-2
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-12
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-11
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-32
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-9
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-14
Verb Verb
qal vajjiqtol 1p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person pluralis
-4
Verb Verb
qal vajjiqtol 1p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis
-23
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum pluralis
-10
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis
-86
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-105
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-784
Verb Verb
nifal qatal 3p sing. nifal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-8
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-479
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-117
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-117
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-167
Verb Verb
nifal qatal 1p sing. nifal qatal (perfekt) första person singularis
-1
Verb Verb
nifal qatal 2p sing. nifal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
nifal qatal 3p sing. nifal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-8
Verb Verb
nifal particip aktiv sing. nifal particip aktiv femininum singularis
-1
Verb Verb
qal qal
-6
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-5
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-43
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-18
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-37
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person femininum pluralis
-32
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-153
Verb Verb
qal qatal 1p pl. qal qatal (perfekt) första person pluralis
-11
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis
-48
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person femininum singularis
-6
Verb Verb
qal qatal 2p pl. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis
-13
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-23
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1 Moseboken
316
2 Moseboken
235
3 Moseboken
147
4 Moseboken
180
5 Moseboken
171
Josua
145
Domarboken
121
Rut
21
1 Samuelsboken
168
2 Samuelsboken
153
1 Kungaboken
197
2 Kungaboken
120
1 Krönikeboken
105
2 Krönikeboken
133
Esra
5
Nehemja
48
Ester
17
Job
50
Psaltaren
104
Ordspråksboken
28
Predikaren
47
Höga Visan
4
Jesaja
211
Jeremia
264
Klagovisorna
23
Hesekiel
337
Daniel
23
Hosea
27
Joel
11
Amos
10
Obadja
7
Jona
10
Mika
19
Nahum
3
Habackuk
3
Sefanja
11
Haggai
9
Sakarja
67
Malaki
11
Totalt    3561

Referenser (3561 förekomster i 3132 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.